Egitim-Dünyası

Üniversite Okurken Formasyon Almak 2014

Üniversite Okurken Formasyon Almak 2014

Formasyon-Müjdesiüniversite okurken formasyon almak,okurken formasyon alma şartları,okurken formasyon alınır mı,lisans öğrencisiyken formasyon,üniversite öğrencisi formasyon, son sınıfta formasyon, öğrenciyken formasyon almak okurken formasyon, ile ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamındadır.

.

 

     Geçmiş yıllarda bildiğiniz gibi sadece not ortalamasına göre formasyon eğitimi üniversitelerin kendi bünyelerinde veriliyordu. Ama 2014 yılında YÖK ve ÖSYM nin bu işe el atmasıyla artık sayılı kontenjan ve bir nevi atama sistemi geldi, yazımızın ilerleyen kısımlarında bunlara ve henüz üniversite eğitimi almakta olan öğrencilerin formasyondan nasıl yararlanabileceğini anlatağız.

YÖK ün sitesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Dair aralık 2013 te yaptığı açıklamalarla formasyon programın kesinleşen hali ile 2014 öğretim yılından itibaren adaylar pedagojik formasyon sertifika programlarında, alanlara göre kontenjanlar ayrılacak, ALES ve Diploma notu baz alınarak merkezi olarak ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır ve yapıldıda (Tercih Yapan Aday Sayısı: 65735, Kontenjan Sayısı: 30000, Yerleşen Aday Sayısı: 28763, Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 1237) böylelikle henüz üniversite eğitimi almakta olanlar için formasyon eğitiminin önü tıkanmış oldu ama şubat sonlarında çıkan bir kararla bu engel ortadan kaldırıldı detayları ve son yapılan formasyon güncellemesini yazımızın devamına ekledik..

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU

17.04.2014

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz haftalarda pedagojik formasyon eğitimi konusunda alınan yeni kararlar, kamuoyuna duyurulmuş; eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde, lisans mezunları için açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, hayat boyu öğrenme kapsamında bir kişisel gelişim programı olarak değerlendirilmiştir. Üniversitelerimizin imkanları ölçüsünde bu programların, talep edenlere lisans eğitimi sırasında da sunulmasına karar verilmiştir. Kurulumuza konuyla ilgili olarak yöneltilen bazı sorular nedeniyle söz konusu kararlarda yer alan bazı hususlara ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

 

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, pedagojik formasyonla ilgili usul ve esaslar çerçevesinde, lisans eğitiminden ayrı olarak YÖK tarafından izin verilen üniversitelerde açılmaktadır. Lisans eğitimine devam eden öğrencilerle ilgili olarak önümüzdeki günlerde eğitim fakültesi bulunan üniversitelere YÖK tarafından gönderilecek bir forma göre programa katılmak isteyen lisans öğrencileri için ön kayıt yapmaları istenecektir. Daha sonra doldurulan bu formlar, YÖK’te değerlendirilecek ve açılması kesinleşen alan ve kontenjanlara bağlı olarak üniversiteler kesin kayıt yapacaklardır. Lisans öğrencilerinden programa başvuruda herhangi bir seçme yöntemi uygulanmamakla birlikte bazı üniversitelerin kapasitelerinin üstünde başvuru olduğunda belirleyecekleri bazı kriterlere göre sıralama yapabileceklerdir.

 

Lisans eğitimine paralel olarak yürütülecek programlar, mezunlar için açılan programlarla birlikte aynı usul ve esaslara tabidir. İlgili üniversiteler, programların yürütülmesinde kendi imkanlarına ve öğrenci ihtiyaçlarına göre, gündüz, akşam, hafta sonu gibi farklı alternatifler sunabilecek; bunların dışında yaz okulu uygulaması (uygulamalı dersler hariç), uzaktan öğretim (uygulamalı dersler hariç) ve gerek duyulduğunda açık öğretim fakültesinden yararlanabileceklerdir. Pedagojik formasyon eğitimi programlarıyla ilgili usul ve esaslar güncellenerek önümüzdeki günlerde YÖK’ün Web sayfasından ilan edilecektir. Bu konuda izlenecek süreç, aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Halihazırdaki İlgili Lisans Mezunları

