AÖF Dönemlik Kredili Sistem Nedir Detaylı açıklama ve Kılavuz

AÖF Dönemlik Kredili Sistem Nedir Detaylı açıklama ve Kılavuz
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (13 Oy Verildi) 5 üzerinden ortalama 5,00 puan
Loading...

AÖF Dönemlik Kredili Sistem Nedir Detaylı açıklama ve KılavuzAÖF Dönemlik Kredili Sistem Nedir,aök kredili sistemde ders geçme,aöf kredili sistemde sınav sistemi,aöf  kredili sistemde T-skor,aöf kredili sistemde bütünleme,aöf kredili sistemde ortalama ,aöf kredili sistemde mezun olma,Açıkögretim Dönemlik Kredili Sistem Nedir ile ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamındadır.

AÖF öğrencileri için dönemlik kredili sistem hakkında bilgiler içeren, sınıf geçme eşikleri ve notların hesaplanmasını açıklayan AÖF Dönemlik Kredili Sistemi kılavuzu detaylı olarak egitim dunyasi.net okurları için aşağıda açıklamalarla sitemize eklenmiştir.

öncelikli olarak bu Dönemlik-Kredili Sistem nedir? sorusunun cevabı ile başlayalım

Dönemlik-kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı ve yaz okulunun bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 (European Credit Transfer System) ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.

egitim-dunyasi.net olarak değerli okuyucularımız için bir kolaylık sağlamaya çalıştık Kılavuz uzun ve Detaylı Olduğundan sayfa içinde değerli okuyucularımızın sıkılmadan aradıklarını bulabilmeleri için Başlıkların olduğu bölümleri hemen alttada gördügünüz gibi içindekiler şeklinde sıraladık  buradaki başlıklardan birine tıkladığınızda sizi sayfada o konuma götürecektir. Yada isterseniz komle kılavuzu baştan sona okuyabilirsiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DÖNEMLIK-KREDILI SİSTEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

 1. DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEME GEÇME NEDENLERİ

1. Bologna Süreci

2. Yükseköğretim Kanununda Yapılan Değişiklikler

3.Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Ve Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Kararı

II. DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ

1. Yıllık Mutlak Sistem

2. Dönemlik-Kredili Sistem

III. DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM

1. Dönemlik-Kredili Sistemde Dönem Bilgisi

1.1.Önlisans Programlarında Dönem Bilgisi

1.2. Lisans Bölümlerinde Dönem Bilgisi

2. Dönemlik-Kredili Sistemde İntibak İşlemleri

3. Dönemlik-Kredili Sistemde Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri

4. Dönemlik-Kredili Sistemde Ders Ekle-Sil İşlemleri

 1. DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEMDE SINAVLAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Sınavla

2. Sınavların Değerlendirilmesi

2.1. Bağıl Değerlendirme Sistemi

2.2. Sınavların Değerlendirilmesi

2.3.Ara ve Dönem Sonu Sınav Notunun Başarı Notuna Katkısı

2.4. Ödevi Olan Derslerde Başarı Notu Hesabı

2.5. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce Okutulan Derslerin Başarı Notunun Hesabı

2.6. Uygulama Çalışması Bulunan Derslerde Başarı Notunun Hesabı

2.7. Stajı Bulunan Programlarda Başarı Notu Hesabı

2.8. Bağıl Değerlendirme Sisteminde Başarı Notu Hesabında Alt Sınır Uygulanması

2.9. Bağıl Değerlendirme Sisteminde Başarı Notu Ortalaması Hesabında Değerlendirilmeye Katılacak Öğrenci Sayısı

2.10. Başarı Notlarının Standart Sapma Değerinin Hesaplanması 

2.11. Başarı Notlarının (z) Skor Değerine Dönüştürülmesi

2.12. T – Skor Değerinin Hesaplanması

2.13. Bir Bölüm veya Programda O Dersi Alan Öğrencilerin Düzeyinin Belirlenmesi 

2.14.Sınıf (*) Değerlerine Göre Harf Notu Aralıklarının T – Skoru Cinsinden Sınıf Değerinin Gösterilmesi

3.Bağıl Değerlendirme Sisteminin Uygulanmadığı İstisnai Durumlar

3.1. Dersin Başarı Notu Hesaplanırken Öğrenci Sayısının 29 ve Altında Olması

3.2. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında Başarı Notu Hesabı

4. Başarı Ve Harf Notları Açıklandıktan Sonra Bir Öğrencinin Başarı Notunun Değişmesi

5. Başarı Notlarının Harf Notlarına Çevrilmesi

6. Kullanılan Diğer Harf Notları

7. Harf Notlarının Anlaşılabilmesi İçin Örnek Çözüm

8. Dönem Not Ortalamasının Ve Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi

9. Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı

10. Dönemlik-Kredili Sistemde Sınıf Kavramı

 1. DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEMDE MEZUNİYET

1. Önlisans Ve Lisans Programlarında Mezuniyet

2. Lisans Programlarında Önlisans Diploması Alınması

 

 

 

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz

 

 

I. DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEME GEÇME NEDENLERİ

1.  Bologna Süreci

Bologna Süreci ile Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı bu kapsamda Avrupa Yükse­köğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğretim görmek ya da ça­lışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim elemanlarının hareketliliği ve istihdamın arttırılması planlanmakta­dır.

1999 yılında İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen toplantıda, 29 Avrupa ülkesinin yük­seköğretimden sorumlu Bakanların imza attıkları Bologna Bildirgesi’yle Bologna Süreci başlamıştır.

Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform süreci olan Bologna Süreci­ne üye ülke sayısı 2010 yılında 47’ye ulaşmıştır.

Bologna Sürecinin hedefleri kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • Kolay anlaşılır ve birbiriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak,
 • Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS (ECTS-European Credit Transfer System) uy­gulamak,
 • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,
 • Uluslararası alanda rekabet edebilir donanımlara sahip mezunlar yetiştirmek. Türkiye’nin ve Anadolu Üniversitesinin de dâhil olduğu, Bologna Süreci kapsamında, Ana­dolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi yeniden yapılandırılmaktadır. Yeniden yapılandırma ile kitle eğitimine odaklı, şeffaf, tanınır ve hareketli, öğrenci merkezli, çağ­daş teknolojiyi kullanabilen, etkileşimli ve esnek, ülkenin işgücü talebine cevap veren, yaşam boyu öğrenme felsefesi ile her yaştan öğrencinin eğitim talebini karşılayan, siste­min ve programın tanınırlığını sağlayan bir eğitim hedeflenmektedir.

