AÖF Kayıt Yenileme 2014-2015 Kılavuzu ve detaylar

AÖF Kayıt Yenileme 2014-2015 Kılavuzu ve detaylar
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız(Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

aöf kayıt yenileme tarihleri 2014,Açıköğretim Kayıt yenileme 2014-2015 aöf kayıt yenileme 2014-2015,aöf kayıt yenileme nasıl yapılır,aöf kayıt yenileme tarihleri,aöf kayıt yenileme harç ücreti,aöf kayıt yenileme ücretleri,aöf kayıt yenileme 2014,aöf kayıt yenileme kılavuzu ile ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamındadır.

Degerli egitim-dunyasi.net okuyucuları için 2014-2015 aöf kayıt yenileme kılavuzu pdf halinden buraya aktarılmıştır.

AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ

2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME

1-Ders Ekle-Sil İşleminizi Yapınız

2-Banka Ödemesini Yapınız

3.Kaydınızın Yenilendiğini Kontrol Edin

4.Bandrolünüzü ve Varsa Kitabınızı AÖF Bürosundan Alınız

Bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumanız, kayıt yenileme işlemlerini hatasız ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.

 

 1. AŞAMA

  1 DERS EKLE-SİL

  1.1 Ders Ekle-Sil İşlemleri ve Tarihleri

Ders ekle-sil işlemi, http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Yenileme linkinden 15-26 Eylül 2014 ta­rihleri arasında yapılacaktır. Ders ekle-sil işlemi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

 • – 2015 öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler Fakülte tarafından atanan ders­leri eksiltebilir veya ders ekleyebilirler.
 • Ders ekle-sil işlemi bir üst dönemin derslerinden başlayarak yapılır. Ancak öğrenciler tekrar ettiği dersleri eksiltemezler.
 • Ders ekle-sil işlemi kayıt yenileme döneminde, o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez. Öğ­renciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar.
 • Ders silindiğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.
 • Kayıt yenileme tarihleri içerisinde bankaya ödeme yapmadığınız sürece ders ekle-sil işlemi yapabi­lirsiniz. Bankaya yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.
 • Ders ekle-sil işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisi ve banka ödeme bilgileri değişece­ğinden, bankaya ödeme yaptıktan sonra ders ekle-sil işlemi yapılması mümkün değildir.
 • Fakülte tarafından 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması ders kodu sırasında yapılmış­tır. Öğrenciler 30 AKTS kredilik dersin üzerine isterlerse 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde bu­lunduğu dönem veya üst dönemden ders ekleyebilirler.
 • Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonucu atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alması ha­linde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler 45 AKTS krediye kadar ders ekleyebilirler. Bu du­rumda olan öğrencilerin ders ekle-sil ekranına girerek ders durumlarını kontrol etmeleri yararları­na olacaktır.
 • Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5 ve 7. yarı­yıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6 ve 8. yarıyıllardan; üçün­cü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz.

Ders Ekle-Sil İşlemi Nasıl Yapılır ?

Ders ekle-sil işlemi üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir. İkinci aşamada ders-ekle sil işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz. Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders-ekle sil işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamadığınız takdirde, ders ekle-sil işleminiz geçersiz sayılacaktır. Bu durumda Fakülte tarafın­dan atanan dersleri kabul etmiş sayılırsınız. Birden fazla ders ekle-sil işlemi yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders ekle-sil işlemi geçerli olacaktır ve banka ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

1.2 Ders Ekle-Sil İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belgeler

Üç aşamadan oluşan ders ekle-sil işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilirler. Bu sayfada öğrencilerin ders ek- le-sil işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri gibi önemli bilgiler yer almaktadır.

1.3 Mazeretli Kayıt Yenileme Döneminde Ders Ekle İşleminin Yapılması

Kayıt yenileme tarihleri içerisinde kayıt yenileme bedelini bankaya ödeyen, ancak tekrar ders eklemek iste­yen öğrenciler 25-26 Eylül 2014 tarihlerinde 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde http://kayit.anadolu.edu.tr adresi Mazeretli Ders Ekleme İşlemleri linkinden ders ekle işlemi yapabilirler. Ders ekle işlemini yapan öğrencilerin ekledikleri ders/dersler için dönem öğretim gideri farkı oluşacaktır. Öğrencilerin oluşan dönem öğretim gideri farkını 8 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında ödemeleri gerekmek­tedir. Bu tarihten sonra yasal faiz uygulaması başlatılacaktır.