 

Mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi programı açmalarına izin verilen üniversitelerde, kontenjanlar dahilinde Mayıs 2014’te ÖSYM tarafından hazırlanacak kılavuza dayalı olarak, Şubat 2014’te yapılan yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen, yerleştiği halde kayıt yaptıramayanlar, başvurularını ve tercihlerini yenileyeceklerdir. Bu yerleştirmede kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilgili üniversitelere başvurarak 2014-2015 öğretim yılı yaz döneminden itibaren iki dönem olarak düzenlenecek bu programlara başlayacaklardır. Yaz dönemi açılamayan ilgili üniversitelerde programın ilk döneminde yer alan teorik dersler, ilgili üniversiteler ya da işbirliği yapacakları birimler ve kurumlar tarafından uzaktan ve açık öğretim yoluyla sunulacaktır.

Halihazırda Son Sınıfta Olan Lisans Öğrencileri

 

Halen üniversitelerin son sınıfında, yani sekizinci dönemde bulunan ve ilgili lisans programlarına devam eden öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine başvurarak açılacak programlara kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2013-2014 öğretim yılı yaz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecektir.

 

Halen Üçüncü Sınıf Öğrencileri

Halen üniversitelerin üçüncü sınıfında, yani altıncı dönemde bulunan ve ilgili lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine 2014-2015 öğretim yılı başında kayıt döneminde başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecektir

 

Halen İkinci Sınıfta Olan Öğrenciler

Halen ilgili lisans programlarının ikinci sınıfında, yani dördüncü dönemde bulunan öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine 2014-2015 öğretim yılı başında kayıt döneminde başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere dört dönem halinde düzenlenecektir.

 

Halen Birinci Sınıfta Olan Öğrenciler

 

Halen üniversitelerin birinci sınıfında, yani ikinci dönemde olup ilgili lisans programlarına devam eden öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine, 2014-2015 öğretim yılı başında başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere altı dönem halinde düzenlenecektir. İzleyen öğretim yıllarında ise ikinci sınıfın üstündeki lisans öğrencilerinden yeni kayıt alınmayacaktır. Bu öğrenciler, istedikleri takdirde mezunlar için açılan programlara başvurabilecektir.

Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarına Kayıtlı Öğrenciler

 

Öğretmenliğe başvurabilecek lisans alanları içinde yer alıp uzaktan ve açık öğretim programlarına

(Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Felsefe vb.) devam eden öğrenciler, örgün eğitim programlarına devam eden öğrencilerle aynı koşullarda kayıtlı bulundukları üniversitelerde pedagojik formasyon programları açılmışsa, bu programlara başvurabilirler

Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Bulunmayan İllerdeki ve Üniversitelerdeki Öğrenciler

 

Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin lisans programlarına devam eden öğrenciler, aynı ildeki ya da başka bir ildeki program açılmasına izin verilen üniversitelere başvurabileceklerdir.

Özet Tablo

Nisan 2014 İtibariyle Öğrencilerin Durumu Programın Başlama Dönemi Programın Bitiş Dönemi Programın Normal Süresi
Lisans Mezunları 2013-2014 Yaz Dönemi 2014-2015 Güz Dönemi Sonu İki Yarıyıl
4. Sınıf Öğrencileri 2013-2014 Yaz Dönemi 2014-2015 Güz Dönemi Sonu İki Yarıyıl
3. Sınıf Öğrencileri 2014-2015 Güz Dönemi 2014-2015 Bahar Dönemi Sonu İki Yarıyıl
2. Sınıf Öğrencileri 2014-2015 Güz Dönemi 2015-2016 Bahar Dönemi Sonu Dört Yarıyıl
1. Sınıf Öğrencileri 2014-2015 Güz Dönemi 2016-2017 Bahar Dönemi Sonu Altı Yarıyıl

Formasyona ilişkin güncellenen usul ve esaslar önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Kurulu web sitesinde yayınlanacaktır.