Bu amaçla, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde eğitim-öğretim yapılan 13 lisans 48 önlisans, 3 lisans tamamlama programı olmak üzere bütün bölüm ve programlarda 2012-2013 öğretim yılında dönemlik-kredili sisteme geçilmiş olacaktır.

2. Yükseköğretim Kanununda Yapılan Değişiklikler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesi 6111 sayılı Kanunun 171. maddesi ile değiştirilmiştir. 44. maddede yapılan değişiklik ile Yükseköğretim Kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin dönemlik olarak düzenlenmesi, ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak Yükseköğretim Kurulu Senatoları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredilerinin hesaplanma­sı hüküm altına alınmıştır. Yapılan yasal düzenleme nedeni ile Açıköğretim, İktisat, İşlet­me Fakültelerindeki lisans ve önlisans düzeyinde yapılan eğitim-öğretimin dönemlik ve kredili sisteme göre yürütülmesini gerektirmektedir.

Bu nedenle 2011-2012 öğretim yılında Açıköğretim Fakültesinde daha önce dönemlik- kredili sistemde öğretim yapılan 6 önlisans programı ile birlikte toplam 19 lisans ve önli­sans programında dönemlik-kredili sistemde eğitim-öğretim yapılmaya başlanmıştır. 2012-2013 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin yıllık mutlak sis­temde eğitim-öğretim yapılan bölüm ve programlarının tamamı dönemlik-kredili sisteme geçirilmiş olacaktır.

3. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Ve Açıköğretim, İktisat, İşletme Fa­külteleri Kararı

Dünya’da bilgi ve iletişim teknolojisi alanında yaşanan değişimler, açık ve uzaktan eğiti­me olan talebin artması, öğrenci merkezli eğitim, Bologna Süreci, 2547 sayılı Yasada ya­pılan değişiklikler Anadolu Üniversitesi merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan programların yeniden yapılandırılmasını gerektirmiştir.egitim-dunyasi.net

Bu kapsamda Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatosunun onayı ile yıllık mutlak sistemde eğitim-öğretim yapılan bölüm ve programların dönemlik-kredili sisteme geçirilmesine karar verilmiştir. Dönem- lik-kredili sisteme geçirilen bölüm ve programlardaki dersler, ders içerikleri yeniden belir­lenmiştir. Bölüm ve programlardaki dersler alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından tamamı yenilenmiş, güncel ve zengin bir program içeriği hazır­lanmıştır. Programlara kayıtlı öğrencilerin yeni ders programlarına göre ders intibakları yapılmıştır.

 II. DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ

1. Yıllık Mutlak Sistem

Yıllık mutlak sistemde dersler dönem esasına göre değil, yıl esasına dayalı olarak belir­lenmektedir. Sisteme kayıt yaptıran veya kayıtlı olup kayıt yenileten öğrenciler bir öğre­tim yılında sorumlu olduğu derslerden ara ve yıl sonu sınavlarına girerler. Yıl sonu sına­vında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için önceden belirlenen not ölçüsüne ulaşma­sı beklenmektedir. Bir başka deyişle, mutlak değerlendirmede ulaşılması gereken stan­dartlar önceden belirlenmektedir. Öğrencinin aldığı notların, belirlenen bu standartlara ulaşması gerekmektedir. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde daha önceki öğretim yıllarında yıllık mutlak sistemde öğretim yapılan programlarda geçme notu; ara sınavın % 30’u yıl sonu veya bütünleme sınavının % 70’nin toplamının en az 50 puan olması gibi bir ölçüt önceden belirlenmektedir. Geçme notunun anlamı, alınan puanın belirlenen standart ile aynı ya da yüksek olmasıdır; kalma notunun anlamı ise alınan notun belirl e­nen standardın altında olması demektir. Dersin zorluk derecesi, öğrencinin potansiyeli, ilgi, yetenek ve beklentilerine bakılmaksızın, öğrencilerden her dersten önceden belirle­nen başarı sınırına ulaşması beklenir. Bir öğrencinin başarısı, başka bir öğrencinin başarı­sından bağımsızdır.

2.  Dönemlik-Kredili Sistem

Kredili sistem olarak uygulanan sistem literatürde değişik adlarla anılmaktadır. Bunlar; ders geçme, kredili sistem, bireyselleştirilmiş sistem, seçmeli sistem gibi. Tüm bu sistem­lerin ortak yanı öğrenciyi merkeze almaları ve öğrencinin yararını ön planda tutan yakla­şımlara dayandırılmış olmalarıdır.

Kredili sistemin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Öğrenci merkezlidir.
 • Her öğrenci potansiyeli oranında başarılı olur. Her öğrencinin her dersten aynı öl­çüde başarılı olması beklenmez.
 • Öğrenciler, ilgileri, yetenekleri, amaçları ve beklentileri doğrultusunda kendi öğre­nimlerini gerçekleştirirler.
 • Öğrenme bireyin sorumluluğundadır.
 • Program, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf dersleri olarak ayrılmaz, ancak dersler ile ilgili koşullar vardır.

Kredili sistemin amacı, her öğrencinin kendi ilgi, istek ve yeteneğine göre yönlendirilme­sine, geliştirilmesine, belirli alanlarda yetiştirilmesine ve başarısızlıktan çok, başarının değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz

III. DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM

1.  Dönemlik-Kredili Sistemde Dönem Bilgisi

1.1.      Önlisans Programlarında Dönem Bilgisi

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan fakültelerin önli­sans programı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıl olmak üzere dört yarıyıldan oluşmaktadır. Birinci ve üçüncü yarıyıl dersleri güz döneminde; ikinci ve dördüncü yarıyıl dersleri bahar döneminde verilmektedir. Güz dönemi dersi bahar döneminde, bahar dö­nemi dersi güz döneminde alınamaz.

Bir öğretim yılı her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan program­larda yaz dönemi ya da yaz okulu bulunmamaktadır.