2.AŞAMA

 

2. KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Fakülte tarafından yapılan ders atamasına göre banka ödeme bilgileriniz oluşturulmuştur. Sadece Fakülte tara­fından atanan dersleri almak isteyen öğrenciler banka ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler. Öğrenci­ler Fakülte tarafından atanan derslerini silebilir veya ders ekleyebilirler. Öğrencilerin ders ekle-sil işlemi yapma­sı halinde banka ödeme bilgileri buna göre yeniden oluşacaktır. 15-26 Eylül 2014 tarihleri arasında banka öde­me bilgilerinizi http://kayit.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Yenileme linkinden ders ekle-sil sayfanızda görebilir ve ödemenizi yapabilirsiniz.

2.1 Dönem Öğrenim Ücreti

Açıköğretim Fakültesinin Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzaktan Eğitim Önlisans Programlarında Güz döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler; öğrenim süresine ve aldığı derslerin kredisine bakılmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenen Dönem Öğrenim Ücretini ödeyeceklerdir.

2.2 Dönem Öğrenci Katkı Payı

2.2.1 Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

Süresinde Mezun Olamayan Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Tutarları Bakanlar Kurulu Kararı tarafından belirlenecektir.

 • Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.
 • Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı öde­yeceklerdir.

2.2.2 Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödemeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içerisinde olanlar (önli- sansta 2 yıl, lisansta 4 yıl) Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyecekler­dir.

2.3 Dönem Öğretim Gideri

Kayıt yeniletecek öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Giderini (DÖG) ödeye­ceklerdir.

2.4 Ödeme Yöntemleri

Ödeme yöntemleri aşağıda açıklanmıştır. Açıklanan dört yöntem dışında ödemelerin posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılması kabul edilmemektedir.

Üniversite tarafından talep edilen veya edilecek olan ödemelerin zamanında yapılmamasından doğacak so­nuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenci­ye aittir.

Mazeretli kayıt yenilemenin son günü olan 26 Eylül 2014 tarihinde İnternet, ATM ve Telefon Bankacılığın­dan saat 23.30’a kadar, şubelerden ise mesai saati bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Vakıfbank aracılığıyla aşağıdakilerden biriyle gerçekleşti- rebilirsiniz:

 • Şubeden Ödeme
 • İnternet Bankacılığından Ödeme
 • ATM’den Ödeme (Kartla/Kartsız)
 • Telefon Bankacılığı ile Ödeme

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir !

 • Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bankaya yapan öğrenciler, kayıt yeniletirken banka dekontunu AÖF Lefkoşa Bürosuna teslim etmek zorundadırlar.
 • Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılma­sından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir.

 

 • Banka dekontunu öğreniminiz süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

2.4.1 Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Önceki öğretim yıllarından/dönemden Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Eski borcu olan öğrencilerin bu borçları 2014­2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yenileme tutarları ile birlikte bankaya bildirilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/dönemden borcu olanlar kalan borçlarını ödemek zorundadırlar.

2.4.2. Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Bankaya Yapan Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler

Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bankaya yapan öğrenciler, banka dekontunu Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri içerisinde AÖF Lefkoşa Bürosuna götürerek kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdırlar.

15 – 26 Eylül 2014 tarihleri arasında kayıt yenileme ile ilgili banka dekontunu AÖF Lefkoşa Bürosuna teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bankaya yapacak öğrencilerden borcu olanlar 2014 – 2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borç tutarla­rını AÖF Lefkoşa Bürosundan öğrendikten sonra ödemelerini yapmalıdırlar. Sadece eski borcunu öde­yen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

2.5. Dönem Öğretim Gideri Alınmayacak Öğrenciler

2.5.1. Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler

14/2/2012 tarih ve 4 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan ka­nunlar kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından Dönem Öğ­retim Gideri alınmayacaktır:

 • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi,
 • 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
 • 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
 • 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu.