Üniversite (Lisans) Okuyanlar Pedagojik Formasyon Eğitimi Alabilir

 >>>>2015 Şubat formasyon Başvurusu? İle ilgili Detaylar için Tıklayın<<<<

Formasyon Alabilen Bölümler 2014-2015 ile detaylı tablo için tıklayın

YÖK’ün aldığı son karar ışığında Pedagojik formasyon eğitimini, lisans okuyan öğrencilerin de alabileceğini belirtti. Bu açıklamaya göre mezun olmadan pedagojik formasyon eğitimi alınabilecek ve öğrenciler mezun olduktan sonra birkaç yıl vakit kaybetmek zorunda kalmayacak.

YÖK’ten yapılan açıklama şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile belirlenen ve öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarından mezun olanlar için geçerli pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının, söz konusu yükseköğretim programlarına devam eden lisans (üniversite) öğrencileri için de açılarak;

(a) programın, bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi bulunan yükseköğretim kurumlarında açılmasına,

(b) bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi açılmamış yükseköğretim kurumlarının, program açma yetkisi bulunan bir üniversiteyle işbirliği yapmasına,

(c) derslerin, öğrenci tercihleri dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarının imkanları dahilinde, I. öğretim, II. öğretim, hafta sonu, yaz okulu, uzaktan ve açık öğretim gibi farklı alternatifler dahilinde verilebilmesine,

(d) sınıf içi uygulama gerektirmeyen teorik derslerin, öğrenci talepleri dikkate alınarak fakülte yönetim kurulu kararıyla, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden kredi tamamlama şeklinde alınmasına imkan sağlanması için söz konusu üniversitenin yetkilendirilmesine,

(e) 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında son sınıfta okuyan öğrencilerin programı tamamlamalarını sağlamak amacıyla, teorik dersleri Açık Öğretim Fakültesi’nde, uygulamalı dersleri de yukarıdaki esaslar (a, b, c) çerçevesinde 2014 yılı sonuna kadar tamamlamalarına imkan sağlanmasına,

(f) 2014-2015 Eğitim-öğretim yılında son sınıfı okuyacak öğrencilerin, programı iki yarıyılda tamamlamalarını sağlamak amacıyla, kayıtlarının yapılarak teorik dersleri Güz döneminde Açık Öğretim Fakültesi’nde, uygulamalı dersleri de yukarıdaki esaslar (a, b, c) çerçevesinde 2014-2015 Eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde tamamlamalarına imkan sağlanmasına,

(g) programı talep eden öğrenci sayısı, üniversitelerin kontenjan talepleri ve öğretim üyesi yeterliliği dikkate alınarak pedagojik formasyon eğitimi sertifika program kontenjanlarının, her yıl için Yükseköğretim Kurulu tarafından planlanmasına,

(h) yukarıdaki konularla ilgili olarak ‘Pedagojik formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ı güncellemek üzere, gerekli düzenlemelerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

YÖK, Ocak ayı içinde yaptığı açıklamada şöyle demişti:

“Açılacak bu programlar için akademik takvimin, 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi olmak üzere iki dönem olarak planlanmasına; bahar döneminde Pedagojik Formasyon eğitimi alacak 30 bin kişiye ilaveten, güz döneminde eğitime başlamak üzere 30 bin kişilik kontenjan ayrılmasına,”Bahar dönemine yönelik tercihler alındı, tercih sonuçları açıklandı. Bahar dönemi takviminin Ağustos ayı öğretmen atamalarına yetişip yetişmeyecği yönündeki sorulara ise yök “Yetişecek” şeklinde cevap vermişti.

İşte yök‘ün açıklaması

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları ile ilgili her türlü bilgi Kurulumuzca hazırlanmış olan Usul ve Esaslarda açıklanmıştır. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açmak isteyen üniversiteler taleplerini 2014 Mayıs ayı içerisinde Yükseköğretim Kurulu’na bildireceklerdir. Buna göre Kurulumuzca yapılacak değerlendirmeden sonra en geç Ağustos ayı içerisinde program açılacak; üniversiteler ve kontenjanları ÖSYM’nin web sitesinde ilan edilecektir. Daha önceki sonuçlarda olduğu gibi öğrencilerin tercihleri alındıktan sonra en geç Eylül ayı içinde yerleştirme yapılacak ve 2014-2015 öğretim yılı güz döneminden itibaren dersler başlamış olacaktır.