1.2.      Lisans Bölümlerinde Dönem Bilgisi

Merkezi açıköğretim sisteminde öğretim yapılan lisans bölümleri birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyıl olmak üzere sekiz yarıyıldan oluş­maktadır. Birinci, üçüncü, beşinci, yedinci yarıyıl dersleri güz döneminde; ikinci, dördün­cü, altıncı, sekizinci yarıyıl dersleri bahar döneminde verilmektedir. Güz dönemi dersi bahar döneminde, bahar dönemi dersi güz döneminde alınamaz.

Bir öğretim yılı her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan program­larda yaz dönemi ya da yaz okulu bulunmamaktadır.

2.  Dönemlik-Kredili Sistemde İntibak İşlemleri

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan bölüm ve prog­ramların dönemlik-kredili sisteme dönüştürülmesi nedeni ile ders programı ve ders içerik­leri yeniden belirlenmiştir. Bölüm ve programlardaki dersler alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından tamamı yenilenmiş, güncel ve zengin bir program içeriği hazırlanmıştır. Programlara kayıtlı öğrencilerin yeni ders programlarına göre ders intibakları yapılmıştır. Yapılan ders intibaklarına göre öğrencinin sorumlu oldu­ğu dersler, derslerin içerikleri, derslerin kredileri ve öğrencinin ara ve dönem sonu sınav­larında sorumlu olduğu ünite bilgisi merkezi açıköğretim programlarında http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde, uzaktan eğitim programlarında ise http://ue.anadolu.edu.tr adresinde yer alan program kılavuzlarında bulunmaktadır. Mer­kezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sisteminde öğretim yapılan bölüm ve programların dönemlik-kredili sisteme geçirilmesi nedeni ile 2012-2013 öğretim yılı için 1012 farklı türde kitap için 12 milyon cilt basımı gerçekleştirilecektir. Türkiye’deki 150 Üniversiteden 5 bine yakın öğretim üyesi kitap yazımına katkı vermektedir.

 3.  Dönemlik-Kredili Sistemde Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan fakültelere her yıl “ÖSYM Tarafından Yerleştirilen”, “Sınavla veya Sınavsız Dikey Geçiş İle Kayıt”, “Lisans Tamamlama”, “İkinci Üniversite”, “AYÖS Sınavı ile Yerleştirilen”, “Yatay Geçiş” ile siste­me yeni girecek öğrencilerin kayıtları yapılmaktadır. Sisteme yeni kayıt yaptıran öğrenci­ler birinci ve ikinci yarıyıl derslerinin tamamını almak zorundadırlar. Bu öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar, bulunduğu yarıyıl derslerini eksiltemezler.

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan fakültelere kayıtlı öğrenciler ise öğretime devam etmek istedikleri güz ve bahar dönemlerinde Fakülte Yö­netim Kurulunca belirlenen tarihlerde kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Kayıt yenilete­cek öğrenciler internet üzerinden ders ekle-sil işlemi yaparak, o dönemde alacağı dersleri kendileri belirlemektedirler.

4.  Dönemlik-Kredili Sistemde Ders Ekle-Sil İşlemleri

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan lisans ve önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler güz ve bahar dönemlerinde Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen ve akademik takvimde yer alan kayıt yenileme döneminde, öğrenimlerine de­vam edebilmeleri için kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemleri iki aşamada gerçekleşmektedir. Kayıt yenileme işleminin birinci aşaması; ders ekle-sil işlemidir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakül­teleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince her dönemde öğrencilere 30 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılmaktadır.egitim-dunyasi.net

 • Öğrenciler, fakülte tarafından atanan dersleri, tekrar ettiği dersler hariç eksiltebilir veya 45 ECTS krediye kadar bulunduğu veya üst yarıyıldan ders ekleyebilirler. Öğrencinin almak istediği derslerin kredisi 45 ECTS krediyi geçmesi halinde kalan derslerini gelecek öğretim yılının ilgili döneminde almak zorundadır.
 • Ders ekle-sil işlemleri kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapılır. Öğrenciler, inter­net üzerinden yaptığı ve kaydettiği ders ekle-sil işlemi sonucunda, belirlediği ders­lere sonradan itiraz edemez. Ancak, kayıt yenileme tarihleri içerisinde dilediği ka­dar ders ekle-sil işlemi yapabilirler. En son kaydettiği işlem geçerli olur.
 • Birinci yarıyıldan dersi olan öğrenci, üçüncü yarıyıldan ders alabilir, ancak beşinci ve yedinci yarıyıllardan ders alamaz. Üçüncü yarıyıldan dersi olan öğrenci, beşinci yarıyıldan ders alabilir, ancak yedinci yarıyıldan ders alamaz.
 • İkinci yarıyıldan dersi olan öğrenci, dördüncü yarıyıldan ders alabilir, ancak altıncı ve sekizinci yarıyıllardan ders alamaz. Dördüncü yarıyıldan dersi olan öğrenci, al­tıncı yarıyıldan ders alabilir, ancak sekizinci yarıyıldan ders alamaz.

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan lisans ve önlisans programlarının sınavları Cumartesi, Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde Cumartesi ve Pazar günleri sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların sınavları, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların sınavları yapılmaktadır. Bahar döneminde Cumartesi ve Pazar günleri sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların sınavları, öğleden son­ra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır. 1. yarıyıldan dersi olan bir öğrenciye 5. yarıyıldan ders verilmesi halinde sınav çakışması yaşanacağından 5. yarıyıl­dan ders alamaz kuralı konulmuştur. Aynı kural diğer yarıyıllar için de geçerlidir.

 • Sisteme yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ders ekle-sil işlemi yapamazlar. Bu öğren­ciler bulunduğu öğretim yılının güz ve bahar dönemi derslerinin tamamını almak zorundadırlar. Sisteme yeni kayıt yaptıran öğrenciler ayrıca bir üst yarıyılın dersle­rini de alamazlar.

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan fakültelerde seç­meli ders bulunmamaktadır. Bu nedenle bölüm ve programlarda okutulan derslerin bir veya bir kaçının yerine başka ders alınması veya muafiyet uygulanması mümkün olma­maktadır.

