Formasyon Veren Üniversiteler, Şartları ve Ücretleri 2012-2013

Formasyon Veren Üniversiteler, Şartları ve Ücretleri 2012-2013

Formasyon Veren Üniversiteler, Şartları ve Ücretleri 2012-2013Formasyon ücretleri,Formasyon Veren Üniversiteler 2012 2013,Pedagojik formasyon için şartlar,Formasyon 2012,formasyon için not ortalaması,Pedagojik Formasyon 2013 Başvuruları,Gazi, Marmara, Selçuk, İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Adıyaman üniversiteleri,pedagojik formasyon veren üniversite kontenjanları hakkında detaylı bilgiler yazımızın devamındadır.

 

Pedagojik Formasyon veren üniversiteler veKontenjanları 2013

Üniversite Pedagojik Formasyon Kontenjanı
-Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200
-Adıyaman Üniversitesi 200
-Adnan Menderes Üniversitesi 200
-Ahi Evran Üniversitesi 200
-Atılım Üniversitesi 200
-Akdeniz Üniversitesi 200
-Ankara Üniversitesi 350
-Anadolu Üniversitesi 350
-Amasya Üniversitesi 200
-Atatürk Üniversitesi 350
-Bahçeşehir Üniversitesi 200
-Balıkesir Üniversitesi 200
-Başkent Üniversitesi 200
-Bülent Ecevit
Üniversitesi
200
-Celal Bayar Üni. 200
-Cumhuriyet Üniversitesi 200
-Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
200
-Çankırı Karatekin
Üniversitesi
200
-Çukurova Üniversitesi 350
-Dicle Üniversitesi 200
-Düzce Üniversitesi 200
-Dokuz Eylül Üniversitesi 350
-Ege Üniversitesi 350
-Erciyes Üniversitesi 350
-Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
200
-Erzincan Üni. 200
-Fatih Üniversitesi 200
-Fırat Üniversitesi 200
-Gazi Üniversitesi 350
-Gaziantep Üniversitesi 200
-Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
200
-Giresun Üniversitesi 200
-Harran Üniversitesi 200
-İnönü Üniversitesi 200
-İstanbul Üniversitesi 350
-Kafkas Üniversitesi 200
-Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üni.
200
-Karabük Üniversitesi 200
-Karadeniz Teknik Üni. 200
-Kastamonu Üniversitesi 200
-Kırıkkale Üniversitesi 200
-Marmara Üniversitesi 350
-Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
200
-Mevlana Üniversitesi 200
-Mersin Üniversitesi 200
-Nevşehir Üniversitesi 200
-Necmettin Erbakan
Üniversitesi
350
-Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi
200
-Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi
200
- Okan Üniversitesi 200
-Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
300
-Pamukkale Üniversitesi 200
-Selçuk Üniversitesi 350
-Sakarya Üniversitesi 350
-Siirt Üniversitesi 200
-Süleyman Demirel
Üniversitesi
200
-Trakya Üniversitesi 200
-Uludağ Üniversitesi 200
-Uşak Üniversitesi 200
-Yıldız Teknik
Üniversitesi
350
-Yakındoğu Üniversitesi 200
-Yeditepe Üniversitesi 200
-Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200
-Zirve Üniversitesi 200

 

Formasyon Ücreti;

-07/10/2010 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı yeniden düzenlenerek, söz konusu sertifika programından üeret alınıp alınmamasının üniversiteler tarafından karara bağlanmasına, ücret alınacak ise belirlenecek miktarın Devlet Üniversiteleri Eğitim Fakültelerinin ikinci öğretim programları için alınan öğrenim ücretinin bir kat fazlası olan 2.054.TL (İkibinellidört Türk Lirası) rakamını  geçmeyecek şekilde üniversiteler tarafından belirlenecektir. Bu konuda her üniversite ücretleri kendisi belirleyecektir. Ücreti belirleyen ilk üniversite Gaziosmanpaşa Üniversitesi oldu.