Ayrıca;

 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından,
 • 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Terti­binden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından da Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır.

2.5.2. Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Yukarıdaki Kanunlar kapsamına girdiğine dair resmi belgesini ilk kez AÖF bürosuna veren öğrencileri­mizin Bilgi girişleri yapıldıktan sonra mutlaka http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden ders ekle-sil işle­mini yapmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimiz ders ekle-sil işlemini yaptıktan sonra http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye) linki Kayıt Yenileme/Ders Ekleme İşlemleri sayfasından Kayıt Yenileme Onay butonundan onay işlemi yapacaklardır. Onay işlemini yapan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri tamamlanmış olacaktır. Kayıt yenileme onay işlemini öğrencilerimiz isterlerse AÖF bürolarına başvura­rak da yaptırabilirler.

Resmi belgelerde ilgili kanun maddesi mutlaka bulunmalıdır 

Kanunlar kapsamına girdiğine dair resmi belgesini daha önceki dönemlerde AÖF bürosuna ve-ren öğ­rencilerimiz http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden ders ekle-sil işlemini yapmalıdırlar. Öğrenciler ders ekle-sil işlemini yaptıktan sonra http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Açıköğretim Öğrenci Otomasyo­nu (Türkiye) linki Kayıt Yenileme/Ders Ekleme İşlemleri sayfasından Kayıt Yenileme Onay butonundan onay işlemi yapacaklardır. Onay işlemini yapan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri tamamlanmış ola­caktır. Kayıt yenileme onay işlemini öğrencilerimiz isterlerse AÖF bürolarına başvurarak da yaptırabilir­ler.

Kayıt yenileme tarihleri içerisinde http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme onay işlemi yapmayan ya da AÖF bürosuna başvurmayan öğrencilerin 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi kaydı yenilenmez.

Öğrencilerimizin kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya http://kayit.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Yenileme Kontrol linkinden kayıt yenileme ta­rihleri içerisinde mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

2.5.3. Engelli Öğrenciler

Bakanlar Kurulu Kararına göre, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğ­rencilerin ödemesi gereken dönem öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.

5/6/2013 tarih ve 13 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri alınmaz.

Engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrenciler bu durumlarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelen- dirmelidirler.

2.5.4. Engelli Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Sağlık Kurulu Raporunu ilk kez veya daha önceki dönemlerde AÖF bürosuna veren öğrencilerimiz ön­celikle http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden ders ekle-sil işlemini yapmalıdırlar. Ders ekle-sil işlemi sonucunda yazıcıdan alınan 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfası Ödeme Bilgisi kısmında;

Ödeme tutarı oluşmamış ise, öğrencilerin http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye) linkinde Kayıt Yenileme/Ders Ekleme İşlemleri başlığı altında yer alan Kayıt Yenileme Onayı butonundan onay işlemi yapacaklardır. Onay işlemini yapan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri tamamlanmış olacaktır. Kayıt yenileme onay işlemini öğ­rencilerimiz isterlerse AÖF bürolarına başvurarak da yapabilirler.

Ödeme tutarı oluşmamış öğrencilerden kayıt yenileme tarihleri içerisinde

http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme onay işlemi yapmayanların ya da AÖF bürosuna başvurmayanların 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi kaydı yenilenmez.

Ödeme tutarı oluşmuş ise öğrenciler oluşan miktarı bankaya ödeyerek kayıtlarını yeniletebi­lirler. Bu öğrencilerin http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya AÖF bürolarından kayıt yenileme onayı yapmalarına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye) linkinden veya http://kayit.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Yenileme linkinden kayıt yenileme tarihleri içeri­sinde mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sınavlara, engelli sınav salonlarında katılmak isteyen görme, yürüme ve ellerini kullanamayan engelli öğrencilerimiz, sağlık raporunun fotokopisini AÖF bürosuna başvurarak teslim etmelidir. Bu öğrenciler, sınav engel durumlarının Fakülte kayıtlarına işlenmesini AÖF büro görevlilerinden özellikle istemelidir­ler. Öğrenciler fakülte kayıtlarına engel durumlarının işlenip işlenmediğini öğrenmek için http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye) linkinden kontrol et­meleri gerekmektedir. Sınav durumu Engelli görünmeyenler ile sağlık raporunun fotokopisini verme­yenler diğer öğrencilerle birlikte sınava alınacaklardır.