Kayıt yenileme işleminin ikinci aşaması; öğretim gideri, öğrenci katkı payı/öğrenim ücre­tinin ödenmesidir. Ders ekle-sil işlemini yapan öğrenciler, ders ekle-sil işlemi konusunda kesin kararını verdikten sonra, ders ekle-sil işlemi yapma hakkı olmayan öğrenciler ise ders ekle-sil işlemi yapmadan öğretim gideri, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini kayıt yenileme tarihleri içerisinde bankaya ödeyerek kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmiş olurlar.

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz

 IV.        DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEMDE SINAVLAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Sınavlar

Bir dönemde en az bir ara ve dönem sonu sınavları yapılır. Sınavlar merkezi sistemde, gözetimli olarak, yüz yüze veya internet üzerinden online olarak yapılabilir. Sınavlar milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi-Pazar günleri yapılır. Dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen merkezi açıköğretim programlarında sınavlar çoktan seçmeli test şekli n- de yapılmaktadır. Uzaktan eğitim programlarında ise yine çoktan seçmeli test şeklinde, internet üzerinden online sınav yapılmaktadır. Bunun yanında bazı programlarda ödev, sözlü sınav, klasik yazılı sınavlar yapılmaktadır. Hangi programda ödev, sözlü sınav ve klasik yazılı sınav yapıldığı http://eogrenme.anadolu.edu.tr, http://ue.anadolu.edu.tr adresinde yayınlanmakta olan program kılavuzlarında açıklanmaktadır.egitim-dunyasi.net

Sınav evraklarının güvenli bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırılması ve dönüşünün sağ­lanabilmesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden giden sınav görevlilerinin ulaşımı ve ko­naklaması, AÖF Bürolarının il merkezlerinde olması gibi nedenlerle sınavlar sadece il merkezlerinde yapılabilmektedir. Bu nedenle ilçe merkezlerinde sınav yapılması mümkün olmadığından bu yöndeki taleplere olumlu yanıt verilememektedir.

2.  Sınavların Değerlendirilmesi

2.1.      Bağıl Değerlendirme Sistemi

Yıllık sistemde öğretim yapılan programlarda sınavların değerlendirilmesi mutlak değer­lendirme sistemine göre yapılmaktaydı. Mutlak sistemde bir öğrencinin bir dersten başa­rılı olabilmesi için önceden belirlenmiş mutlak bir not sınırını aşması beklenir. Örneğin; 50 veya 70 gibi mutlak bir sınır. Bunun anlamı 50 veya 70 üzeri not alanlar başarılı, altı ise başarısızlık olarak değerlendirilmekteydi.

Bağıl Değerlendirilme Sisteminde (BDS) mutlak bir not sınırı konmamaktadır. BDS adın­dan da anlaşılacağı gibi bir öğrencinin başarısı, bir programda o dersi alan grup içindeki diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı bir şekilde değerlendirilmektedir. BDS’de temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencilerin yüz üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notları belirlemektir.

Performansın anlamı bir bölüm veya programda o dersi alan öğrencilere göre, bir öğren­cinin ne durumda olduğudur. Yani bir programda o dersi alan öğrencilerin ortalamasının ne kadar altında veya üstünde kaldığını belirlemektir.

BDS’de ulaşılması gereken standartlar önceden belirlenemez. BDS’de geçme notları bir anlamda önceden ilan edilemez. Bir programda o dersi alan öğrencilerin başarısı düşük ise düşük puanla dersten geçilebilmekte, başarı yüksek olduğu derslerde yüksek puanla o dersten, ders tekrarına kalınabilmektedir.

BDS bir anlamda bir ölçme sonucunda elde edilen notların değerlendirme yöntemidir. Ölçme ise öğrencilerin bir dersten yapılan ara ve dönem sonu sınavlarında, sınav sonuç­larını hangi oranda doğru yanıtladıklarını ortaya koyan 100 veya farklı bir birimle ifade edilen işlemleri kapsar.

2.2.      Sınavların Değerlendirilmesi

Sınavların değerlendirilmesi her ders için 100 tam not üzerinden yapılmaktadır. Bir dersin sınavında sorulan soruların sayısı 100 ile bölünerek her sorunun puan değeri bulunur. Örneğin; Felsefe bölümünde “Çağdaş Felsefe” dersinin sınavında 25 soru sorulmuş ise her sorunun puan değeri (100/25=) 4 puan olarak bulunur. Öğrencinin sınavda doğru yanıt sayısı soruların puan değeri ile çarpılarak o dersten almış olduğu not bulunur.

Sınav sorularında hata var ve soru iptal edilmiş ise iptal edilen sorunun puan değeri nota eklenir.

Her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterler­se dönem sonu sınavına katılabilirler.

Yapılan ara ve dönem sonu sınavlarının kâğıtları (Optik Formlar) iki kez kontrollü olarak okutulmaktadır. Birinci okuma ile ikinci okuma arasında fark yok ise sınav sonuçları açık- lanmaktadır. Bu nedenle açıklanan sınav sonuçları ve başarı notları kesin olup itiraz edi­lemez. Bu yönde yapılan sınav sonuçlarına itirazlar değerlendirilmeye alınmaz.

2.3.      Ara ve Dönem Sonu Sınav Notunun Başarı Notuna Katkısı

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İn­gilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun % 70 dir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X % 30 ) + ( Dönem Sonu Sınav Notu X % 70) değer­lerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 X % 30) + (80 X % 70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74

2.4.      Ödevi Olan Derslerde Başarı Notu Hesabı

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan ara, dönem sonu sınavları ile ödev notunun ba­şarı notuna katkısı; ara sınav notunun % 30’u, ödev notunun % 20’si, dönem sonu sınav notunun % 50 dir.

Örneğin; Bilgi Yönetimi programında ödevi alan “İşletim Sistemleri I” dersinin ara sına­vından 60, ödev notu 80, dönem sonu sınav notu 70 olan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X % 30) + (Ödev Notu X % 20) + (Dönem Sonu Sınav Notu X % 50) Başarı Notu = (60 X % 30) + (80 X % 20) + (70 X % 50)

Başarı Notu = 18 + 16 + 35 => Başarı Notu = 69

2.5.      İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce Okutulan Derslerin Başarı Notunun Hesabı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun % 40’ı, dönem sonu sınav notunun % 60 dır.