Üniversitenin yayımladığı duyuruda, Pedagojik Formasyon Eğitimine başlayacak olan öğrencilerden alınacak toplam ücretin 2.054,00 TL olduğu belirtildi. Ücretin 854.00 TL’lik ilk taksit kesin kayıt sırasında alınacak, 1.200,00 TL’lik İkinci taksit ise bahar yarıyılı ders kayıt döneminde istenecek. Ücretini belirtilen zamanlarda yatırmayan öğrencilerin kaydı silinecek.

 

Formasyon 2012 Başvuru Şartları

 1. Meb 80 Sayılı çizelgede bulunan herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak.
 2. 2009-2010 yılı ve sonrasında üniversiteye başlayıp, mezun durumunda olan adaylar için 2.50 not ortalaması ve üzerine veya 100 üzerinden 65 puana sahip olmak.(yükseköğretim programlarına 2009-2010 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerde bu şartın aranmamasına ilişkin kararın uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ve üniversiteler arasındaki not sistemi karşılıklarının birbiri ile uyumlu olmadığı, bir standart yöntemin bulunmadığı dikkate alınarak, adayların not ortalamalarının 4 lük sistemden 100 lük sisteme dönüştürülmesinde, adayın mezun olduğu üniversitenin dönüşüm bilgisinin kullanılmasına, başvurulan üniversite tarafından herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmamasına karar verilmiştir.)
 3. Devlet memurları kanunu gereğince 40 yaşından gün almamış olmak.(40 yaşından gün alanların öğretmen olarak atamaları yapılmadığı için)
 4. Lisans diplomanız
 5. Not Transkriptiniz
2012-2013 yılı genel olarak formasyon eğitimine başvurmak için gerekli olan şartlar bunlardır.Bu şartları yerine getiren adaylar formasyon başvurusunda bulunabilirler.

birçok üniversitemizin ön başvuru şartları ve detayları bu yazımızda dır.