2.5.5. Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı ve Dönem Öğretim Gideri İade İşlemleri

Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına girdiği halde dönem öğrenim ücreti/dönem öğ­renci katkı payı ve dönem öğretim giderini ödeyen öğrenciler, ödedikleri tutarının iade edilebilmesi için banka dekontu aslı ve durumlarını gösteren belgeyi dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna vermeli ya da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunusemre Kampüsü 26470- ESKİŞEHİR adresine göndermelidir. Paranın iadesi için dilekçede banka ve şube adı, öğrenciye ait IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi hâlde dilekçe işleme alınmayacaktır.

3. AŞAMA

 1. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Kayıt yenileme tarihleri içerisinde öğrencilerimizin kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye) linkinden veya http://kayit.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Yenileme linkinden mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda hâlen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız, öğrenci kimlik kartınız ve ödeme yaptığınız banka dekontu ile 26 Eylül 2014 tarihinden önce AÖF bürosuna başvurunuz.

4. AŞAMA

 

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI, SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER

Öğrenciler ders kitaplarını kayıt yenileme tarihleri içerisinde veya Güz dönemi dönem sonu sınavına kadar AÖF bürolarından alabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz ders kitaplarının dijital versiyonuna http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye) linkinden erişebilirler.

AÖF bürosundan aldığınız ders kitaplarınızın, kayıt yaptırdığınız program ve derslere ait olup olmadığını kontrol ediniz. Eksiklik veya yanlışlık olması durumunda AÖF büronuza başvurunuz.

Öğrencilerin okuyacakları derslerin sınavlarında sorumlu olacakları üniteler http://ogrenci.anadolu.edu.tr adre­sindeki Kılavuzlar linkinde yayımlanmaktadır.

 

5. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI/ÖĞRENCİ TANITIM KARTI ve 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BANDROLÜNÜN EDİNİLMESİ

2014-2015 Öğretim Yılında önlisans programlarında 5. yılını, lisans programlarında 8. yılını okuyacak öğrenci­lerden, kayıtlarını yeniletenlerin Öğrenci Tanıtım Kartları hazırlanarak AÖF bürolarına gönderilecektir. Bu öğ­renciler 7 Kasım 2014 tarihinden itibaren Öğrenci Kimlik Kartlarını teslim ederek yeni düzenlenen Öğrenci Tanı­tım Kartlarını bağlı oldukları AÖF bürosundan alacaklardır.

Kayıt yenileten öğrencilerin kimlik veya tanıtım kartlarına 2014-2015 Öğretim Yılı bandrolü AÖF büroları tara­fından yapıştırılacaktır.

Bandrol yapıştırılmış öğrenci kimlik kartı ile resmî ve özel kuruluşlarca sağlanan çeşitli avantajlardan yararlan­manız mümkündür. Ayrıca sınavlarda sorun yaşamamanız için bandrolün öğrenci kimlik kartınıza yapıştırıldığını mutlaka kontrol ediniz.

Öğrenciler, AÖF bürolarından hizmet almak ve sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulun­durmak zorundadırlar.

6. DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET İŞLEMLERİ

Ders transferi ve muafiyet işlemleri esasları aşağıda açıklanmıştır.