Örneğin; İngilizce okutulan “Bağlamsal Dilbilgisi I” dersinin ara sınavında 80, dönem sonu sınavında 75 alan bir öğrencinin başarı notu: (80 X % 40)+(75 X % 60)

Başarı Notu = 32 + 45 => Başarı Notu = 77

2.6.      Uygulama Çalışması Bulunan Derslerde Başarı Notunun Hesabı

 • İngilizce ve Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programlarında uygulama dersleri bu­lunmaktadır. Uygulama derslerinde başarı notu; öğrenciler tarafından portal aracı­lığı ile gönderilen raporlar, uygulama öğretmenleri ve danışmanları tarafından de­ğerlendirilir. Uygulama öğretmeninin verdiği notun % 50’si + Danışmanın verdiği notun % 50’si alınarak öğrencinin o uygulama dersinden başarı notu hesaplanır.
 • Laboratuvar uygulaması olan Uzaktan Eğitim Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kont­rolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler önlisans programlarında ara ve dönem sonu sınavları bulunmaktadır. La­boratuvar uygulamalarında başarı notuna ara sınav notunun katkısı %30, uygu­lama notunun katkısı %20, dönem sonu sınavı notunun katkısı %50’dir.

Başarı notu 60 ve üzeri not alan öğrencilere YT (Yeterli), 60’ın altında not alan öğrencile­re YZ (Yetersiz) harf notu verilir.egitim-dunyasi.net

2.7.      Stajı Bulunan Programlarda Başarı Notu Hesabı

Zorunlu veya isteğe bağlı stajı bulunan programlarda, stajını yapan öğrencilerin stajı ba­şarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Stajı başarılı olan öğrenci diğer koşulları yerine getirmiş ise mezun olabilecek durumdadır.

2.8.      Bağıl Değerlendirme Sisteminde Başarı Notu Hesabında Alt Sınır Uygulanması

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan bölüm ve prog­ramlarda öğrencilerin notlarını BDS katılabilmesi için ham başarı notlarının belirli bir baraj

değerini aşması gerekmektedir. Başka bir deyişle ders bazında Başarı Notuna Alt Sınır (BNAS) uygulanmaktadır. Başarı notuna alt sınır değeri (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler hariç) 25’tir.

Bunun anlamı şudur; başarı notu 25 ve altında ise o öğrencilerin notu değerlendirmeye, yani o ders için başarı notu ortalaması hesabına katılmaz. Böylece tüm derslerde başarı­nın belirli bir düzeyinin altına düşmesi engellenmiş olur. 25’in altında başarı notu alan öğrenciler o dersi tekrar almak zorundadırlar.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerin başarı notuna uy­gulanacak alt sınır değeri 70 olarak belirlenmiştir. Bu derslerden 70’in altında başarı notu alan öğrenciler o dersi tekrar almak zorundadırlar.

Başarı notu alt sınırının altında kalan öğrencilere FF harf notu verilir. Bu öğrencilerin not­ları başarı notlarının ortalaması hesabında dikkate alınmaz. Başarı notuna alt limit uygu­lanmasının amacı, aşırı düşük notlarla öğrencilerin BDS istatistiği üzerindeki olumsuz et­kisini ortadan kaldırmaktır.

2.9. Bağıl Değerlendirme Sisteminde Başarı Notu Ortalaması Hesabında Değerlendirilmeye Katılacak Öğrenci Sayısı

BDS’inde sağlıklı bir istatistik değerlendirilmesi yapılabilmesi için değerlendirilmeye katı­lan öğrenci sayısını en az 30 ve üzeri olması gerektiği genel kabul görmüş bir kuraldır. Bu nedenle merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan bölüm ve programlarda değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı 30’un üzerinde ise BDS kullanıl­maktadır. Öğrenci sayısı 29 ve altında ise farklı bir değerlendirme tablosu kullanılmakta­dır.

• Program veya bölüm bazında bir dersin başarı notu ortalaması hesaplanırken, “ders devam zorunluluğu olan bir derste devamsız öğrencilerin başarı notları” ile “başarı notu alt sınırının altında kalan öğrencilerin başarı notları” dikkate alınmaz. Bu öğrenciler çıkarıldıktan sonra değerlendirilmeye katılacak öğrenci sayısı en az 30 ise o ders için bağıl değerlendirilmeye geçilir. Buna göre “bir dersten başarısız olan öğrencilerin başarı notları” ile “başarı notu alt sınırının altında kalan öğrenci­lerin başarı notları” gruptan çıkarıldıktan sonra, kalan öğrencilerin başarı notları toplanır ve bu kalan öğrencilerin sayısına bölünerek Başarı Notu Ortalaması bulu­nur.

BNO = Başarı Notlarının Toplamı/Öğrenci Sayısı

Örneğin; Adalet Önlisans programının 1. yarıyılındaki “Adalet Meslek Etiği” dersini alan 4.000 öğrenci olduğunu kabul edelim. Bu 4.000 öğrenciden başarı notu, başarı notu alt sınır değeri olan 25’in altında kalan öğrenci sayısı 500 olsun. Bu durumda BNO hesapla­nırken (4.000-500=) 3.500 öğrencinin başarı notları hesaplamaya dâhil edilecektir. 500 öğrenciye ise bu dersten FF harf notu verilecektir.

BNO =3500 Öğrencinin Başarı Notlarının Toplamı/ 3500  BNO =196.430/3500

 

BNO = 56,1228

 

“Adalet Meslek Etiği” dersinin BNO= 56.12’dir. BNO virgülden sonra iki basamağa yuvar­lanarak gösterilir ve bağıl değerlendirme hesaplanmasında bu şekilde kullanılır.

2.10. Başarı Notlarının Standart Sapma Değerinin Hesaplanması

Bir bölüm veya programdaki bir ders için BNO hesaplandıktan sonra, başarı notlarının standart sapma değerinin hesaplanabilmesi için yoğun bir istatistiki süreç başlamaktadır. Bir öğrencinin o dersi alan tüm öğrenciler arasındaki konumunu ifade etmenin en iyi yolu, o öğrencilerin başarı notları ortalamasının ne kadar altında veya üstünde kaldığını belir­lemektir. Ancak, ölçülen tüm büyüklüklerde olduğu gibi bunu da bir ölçü birimi (refe­rans) ile tanımlamak gerekmektedir. Öğrencilerin ortalamalarına göre konumlarını sap­tamada ölçü birimi olarak Başarı Notlarının Standart Sapması kullanılır.