Pedagojik Formasyon Başvuru Tarihleri ve şartları 2012-2013

Pedagojik Formasyon Alabilecek  Bölüm veya Fakülteler

 1. Aile ve Tüketici Bilimleri
 2. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
 3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
 4. Arap Dili ve Edebiyatı
 5. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 6. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
 7. Basım ve Yayımcılık
 8. Basın ve Yayın
 9. Beslenme ve Diyetetik
 10. Bitkisel Üretim
 11. Bahçe Bitkileri
 12. Bitki Koruma
 13. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
 14. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /Bilgisayar    Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
 15. Bilgi Teknolojileri
 16. Bilgisayar Mühendisliği
 17. Biyoloji Bölümü
 18. Biyomedikal Mühendisliği
 19. Biyokimya
 20. Coğrafya Bölümü
 21. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 22. Çalgı Yapımı Bölümü
 23. Çeviribilim Bölümü (İngilizce)
 24. Çevre Mühendisliği
 25. Çevre Bilimleri ve Yönetimi
 26. Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü
 27. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
 28. Çocuk Gelişimi Bölüm
 29. Deniz Ulaştırma İşletme  Mühendisliği
 30. Diş Hekimliği Fakültesi
 31. Drama
 32. Drama ve Oyunculuk
 33. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 34. Endüstriyel Tasarım Bölümü
 35. Ev Ekonomisi Bölümü
 36. Ev Ekonomisi Yüksek Okulu
 37. Elektrik Mühendisliği
 38. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 39. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 40. Enstrüman Yapım Bölümü
 41. Ebelik Bölümü
 42. Ergoterapi Bölümü
 43. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 44. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
 45. Fizik Bölümü
 46. Fizik Mühendisliği
 47. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 48. Fransızca Dili ve Edebiyatı Bölümü
 49. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)
 50. Fotoğraf
 51. Fotoğraf ve Grafik Sanatları
 52. Gazetecilik
 53. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
 54. Geleneksel Türk El Sanatlar
 55. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 56. Gemi İnşa Mühendisliği
 57. Gemi İnşaatı Mühendisliği
 58. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri   Mühendisliği
 59. Gıda Mühendisliği
 60. Gıda Teknolojisi(lisans)
 61. Grafik Bölümü/Anasanat Dalı
 62. Grafik Tasarım
 63. Grafik Tasarımı
 64. Güverte Bölümü
 65. Halkla İlişkiler
 66. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 67. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 68. Harita Mühendisliği
 69. Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 70. Hemşirelik Yüksekokulu
 71. Hemşirelik Bölümü
 72. Heykel
 73. Hukuk Fakültesi
 74. İç Mimarlık
 75. İlahiyat Fakültesi
 76. İletişim Sanatları
 77. İletişim
 78. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 79. İngiliz Dil Bilimi Bölümü
 80. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
 81. İnşaat Mühendisliği
 82. İspanyol Dili ve Edebiyatı
 83. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 84. İtalyan Dili ve Edebiyatı
 85. Japon Dili ve Edebiyatı
 86. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
 87. Kamu Yönetimi
 88. Kimya Bölümü
 89. Kimya Mühendisliği
 90. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
 91. Lojistik Yönetimi
 92. Matematik Bölümü
 93. Matematik-Bilgisayar Bölümü
 94. Medya ve İletişim Sistemleri
 95. Medya İletişim Sistemleri
 96. Mekatronik Mühendisliği
 97. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 98. Meteoroloji Mühendisliği
 99. Mimarlık
 100. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
 101. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Almanca)
 102. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Fransızca)
 103. Müzik Bölümü/ana bilim dalları
 104. Oyunculuk
 105. Peyzaj
 106. Peyzaj Mimarlığı
 107. Plastik Sanatlar
 108. Psikoloji Bölümü
 109. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
 110. Radyo,TV ve Sinema
 111. Radyo, Televizyon ve Sinema
 112. Radyo ve Televizyon Bölümü
 113. Radyo-TV-Sinema
 114. Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar
 115. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 116. Rekreasyon
 117. Resim
 118. Rus Dili ve Edebiyatı
 119. Rusça Mütercim Tercümanlık
 120. Sağlık İdaresi Yüksek Okulu
 121. Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 122. Sağlık Yönetimi Bölümü
 123. Sağlık Memurluğu Bölümü
 124. Sağlık Yüksekokulu  Sağlık Memurluğu Bölümü
 125. Sanat Tarihi Bölümü
 126. Süs Bitkileri
 127. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 128. Seramik
 129. Seramik ve Cam
 130. Seramik ve Cam Tasarımı
 131. Sinema ve Televizyon Bölümü
 132. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını  belgelendirenler)
 133. Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği
 134. Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
 135. Şehir ve Bölge Planlama
 136. Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu(Lisans)
 137. Tarih Bölümü
 138. Telekomünikasyon Mühendisliği
 139. Televizyon Gazeteciliği
 140. Tıp Fakültesi
 141. Turizm Animasyonu
 142. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 143. Uçak Elektrik-Elektronik
 144. Uçak Mühendisliği
 145. Uçak Gövde Bakım
 146. Uçak Motor Bakım
 147. Uçak Gövde-Motor
 148. Uluslararası Lojistik
 149. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 150. Ulaştırma ve Lojistik
 151. Veteriner Fakültesi
 152. Ziraat Fakültelerinin;
 1. Bahçe Bitkileri
 2. Tarla Bitkileri
 3. Toprak
 4. Bitki Koruma
 5. Gıda Teknolojisi
 6. Süt Teknolojisi
 7. Hayvansal Üretim
 8. Zootekni
 9. Tarım Makineleri
 10. Tarımsal Mekanizasyon
 11. Kültür Teknik-Makine
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının;
 1. -Temel Bilimler Bölümü
 2. -Kompozisyon Bölümü
 3. -Ses Eğitimi Bölümü
 4. -Müzik Bilimleri Bölümü
 5. -Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı  Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)
 6. -Bando Şefliği
 7. -Folklor ve Etnomüzikoloji
 8. -Müzikoloji
 9. -Opera
 10. -Şan ve Opera
 11. -Türk Sanat Müziği
 12. -Çalgı Yapımı
 13. -Şan
 14. -Türk Halk Oyunları
 15. -Türk Müziği
 16. -Türk Musikisi
 17. -Koro
 18. -Müzik Teknolojisi
 19. -Müzik Teorisi
 20. -Türk Halk Müziği
 21. -Türk Halk Müziği(Ses Eğitimi Anasanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı)
Yazar:
YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR - 216 YORUM
 1. elfay diyor ki:

  merhaba . ben şimdi karabük üniversitesinden formasyon alıyorum vizelere girdim finallerim kaldı . ancak benım kendi üniversitem formasyon açtı ve oraya geçmek istiyorum ama karabükte o kadar ders gördüm ve finallere girip dersleri vericem . kendi okulumun kayıt tarihi karabük üniv finallerinden 10 gün önce yapılacak benim kaydım finaller bitene kadar karabükte kalıp bu esnada kendi okulumada kayıt yaptırabilir miyim .?
  karabükte finallere girdikten sonra ve sonuclandıktan sonra kayıt sildirip 1. dönem gördüğüm derslerin transkripini alıp diğer okula verip muaf olabilir miyim ?

 2. KIYMET diyor ki:

  GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI MEZUNUYUM VE HALKLA İLİŞKİLER 2 YILLIK DİPLOMAM VAR
  FORMASYON ALMA HAKKIM VAR MI ACABA? 2014 YILINA GÖRE BİLGİLENDİREBİLİRMİSİNİZ BENİ

 3. mehdi uğur diyor ki:

  Gaziantep Üniversitesi pedagojik formasyonu kazandım okuldaki ders günleri hangisi devamlilik mecburimi adana oturuyorum cami hocasıyım sürekli gitme imkanım yok üniversitenin programı hakkında bilgi alabilirmiyim

 4. mustafa diyor ki:

  meltem yukarıdaki listeye göre alabiliyorsun tabi not ortalaman 2.50 üzerinde ise

 5. meltem diyor ki:

  arkadaşlar! ben anadolu üniversitesi türk dili edebiyatı mezunuyum formasyon alıp öğretmen olabilirmiyim acaba bilen var mı?

 6. Ergin ylımaz diyor ki:

  Çocuk Gelişimi Bölümü mezunlarına neden formasyon eğitimi yok!! Biri açıklayabilir mi?

 7. mağdure diyor ki:

  lütfen listeye bakılıp kontrol edilerek yapılan bu hata düzeltilsin GRAFİK TASARIm bölümüne de formasyon hakkı verilsin

 8. mağdure diyor ki:

  benim analamadığım her bölüme var neden grafik tasarım bölümü için formasyon verilmemiş 80 nolu çizelgede ismi var ancak kılavuzda yok

 9. PİNAR CAN diyor ki:

  Arkadaslar ben gazetecilik son siniftayim alese girdim yök un sitesinde sadece gazetecilik icin formasyon veren ege gozukuyor bu formasyon bolume gore mi yapiliyor baska unide puanim yeterse tercih edemiyor muyum

 10. hilal diyor ki:

  osym aday sayfasında dip notu görebilmek için önce baş vuru ücretimi yatırılmalı? görülmüyor

 11. özge diyor ki:

  fen edebiyat matematik bölümü mezunuyum fakat 1974 dogumluyum sartlarım uyarsa formasyon alabilirmiyim acaba yaş sınırı varmı

  1. abdulkerim diyor ki:

   yaş sınırıyla alakalı birşey yok. tek şart alese girmiş olmak

 12. gye diyor ki:

  Merhaba 2013 konsevatuar mezunuyun pedagojik formasyon icin aleste belirli bi baraj puani varmidir yoksa herkez basvurabilecekmi tskrler..