 •  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başardığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II dersleri için ders transferi ve muafi­yet talebinde bulunabilir. Bu dersler dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri dikkate alınmaz.
 •  Ders transferi ve muafiyet işlemleri 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönem için uygulanır.
 • Muafiyeti yapılan ders/derslere MU notu verilir ve bu not, Not Durum Belgesinde gösterilir.
 • Öğrenci halen kayıtlı olduğu programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Ya­bancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerini almış ve başarmış ise bu ders/derslerin no­tu, Not Durum Belgesinde gösterilir ve bu öğrencinin ders transferi ve muafiyet talebi dikkate alınmaz. Öğrenci, yıllık sistemde en az 50, dönemlik-kredili sistemde en az CC/YT notu almış ise bu ders/dersleri başarmış kabul edilir.
 • Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır.
 • Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğ­retim programından yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış olan öğrenci, muafiyet için; yükseköğretim programından mezun ise Mezuniyet Belgesi’ni (geçici mezuniyet belgesi, dip­loma vb. onaylı fotokopisi), yükseköğretim programlarında kayıtlı/kaydı silinmiş ise Fakül­te/Yüksekokul onaylı Muafiyet Talep Formu’nu veya ilgili ders/derslerden başarılı olduğunu gös­teren bir resmi yazıyı AÖF bürosuna teslim eder. Bu belgeler; ilk kez kayıt yaptıracaklar tarafından kayıt esnasında, kayıtlı öğrenciler tarafından ise ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasın­da AÖF Bürolarına teslim edilecektir.
 • Fakülteler tarafından belirlenen tarihlerden sonra yapılan başvurular için muafiyet işlemi, başvu­ruyu takip eden dönemde uygulanır.
 •  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken muafiyet işlemi ilgili Fakülte tarafından yapılan öğrencinin muafiyet iptal talebi; ilk kez kayıt yaptıracaklar için kayıt es­nasında, kayıt yeniletecekler için ise kayıt yenileme tarihleri içerisinde kabul edilir.
 • Muafiyet işlemi yapılan ders/derslerin yerine, ilgili dönemde yeni ders eklemesi/ataması yapılmaz.

 

: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvuruların j değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur.

İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarında yer alan programlar, program kapsamları, Í öğretim yöntemleri, kurallar ve işlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Ana- Í dolu Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin yetkili kurullarınca alınan kararlar I gereği değiştirilebilir. Duyurusu yapılan işlemler, yeni kararlara göre yürütülür.

Öğrencilere Güz Dönemi kayıt yenileme ile ilgili resmî duyurular Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmıştır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Basın yoluyla duyurulan Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yeniletmeyen öğrenciler; sonradan kayıt yeniletmek için herhangi bir hak iddia edemez, rapor dâhil mazeret ileri süremez ve Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybederler.

Güz Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden bankaya ödeme yapmayınız. Bankaya Güz Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra Güz Dönemi kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

2014 2015 AÖF Kayıt Yenileme Harç Ücreti Ne Kadar?

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları Harç Ücretleri;

1-Adalet Önlisans Programı – 205 tl.
2-Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı – 205 tl.
3-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı – 225 tl.
4-Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı – 205 tl.
5-Dış Ticaret Önlisans Programı – 205 tl.
6-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağ. Önlisans Programı – 365 tl.
7-Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.
8-Ev İdaresi Önlisans Programı – 205 tl.
9-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı – 205 tl.
10-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı – 205 tl.
11-İlahiyat Önlisans Programı – 205 tl.
12-İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.
13-İşletme Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.
14-Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programı – 205 tl.
15-Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı – 225 tl.
16-Lojistik Önlisans Programı – 205 tl.
17-Marka İletişimi Önlisans Programı 205 tl.
18-Medya ve İletişim Önlisans Programı – 205 tl.
19-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piy. Önlisans Programı – 205 tl.
20-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı – 205 tl.
21-Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı – 205 tl.
22-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.
23-Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Programı – 205 tl.
24-Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı 205 tl.
25-Sosyal Bilimler Önlisans Programı – 205 tl.
26-Sosyal Hizmetler Önlisans Programı – 225 tl.
27-Spor Yönetimi Önlisans Programı –  205 tl.
28-Tarım Önlisans Programı –  205 tl.
29-Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı – 225 tl.
30-Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı – 225 tl.
31-Yerel Yönetimler Önlisans Programı – 205 tl.
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri;
1-Felsefe Lisans Programı– 205 tl. 205 tl.
2-Sosyoloji Lisans Programı – 205 tl. 205 tl.
3-Tarih Lisans Programı – 205 tl. 205 tl.
4-Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı – 205 tl. 205 tl.
İktisat Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri;
1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. – 205 tl. 205 tl.
2-İktisat Lisans Programı – 205 tl. 205 tl.
3-Kamu Yönetimi Lisans Programı – 205 tl. 205 tl.
4-Maliye Lisans Programı – 205 tl. 205 tl.
5-Uluslararası İlişkiler Lisans Programı – 205 tl. 205 tl.
İşletme Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri;
1-İşletme Lisans Programı – 205 tl. 205 tl.
2-Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı – 205 tl. 205 tl.