Standart sapma, bir bölüm veya programdaki notların, bölüm veya programdaki o dersi alan öğrencilerin ortalamasına göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirten bir ölçüdür. Standart sapma hesaplanmasında; BNO hesabında olduğu gibi başarı notları, başarı notu alt sınırının altında olan ve devamsız olan öğrencilerin notları bu işleme katılmazlar. Standart sapma, bir dersten alınan notların başarı notlarının ortalamasına göre nasıl bir dağılım gösterdiğini veya diğer bir ifade ile o ders ortalamasından sapmaların ne düzeyde olduğunu belirten bir ölçüdür.

Standart Sapma Değerinin (s) hesaplanması: Program/bölüm bazında bir dersin başarı notu standart sapma değeri için bu formül kullanılarak hesaplanır.

(S=1/N)*√(N.∑x2-(∑x)2)

 

Formüldeki “N” başarı notuna katılacak öğrenci sayısını, “X” başarı notunu ifade eder.

Standart sapma değeri, bir derse göre, tüm notların dağılımını yansıttığı için tek başına öğrencilerin notlarını değerlendirmede bir anlam taşımamaktadır. Asıl önemli olan, stan­dart sapma değeri ve başarı notlarından yararlanarak her bir öğrencinin 100 üzerinden aldığı başarı notunun, başarı notlarının ortalamasından standart sapmanın kaç katı kadar

aşağıda veya yukarıda olduğunu hesaplamaktır. İşte her bir öğrenciye ait bu değere “standart skor (z) skoru” adı verilmektedir.

2.11.   Başarı Notlarının (z) Skor Değerine Dönüştürülmesi

(z) skorunun hesaplanması ile her bir öğrencinin programdaki veya bölümdeki diğer öğ­rencilere göre bağıl (görece) konumu, performansı, matematiksel olarak ifade edilebil­mekte ve öğrencilerin notları birbiri ile kıyaslanabilir hale getirilmektedir.

(z) Skor değeri Z=(X-X)/S

X = Başarı Notunu, X = Başarı Notlarının Ortalamasını, S = Başarı Notu Standart Sap­ma Değerini ifade eder.

(z) skorları negatif (-) veya pozitif (+) değerler olarak hesaplanabilir. (z) skor değeri bir öğrencinin dersin başarı notu ortalamasından kaç kat saptığını ortaya çıkarıyor. (z) skor değerinin (-) negatif çıkması durumunda, (z) skorunu öğrencinin puanı olarak kullana­bilmemiz için bu skorların (+) pozitif olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bu aşamada yapılacak işlem (z) skorlarını pozitif sayılara çevirmek için T – skorlarını kullanmaktır.

2.12.  T – Skor Değerinin Hesaplanması

Pozitif veya negatif değer taşıyan (z) skorlarının neden olabileceği karışıklıklardan kaçın­mak amacı ile (z) skorları 10 ile çarpılıp 50 ile toplanırlar ve sonuçta (+) pozitif değerlere dönüştürülürler.

T – Skorları: T=50+(X-X)/S formülde (X-X)/S (z) değerine eşit olduğundan,

formülü T – Skorları: T = 50 + ( 1 0 X z) şeklinde yazabiliriz.

Her dersin T skorları tek tek hesaplandıktan sonra son olarak bu değerlerin harf notlarına dönüştürülmesi gerçekleştirilir.

T skor değerlerini harf notuna dönüştürmeden önce yapılması gereken bir işlem daha vardır. Şöyle ki her dersin başarı notu ortalaması birbirinden farklı olacaktır.

Örneğin; bir A dersinin başarı notu ortalaması 70 olabilirken, B dersinin ortalaması 45 olabilir. Yani öğrenciler bir derste yüksek başarı tuttururken, başka bir derste daha başa­rısız bir ortalama tutturmuş olabilirler. Bu nedenle, yüksek ortalamaya sahip bir dersle, düşük ortalamaya sahip bir ders aynı düzeyde değerlendirilemez. Bu sakıncayı gidermek için dersin hesaplanmış başarı notları ortalamasına göre bölümdeki ve programdaki o dersi alan öğrencilerin düzeyi ortaya konularak harf notu aralıklarının T- skoru cinsinden bölümdeki ve programdaki o dersi alan öğrencilerin değerlerine göre harf notu belirlenir.egitim-dunyasi.net

2.13.      Bir Bölüm veya Programda O Dersi Alan Öğrencilerin Düzeyinin Be­lirlenmesi

Bir bölüm veya programda o dersi alan öğrencilerin düzeyi, o dersi alan öğrencilerin orta­lamasının aşağıdaki tabloda hangi aralığa düştüğüne göre belirlenir. Bir bölüm veya prog­ramda o dersi alan öğrencilerin düzeyi, aşağıdaki tabloya göre mükemmelden – kötüye kadar sekiz farklı kategoriden birine karşılık gelebilir.

Sınıf (*) Düzeyi Başan Not Ortalaması
Mükemmel 80,0 < BNO < 100
Üstün Başan 70,0 < BNO < 80,0
Çok İyi 62,5 < BNO < 70,0
İyi 57,5 < BNO < 62,5
Ortanın Üstü 52,5 < BNO < 57,5
Orta 47,5 < BNO < 52,5
Zayıf 42,5 < BNO < 47,5
Kötü BNO < 42,5

 

2.14.   Sınıf (*) Değerlerine Göre Harf Notu Aralıklarının T – Skoru Cinsin­den Sınıf Değerinin Gösterilmesi

Aşağıdaki tabloda harf notu aralıklarının T- skoru cinsinden sınıf değeri gösterilmektedir. Tablo kullanılarak o bölüm veya programda o dersi alan öğrencilerin düzeyine göre, tab­lonun hangi sütunundaki değerlerin uygulanması gerektiği bulunur. Tablonun sol tarafı n- da harf notları, harf notlarının karşısında ise mükemmelden kötüye kadar belirlenen sekiz aralığa karşılık gelen alt ve üst sınır T-skor değeri aralıkları bulunmaktadır.