 13. dyg diyor ki:

  merhaba, 2010 yılı ilkbahar döneminde yapılan ALES sonucu formasyon başvurusunda geçerli midir, yoksa süresi dolmuş mudur?

 14. gamze diyor ki:

  bende konaklama işletmeciliği 4. sınıf ogrencisiyim üstelik aöf formasyon alabilirmiyiz bilmiyorum ama ales güz dönemi sınavlarına girdim şimdi sonuçları bekliyorum bu konuda çok fazla bilgim yok umarım birileri yardımcı olur

  1. abdulkerim diyor ki:

   aöf nin diğer üniversitelerden hiç bir farkı yok. ales sonuçları açıklandı. alesin %60 i diploma notunuzun %40 değerlendirilecek. önümüzdeki günlerde başvuru şartlarını ve kontenjanları sitemizden öğrenebilirsiniz.

 15. gamze diyor ki:

  arda :
  merhaba konaklama işletmeciliği mezunuyum bu yıl mezun oldum . pedagojik formasyon alabiliyormuyum ? ortalamam 2.65 . bende konaklama işletmeciliği 4. sınıf ogrencisiyim üstelik aöf formasyon alabilirmiyiz bilmiyorum ama ales güz dönemi sınavlarına girdim şimdi sonuçları bekliyorum bu konuda çok fazla bilgim yok umarım birileri yardımcı olur

  Adem :
  Merhaba, 2011 Yılı Açıköğretim İşletme Mezunuyum Formasyon Sertifikası Alabilirmiyim?

  Pelin :
  merhaba,
  iktisadi ve idari bilimler fakültesi turizm işl. ve otelcilik bölümünden 2.86 ganoyla bu yıl mezun oldum. turizm dalında formasyon almak istiyorum. turizm alanında formasyon veren üniversiteler hangileridir ve şartları nelerdir? yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar

  @arda

 16. güler diyor ki:

  fen edebiyat fakültesi 2011 girişliyim. 1 sene ingilizce hazırlık okudum. şu an 2. sınııfım. 3. veya 4. sınıfta okurken gerekli şartları sağladığımda formasyon alabilir miyim?

  1. egitimdunyasi diyor ki:

   formasyonla ilgili son yazımızı okumanızı tavsiye ederim..
   Formasyon Başvuru, Şartlar ve Kontenjan Bilgileri 2013-2014

 17. hasret diyor ki:

  @leyla
  evet veriliyor

 18. fatma diyor ki:

  Bilgisayar muhendisligi mezun olacam 2014 subat ayind bilgisayar muhendisleri formasyon alabiliyormu
  Formasyon alabilecegim bir universite var mi

  1. egitimdunyasi diyor ki:

   bir ara kırıkkale üniversitesi veriyordu bir üniversiteyle irtibata geçebilirsiniz…

 19. Adem diyor ki:

  Merhaba, 2011 Yılı Açıköğretim İşletme Mezunuyum Formasyon Sertifikası Alabilirmiyim?

 20. bılımt diyor ki:

  bilim tarihi lisans programına ileride formasyon verilecek mi?

 21. filisssm diyor ki:

  merhaba, ben örgün eğitimden elektrik öğretmenliği mezunuyum. şimdi de açıköğretim türk dili ve edebiyatı okuyorum. milli eğitim bakanlığında türk dili ve edebiyatı öğretmeni olabilmem için tekrar formasyon almam gerekiyor mu yoksa elektrik öğretmenliğini okurken almış olduğum formasyon dersleri yeterli olur mu? şimdiden çok teşekkürler

 22. arda diyor ki:

  merhaba konaklama işletmeciliği mezunuyum bu yıl mezun oldum . pedagojik formasyon alabiliyormuyum ? ortalamam 2.65 .

