Egitim-Dünyası

2015 Norm Fazlası Öğretmen Atamaları

2015 Norm Fazlası Öğretmen Atamaları

Norm fazlası öğretmen atamalrında aşağıdaki yol izlenmelidir.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Atanma İşlemleri nelerdir? Nasıl bir yol izlenmelidir?

 

 

 

…………………..KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

………………………………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

b) Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 01/10/2014 tarihli ve 4338881 sayılı(20147/22 No’ lu) genelgesi

İlimizdeki norm kadro fazlası öğretmenlerin ilgi (a) yönetmeliğin 41. Maddesi ve ilgi (b) Genelge gereğince il genelinde norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına atamalarının yapılması planlanmaktadır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler öncelikle mutad nakil vasıtaları ile ulaşım olan yerlere olmak üzere norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgi (a) yönetmeliğin 41. Maddesi ve 2014/22 sayılı genelge esasları doğrultusunda atanacaklardır.

2- Bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası / istihdam fazlası durumunda olan öğretmenler başvuracaktır.

3- İlimizdeki eğitim kurumlarının branşlara göre ihtiyaç listesi ve norm kadro fazlası olan eğitim kurumlarının listesi Müdürlüğümüz http://burdur.meb.gov.tr adresindeki duyurular bölümünde yayınlanacaktır. Norm kadro fazlası öğretmenler başvurularını, ekteki form dilekçeyle takvimde belirtilen sürelerde yapacaklardır.

4- Haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen ve norm fazlası durumuna düşen öğretmenler ile ilgili olarak;

İlçe içinde görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna,

İl içinde ilçe dışına görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye aradan üç yıl geçmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacakları hükmünü dikkate alacaklardır.

5- İlgi yönetmeliğin 41.3. maddesinde “Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir.” denilmektedir.

Ancak, Okul/kurumda norm açığı yokken ihtiyaç fazlası olarak atanan öğretmenlerin normdaki öğretmenlerle hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralamaya alınmaması gerekmektedir.

6- Duyuru ve başvuru süresi içinde Müdürlüğümüzün http://burdur.meb.gov.tr adresindeki duyurular bölümü öğretmenler, okul müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince takip edilecektir.

7- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu yazıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme iş ve işlemlerinde, form dilekçede yer alan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi, yapılan başvuruların onaylanmasından eğitim kurumları yöneticileri ile ilçe millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludur.

8- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan form dilekçe ile yapılan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

EĞİTİM KURUMLARININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER:

1- Branşlara göre ihtiyaç listesi ve norm kadro fazlası olan eğitim kurumlarının listesi Müdürlüğümüz http://burdur.meb.gov.tr adresindeki duyurular bölümünden alarak, kurumlarının bilgilerini kontrol edeceklerdir.

2- Norm kadro fazlası öğretmeni olan kurumlar, genel açıklamalar kısmında 5. Maddedeki açıklamalar doğrultusunda fazla olan öğretmenleri ilçe millî eğitim müdürlüklerinin denetiminde tespit edeceklerdir. İlgili öğretmenlerin hizmet puanlarını başvuruların son günü esas alınarak hesaplayacak ve form dilekçeye ekleyeceklerdir.

3- Başvuru için gerekli olan form dilekçeyi kurum müdürlükleri teslim alacak, aynı gün onaylama işleminin ardından ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştıracaklardır.

4- Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri ile ilgili yazıyı tüm öğretmenlere tebliğ (Web ortamı, telefonla kısa mesaj, e-posta) edeceklerdir.

5- Norm kadro fazlası öğretmeni olan eğitim kurumları ilgili öğretmenlere norm kadro fazlası olduklarını tebliğ edeceklerdir.

İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER:

1- Branşlara göre ihtiyaç listesi ve norm kadro fazlası olan eğitim kurumlarının listesi Müdürlüğümüz http://burdur.meb.gov.tr adresindeki duyurular bölümünden alarak, ilçelerindeki kurumlarının bilgilerini kontrol etmek,

2- Norm kadro fazlası öğretmeni olan kurumlar, genel açıklamalar kısmında 5. Maddedeki açıklamalar doğrultusunda fazla olan öğretmenleri ilçe millî eğitim müdürlüklerinin denetiminde tespit edeceklerdir.

3- Kurum müdürlüklerinden onaylı olarak gelen form dilekçelerdeki bilgiler kontrol edilecek, onaylama işleminin ardından il millî eğitim müdürlüğüne elden ulaştıracaklardır.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Duyuru
26.01.2015 – 28.01.2015
Başvuruların Kabul Edilmesi
29.01.2015 – 02.02.2015
Değerlendirme ve atamaların yapılması
03.02.2015

Gereğini rica ederim.

Mahmut BAYRAM
Vali a.
Millî Eğitim Müdürü

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