Tablo incelendiğinde farklı başarı düzeylerinde farklı skor sınırı bulunmuştur. Başarı dü­zeyi yükseldikçe bağıl notları birbirinden ayıran T- skoru sınır değerleri, belirli bir bağıntı dâhilinde dereceli olarak azalmaktadır. Tablo değerlerinin bu şekilde belirlenmesinin ne­deni, sabit T- skoru sınır değerlerinin uygulanması halinde ortaya çıkabilecek sakıncaları ortadan kaldırmaktır.

 

 

Sınıf Düzeylerine Göre Harf Notu Aralıklarının T Skoru Cinsinden Sınıf Değerleri

 

Sınıf Düzeyleri Mükemmel Üstün Ba­şarı Çok İyi İyi OrtanınÜstü Orta Zayıf Kötü
Harf Notu Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst
Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır Sınır
AA 57 59 61 63 65 67 69 71
AB 54 56,99 56 58,99 58 60,99 60 62,99 62 64,99 64 66,99 66 68,99 68 70,99
BA 50 53,99 52 55,99 54 57,99 56 59,99 58 61,99 60 63,99 62 65,99 64 67,99
BB 47 49,99 49 51,99 51 53,99 53 55,99 55 57,99 57 59,99 59 61,99 61 63,99
BC 44 46,99 46 48,99 48 50,99 50 52,99 52 54,99 54 56,99 56 58,99 58 60,99
CB 40 43,99 42 45,99 44 47,99 46 49,99 48 51,99 50 53,99 52 55,99 54 57,99
CC 37 39,99 39 41,99 41 43,99 43 45,99 45 47,99 47 49,99 49 51,99 51 53,99
CD 34 36,99 36 38,99 38 40,99 40 42,99 42 44,99 44 46,99 46 48,99 48 50,99
DC 30 33,99 32 35,99 34 37,99 36 39,99 38 41,99 40 43,99 42 45,99 44 47,99
DD 27 29,99 29 31,99 31 33,99 33 35,99 35 37,99 37 39,99 39 41,99 41 43,99
FF 0 26,99 0 28,99 0 30,99 0 32,99 0 34,99 0 36,99 0 38,99 0 40,99

(*) Sınıf: Bölüm veya programdaki o dersi alan öğrencileri ifade etmektedir.

 

Hesaplamaların daha anlaşılabilir olması için başarı notu hesaplamasını bir örnekle anla­talım.

2011-2012 öğretim yılında Adalet Önlisans Programına yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin birinci yarıyılda (güz dönemi) sorumlu olduğu dersler, ara ve dönem sonu sınavında aldı­ğı notlar aşağıdaki tabloda verildiği gibi olsun.

 

Dönem
1. Yarıyıl (Güz Dönemi) AraSınav l/VI 1 d I 1Sonu BAŞARINOTU
Sınavı
ADALET MESLEK ETİĞİ 50 75 (50 x 0,30) + (75 x 0,70) 67,50
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 30 10 (30 x 0,30) + (10 x 0,70) 16,00
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Girmedi 80 (0 x 0,30) + (80 x 0,70) 56,00
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ 90 Girmedi (90 x 0,30) + (0 x 0,70) 27,00
MEDENİ HUKUK I 48 50 (48 x 0,30) + (50 x 0,70) 49,40
TÜRK ANAYASA HUKUKU 49 29 (49 x 0,30) + (29 x 0,70) 35,00
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 50 55 (50 x 0,30) + (55 x 0,70) 53,50
İNGİLİZCE I 62 47 (62 x 0,30) + (47 x 0,70) 51,50

 

“Adalet Meslek Etiği” dersini alan o programdaki tüm öğrencilerin başarı notu hesaplanır ve başarı notu, başarı notu alt sınırının altında kalan öğrencilerin başarı notları çıkartıl a­rak bu ders için başarı notu ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

BNO=42,00 ve S=16,79 Öğrencinin z skor değeri hesaplanır.

 

Z=X-X)/S => Z=(67,50-42,00)/16,79 = > z = 1 , 5 1 8=> z = 1 , 5 2

 

Öğrencinin T -skor değeri hesaplanır.

T = 5 0 + ( 1 0 x z) => T = 5 0 + (1 0 x 1,5 2) => 7 = 5 0 + ( 1 5 , 2 ) =>7 = 6 5 , 2

BNO < 42,5 olduğundan sınıf düzeyi “Kötü” olarak belirlenir.

Sınıf (*) Düzeyi Başan Not Ortalaması
Mükemmel 80,0 < BNO < 100
Üstün Başan 70,0 < BNO < 80,0
Çok İyi 62,5 < BNO < 70,0
İyi 57,5 < BNO < 62,5
Ortanın Üstü 52,5 < BNO < 57,5
Orta 47,5 < BNO < 52,5
Zayıf 42,5 < BNO < 47,5
Kötü BNO < 42,5

“Kötü” sınıf düzeyine göre harf notu aralıklarının T- skoru cinsinden sınıf değerleri tablo­suna baktığımızda 65,2 T- skor değeri BA harf notuna karşı gelmektedir.

 

 

Sınıf Düzeylerine Göre Harf Notu Aralıklarının T Skoru Cinsinden Sınıf Değerleri
Sınıf Düzeyleri Mükemmel Üstün Ba­şarı Çok İyi İyi OrtanınÜstü Orta Zayıf                   kötü! Kötü
Harf Notu AltSınır ÜstSınır AltSınır ÜstSınır AltSınır ÜstSınır AltSınır ÜstSınır AltSınır ÜstSınır AltSınır ÜstSınır AltSınır ÜstSınır j Alt Sınır Üst | Sınır 1
AA 57 59 61 63 65 67 69 71
AB 54 56,99 56 58,99 58 60,99 60 62,99 62 64,99 64 66,99 66 68,99 68 70,99
f| BA 50 53,99 52 55,99 54 57,99 56 59,99 58 61,99 60 63,99 62 65,99 64 67,99                 —-t
BB 47 49,99 49 51,99 51 53,99 53 55,99 55 57,99 57 59,99 59 61,99 61 63,99
BC 44 46,99 46 48,99 48 50,99 50 52,99 52 54,99 54 56,99 56 58,99 58 60,99
CB 40 43,99 42 45,99 44 47,99 46 49,99 48 51,99 50 53,99 52 55,99 54 57,99
CC 37 39,99 39 41,99 41 43,99 43 45,99 45 47,99 47 49,99 49 51,99 51 53,99
CD 34 36,99 36 38,99 38 40,99 40 42,99 42 44,99 44 46,99 46 48,99 48 50,99
DC 30 33,99 32 35,99 34 37,99 36 39,99 38 41,99 40 43,99 42 45,99 44 47,99
DD 27 29,99 29 31,99 31 33,99 33 35,99 35 37,99 37 39,99 39 41,99 41 43,99
FF 0 26,99 0 28,99 0 30,99 0 32,99 0 34,99 0 36,99 0 38,99 0 40,99