  1. abdulkerim diyor ki:

   pedagojik formasyon çok karışık bir durumda. bazı üniversiteler formasyon almak isteyenlerin alese girmeleri gerektiğini söylüyor. üniversitenizin sitesini takip edin. duyurusu yapılacaktır.

 23. latif diyor ki:

  mrb
  ben and. otelcilik çıkıslıyım ve turuzım otelcılık fakultesınde okuyorum benım sorum okulum bıttıgınde formasyon alıp kpss sınavından sonra otelcilik liselerınde ogretmenlık yapabılırmıyım ??

 24. seren diyor ki:

  burdur mehmet akif ersoy üniversitesi spor yöneticiliği (besyo) bölümü formasyon alabiliyor mu acaba?

 25. Seda diyor ki:

  Ben trakya ünv turizm işletmeciği ve otelcilik mezunuyum formasyon alabilir miyim ?

 26. burak diyor ki:

  merhaba a.ö.f. 3. sınıf işletme öğrencisiyim formasyon alabılırmıyım. ve yüksek okul mezunlarıda alabılırmı yada formasyonlu yüksekokul mezunu olurmu. tşk

 27. filisssm diyor ki:

  merhaba, ben örgün eğitimden elektrik öğretmenliği mezunuyum. şimdi de açıköğretim türk dili ve edebiyatı okuyorum. milli eğitim bakanlığında türk dili ve edebiyatı öğretmeni olabilmem için tekrar formasyon almam gerekiyor mu yoksa elektrik öğretmenliğini okurken almış olduğum formasyon dersleri yeterli olur mu? şimdiden çok teşekkürler.

 28. SİNEM diyor ki:

  Merhaba, ben sağlık meslek lisesi mezunuyum ve marmara üniversitesi maliye okudum .Hemşirelik bölümü üzerine formasyon alabilirmiyim.Ayrıca lisans alanımla ilgili (maliye)formasyon alabiliyor muyum? Tşk.

 29. saime diyor ki:

  merhaba ben ingilz dili ve edebiyatı son sınıf öğrencisiyim.yarım dönemim uzadı. ben yinede bu yılın sonunda formasyon alabiliyormuyum? 2. olarak açık öğretimden formasyon alınıyor mu?

 30. nurdan diyor ki:

  herkez istediğini yapmakta özgürdür sizene anlamıyorum mezun öğretmen varsa varsa ne yapalım kısmet böyle şeyler

 31. kadir diyor ki:

  merhaba birşey soracaktım ben beden eğitimi antrenörlük mezunuyum bu yıl beden eğitimi için formasyon veren üni varmı yardımcı olabilirmisiniz?

 32. Fatma İLHAN diyor ki:

  Bu kadar bölüme formasyon veriliyorken, Güzel Sanatlar Fakültesi bbünyesindeki ” Gastronomi ve Mutfak Sanatları ” Bölümüne neden pedogojik formasyon verilmemektedir ??? Sayın YÖK, Pedogojik formasyon verilen bölümler içerisinde neden Gastronomi ve mutfak sanatları YOK ??? ortalamamızı kaç yıldır yüksek tutuyoruz , bizler de diğer 200 küsur bölüm gibi formasyon alma hakkı elde etmek istiyoruz.

 33. burak diyor ki:

  Merhaba, ben almanyada yasiyorum.Turizm isletmeciligi ve Otelcilik Yüksek Okulu Lisans Mezunuyum.Almanya da Türkce dersi vermek istiyorum. Bunun icin Formasyon alirsam daha iyi olur diye düsünüyorum.Sadece Sinavlara ve mecburi okul stajlarina katilarak yapabilirmiyim?Yapilabilirse nereye , nasil ve ne zamana kadar basvurmaliyim?Vereceginiz bilgiler icin tesekkür ederim.