 

 

AOF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

Aşağıda açıklanan dört yöntem dışında ödemelerin posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılması kabul edilmemektedir.

· Vakıfbank Şubelerine Ödeme

Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine T.C. kimlik numaranız ile kayıt yaptıracağınız kayıt türü – program belirterek ödemenizi gerçekleştiriniz.

· Vakıfbank İnternet Bankacılığından Ödeme

Vakıfbank’ta İnternet bankacılığı kullanıyorsanız, Vakıfbank’ın(http://www.vakifbank.com.tr) internet sitesindeki “İnternet Bankacılığı” menüsünden internet şifrenizle giriş yaparak “Ödemeler”, “Eğitim ve Sınav Ödemeleri”, “Üniversite Harç İşlemleri” sırasıyla tıklayınız. Ardından üniversite seçeneğinden “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi/Uzaktan Eğitim Ödemeleri”ni seçiniz. Öğrenci numarası olarak T.C. kimlik numaranızı doğru şekilde giriniz. “Devam” tuşunu tıklayınız. Bir sonraki sayfada kayıt türü – programa göre yapmanız gereken ödeme tutarları görülecek ve onaylamanız istenecektir. Onaylamanızdan sonra ekranda görülecek dekontun dökümünü yazıcıdan alarak öğreniminiz süresince saklayınız.

· Vakıfbank ATM’lerinden Ödeme

– Kartsız Ödeme

Parabankomat ATM’lerde, Giriş tuşuna basarak ulaşacağınız “Ödemeler” seçeneğinde yer alan “Üniversite” işlemini seçtikten sonra ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve ardından T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yaptıracağınız programa ait tahsilâtı seçip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

– Kartla Ödeme

Vakıfbank Bankomat 7/24 kartınızla giriş yaptıktan sonra “Ödemeler” seçeneğinde yer alan “Üniversite” işlemini seçtikten sonra ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yaptıracağınız programa ait tahsilâtı seçip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz bilgilerini girerek başkasına ait ödeme de yapabilirsiniz.

İşleminizin sonuçlandığından emin olduktan sonra ATM’den aldığınız makbuzu ödeme yaptığınızı belgelemek için saklayınız.

· Telefon Bankacılığı ile Ödeme

Vakıfbank İnternet müşterisi olanlar “444 0 724 Vakıfbank telefon bankacılığı”nı arayarak sırası ile “Bankacılık Hizmetleri”ni, “12 haneli Vakıfbank müşteri numarası”nı, “8 haneli İnternet şifresi”ni tuşlayıp, “Müşteri Temsilcisi”ne bağlanarak ödemelerini yapabilir.

İLETİŞİM

Çağrı Merkezi : 444 10 26

e-Posta     : aofbilgi@anadolu.edu.tr

İSTANBUL AÖF BÜROLARI VE DETAYLI ADRESLERİ

ANKARA AÖF BÜROLARI VE DETAYLI ADRESLERİ

AÖF Büro Adresleri

Bu kılavuzda yer alan maddeler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hazırlanmış olup ilgili Fakültelerin Yönetim Kurulu Kararları ile kabul edilmiştir.

Öğrenci hizmetleri ile ilgili detaylı bilgilere Öğrenci Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Ders ekle-sil işlemlerine başlamak için buraya tıklayınız.

Yazar:
YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR

Henüz yorum yapılmamış. Bu yazımız ile alakalı merak ettiklerinizi veya eklemek istediğiniz her türlü görüş ve öneriyi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR

(Yazımızla ilgili aklınızdaki soru ve düşünceleri yorum olarak aşağıya ekleyebilirsiniz.)