Ocak 2014’te olduğu gibi yine 30 bin dolayında kontenjan verilecektir.

 

 üniversite okurken formasyon,üniversite okurken formasyon almak,okurken formasyon alma şartları,okurken formasyon alınır 

[stextbox id=”info” bcolor=”1208f6″] Güncellemeleri ve yeni yazılarımızı  Sayfamızdan,  Sayfamızdan                                      veya  google plus sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.

 

egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz

 

[/stextbox]
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 307 YORUM
 1. Çağla dedi ki:

  Merhaba.. 4.sınıf felsefe öğrencisiyim hala devam etmekteyim. başarısız ders sayım 3 gözüküyor yani alttan dersim 3 tane. bunlardan biri 6 kredilik. eskisehır e basvuruda bulundum benım ortalamamla girenler mevcut bana çıkmadı buyuk ihtimal alttan derslerım 2yi aştığı için diye düşündüm. alttan derslerimin kredisi de etkili mi ? yoksa ders sayısı olarak mı bakılıyor ? çünkü formasyon kaldırılmadan ve mezun olmadan önce güz dönemimdeki alttan dersimi verip, bahar dönemi için en azından 2 derse düşürüp formasyon kaydı yaptırmak için tekrar basvurucam beni bilgilendirir misiniz

 2. Zozan dedi ki:

  Merhaba hocam ben ekonometri bölümünde okuyorum ben formasyon alabilir miyim

 3. özlem dedi ki:

  meraba hocam aöf sosyoloji 3. sınıftayım üniversitenin belirlemeş olduğu derslerin kredisi yeterlimi formasyon almamız için

 4. Furkan dedi ki:

  Merhaba hocam ben AÖF Sosyoloji Bölümü 1 sınıf öğrencisiyim. 2. sınıfa geçince formasyon için başvuru yapabilme şansım var mı? Bana bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum şimdiden teşekkür ederim…

  1. Cenk Hoca dedi ki:

   merhaba formasyon almanız için son sınıf veya mezun olmanız şart iyi akşamlar

 5. Ramazan dedi ki:

  Hocam merhabalar , ben üniversitede 3. Sınıf öğrencisiyim fakat 4 sınıf derslerini de tamamen alıyorum güz döneminden sadece 3 dersi kredi yetmediği icin alamadım onu da yaz okulunda alacağım. Bahar döneminde ise 3. Sınıf ve 4. Sınıf dersilerinin hepsini alacağım üniversite ögrenci işleri sisteminde 3.sınıf olarak görünüyorum fakat mezun olma şansım var Nasıl başvurabilirim?

 6. sarisinn dedi ki:

  Merhaba ben saç ve güzellik hizmetleri bölümünü okumak istiyorum 1.ci sınıfa başladıgımda formasyonu alabilir miyim? Alırsam kaç yıl sürer?

 7. songül dedi ki:

  hocam ben aof sosyolojı bolumu 3.sınıf pgrencısıyım alttan ersım var 2.sınıftab bu formasyon almama engel olur mu ve bu sene sosyolojı bolumune formasyon verılmeyecek dıye duydum eksık kredılı derslere sahıpmısız bılgılendırırsenız sevınırım tesekkurler

  1. Cenk Hoca dedi ki:

   merhaba son sınıfa gelince formasyon alabilirsiniz, açıklamayı bekleyip görelim, iyi günler

 8. nesibe öztürk dedi ki:

  hocam merhaba ben 2008 yılında aöf ilahiyata başladım orayı bitirdikten sonra dgs ile lisans tamamlıyorum şuan da 4.sınıfım bazı üniversiteler 2011 ve öncesi girişli öğrencilere de kontenjan veriyor benim sorum şu ben formasyon için bu üniversitelere de başvurabilir miyim yoksa kendi okuduğum üniversiteden mi almalıyım

  1. Merhabalar herhangi birine başvurabilirsiniz, bir çok öğrenci okurken formasyon alırken, okul derslerindeki devamlılık sebebiyle kendi üniversitelerinden almayı tercih ediyorlar. aöf öğrencileri için bu sıkıntı bulunmuyor, genel olarak bir çok aöflü farklı üniversitelerden formasyon aldılar. Başarılar

BİR YORUM YAZ