 34. Pelin diyor ki:

  merhaba,
  iktisadi ve idari bilimler fakültesi turizm işl. ve otelcilik bölümünden 2.86 ganoyla bu yıl mezun oldum. turizm dalında formasyon almak istiyorum. turizm alanında formasyon veren üniversiteler hangileridir ve şartları nelerdir? yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar

 35. kzbn diyor ki:

  merhaba ben ıngılız dılı ve edbtyatı okuyorum okulum 1 donem uzadı . ortalamam da suan 2.25 özelden formasyon alabılıyormuyum

 36. Faruk diyor ki:

  Merhaba,
  Ben bu yil aof’te turk dili ve edebiyati bolumune baslayacam ancak kafami karistiran bisi var: acikogretimden mezun olanlara formasyon veriliyor mu ?
  cevabiniz icin simdiden tesekkurler…

 37. gülden diyor ki:

  merhaba,
  ben istatistik mezunuyum.ama meb 80 de istatisitik ve bilg. bilimleri bölümü var başvurabiliyormuyum.
  eğer başvurabiliyorsam hangi üniverisiteler pedagojik formasyon veriyor
  ve aldığım belge ile özel okularda da görev yapabiliyor muyum?

 38. hasan diyor ki:

  mrb ben aöf t dili ve edebiyati bölümü 3 sinifa gectim fakat viyanada okuyorum pedegojik informasyon derslerini yabanci uni. den alma sansim varmi 3 siniftan itibaren alabilirmiyim nekadar zaman suruyor yardimci olursaniz sevinirim tesekkürler

 39. btl diyor ki:

  Merhaba gorsel iletişim tasarımı mezunuyum iletişim bilimleri üzerine yüksek lisans yapıyorum, bu durumda formasyon alma şartı aranıyormu?Bitirdiğim bölümle alakalı hangi öğretmenlik branşında alabiliyorum?

 40. bahar diyor ki:

  merhaba ben bir sey soracaktım ben bu sene sinop üniverstesinin edebiyat bölümünü kazandım simdi ben bitirirsem formasyonu illahim okuduğum üniverste mi verecek yoksa başka üniversteden de alabilir miyim öyle bir sansım var mı ne olur acil cvp yazın

  1. egitimdunyasi diyor ki:

   başaka üniversitedende alabilirsiniz…

 41. ümit diyor ki:

  mrb ben selcuk matemtaik mezunuyum ort 2.48 ama 100 lük sistemde 75 e denk geliyor formasyona basvurabilirim değil mi

 42. Çiğdem diyor ki:

  Yıldız teknik tasarım okulu müzik toplulukları mezunları pedogojik formasyon alabiliyorlar mı? Teşekkürler

 43. kübra diyor ki:

  merhaba ben matematik ve bilgisayar okuyorum,matematikten de formasyon alabilecek miyim??cevaplarsanız cok sevinicem

 44. gözde diyor ki:

  Arkadasım trakya üniversitesi edebiyat fakültesini kazandı formasyon alabilir mi ? fen edebiyat fakültesi değil de edebiyat fakültesi olması formasyonla ilgili bi sorun yaratır mı.
  Edebiyat fakültesiyle fen edebiyat fakültesi arasındaki fark nedir acaba ?

 45. harun diyor ki:

  mrb ben 2008-2009 sosyoloji girişliyim ortalamam 2.38 ben formasyon alabılrmıyım

 46. gözde diyor ki:

  Arkadaşım Trakya üniversitesi edebiyat fakültesini kazandı formasyon alabilir mi? Fen edebiyat fakültesi olmadığı için formasyonla ilgili sorun olur mu ?

 47. nyn diyor ki:

  mat mezunuyum 2,86 ort yüzlük sistemde 73 oluyor formasyon sansım var mı

 48. ayşe diyor ki:

  2. öğretimlere formasyon verilmiyor mu akademik takvimlerinde yazmıyor çokkk acilll

  1. egitimdunyasi diyor ki:

   evet

YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR

(Yazımızla ilgili aklınızdaki soru ve düşünceleri yorum olarak aşağıya ekleyebilirsiniz.)


7 − üç =