 

 3.Bağıl Değerlendirme Sisteminin Uygulanmadığı İstisnai Durumlar

3.1.      Dersin Başarı Notu Hesaplanırken Öğrenci Sayısının 29 ve Altında Olması

BDS’nde sağlıklı bir değerlendirilme yapılabilmesi için değerlendirilmeye katılan öğrenci sayısının en az 30 ve üzeri olması gerektiği genel kabul görmüş bir kuraldır. Bu nedenle değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı 30’un altında ise bağıl değerlendirme yapılma­maktadır. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan fakülte­lerde BDS’nin bir istisnası olarak, bu öğrencilerin harf notları aşağıda verilen harf notu atama tablosuna göre belirlenmektedir.egitim-dunyasi.net

Başarı Notu Harf Notu
84,00-100 AA
77,00-83,99 AB
71,00-76,99 BA
66,00-70,99 BB
61,00-65,99 BC
56,00-60,99 CB
50,00-55,99 CC
46,00-49,99 CD
40,00-45,99 DC
33,00-39,99 DD
0-32,99 FF

Örneğin; Uzaktan eğitim Eczane Hizmetleri Önlisans Programında “Genel Kimya-I” der­sinde bu durumun oluştuğunu, yani değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısının 27 oldu­ğunu kabul edelim. Bu dersten bir öğrencimizin almış olduğu notlar aşağıda verildiği gibi olsun;

Dönem
1. Yarıyıl (Güz Dönemi) AraSınav ÖdevNotu Sonu BAŞARI NOTU
Sınavı
GENEL KİMYA – I 50 80 75 (50 x 0,30) + (80 x 0,20) + (75 x 0,50) 68,50

 

Harf notu atama tablosuna bakıldığında bu öğrencimizin 68,50 olan Genel Kimya-I dersi­nin başarı notunun 66,00 ile 70,99 aralığındaki BB harf notuna karşılık geldiği görülmek­tedir.

3.2.   İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında Başarı Notu Hesabı

Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı bağıl değerlendirme siste­minin uygulanmadığı ikinci istisnayı oluşturmaktadır. İngilizce Öğretmenliği Lisans Prog­ramında 1., 2., 3. ve 4. yarıyıllarda İngilizce okutulan dersleri iki kez yüz yüze alma ol a- nağı bulunmaktadır. 1., 2., 3. ve 4. yarıyıllarda Türkçe okutulan dersler ve 5., 6., 7. ve 8. yarıyıl derslerinin tamamı açıköğretim sistemi ile derslere devam etmeden alınmaktadır. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programından mezun olan öğrencilerden KPSS’ndan başarılı olanlar öğretmen olarak atanmaktadırlar. Öğretmen olarak atanan bu öğrencilerin aka­demik olarak kendilerini daha iyi yetiştirebilmeleri için İngilizce okutulan derslerden geç­me notu 70 olarak belirlenmiştir. 70’in altında başarı notu alan öğrencilere doğrudan FF harf notu verilmektedir. 70 ve üzeri notlar ise aşağıda gösterilen tablodaki başarı notu aralıklarına göre harf notuna dönüştürülmektedir.egitim-dunyasi.net

Başarı Notu Harf Notu
95,00 – 100 AA
90,00 – 94,99 AB
86,00 – 89,99 BA
82,00 – 85,99 BB
78,00 – 81,99 BC
74,00 – 77,99 CB
70,00 – 73,99 CC
0 – 69,99 FF

 4Başarı Ve Harf Notları Açıklandıktan Sonra Bir Öğrencinin Başarı No­tunun Değişmesi

Sınav sonuçları, başarı ve harf notları açıklandıktan sonra, bir öğrencinin başarı notunda; mahkeme kararı, test grubunun yanlış işaretlenmesi gibi nedenlerle değişiklik meydana gelmesi durumunda, öğrencinin harf notu belirlenirken yeni bir değerlendirilme yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, bu durumda olan öğrencinin harf notu bağıl değer­lendirme sonucunda o ders için oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenmekte­dir.

5.Başarı Notlarının Harf Notlarına Çevrilmesi

Başarı notlarının hesabından sonra yapılması gereken öğrencilerin başarı notlarına göre o dersi geçip geçmediğinin belirlenmesi işlemidir. Diğer bir deyişle öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun neyi ifade ettiğinin açıklanması yani harf notlarına dönüştürülmesi işlemidir. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapılan bölüm ve programlarda aşağıdaki harf notları kullanılmaktadır. Bu harf notları ve harf notlarının

anlamları şunlardır:

AA

Geçer

CD:

Koşullu Geçer

AB

Geçer

DC:

Koşullu Geçer

BA

Geçer

DD:

Koşullu Geçer

BB

Geçer

FF:

Tekrar

BC

Geçer

CB

Geçer

CC

Geçer

 6. Kullanılan Diğer Harf Notları

 • YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun kararı ve Sen a- tonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarı­nın gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenci ye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.
 • EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamam­lamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK no­tu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.
  • MU (Muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Yükseköğretim Kurumu’nda alıp başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulu’nca muaf tutul­ması uygun görülen dersler için verilir.
  • KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.
  • SD (Sorumlu Değil) notu, yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olma­yacağı dersler için verilir.
  • DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlan­madığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.
  • DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğ­renciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

   7.  Harf Notlarının Anlaşılabilmesi İçin Örnek Çözüm

Açıköğretim Fakültesi Adalet Önlisans Programı öğrencisi Ali ÇAVUŞ 1. yarıyıl (Güz Dö­nemi) derslerinden aldığı başarı notu ve başarı notuna göre oluşan harf notu aşağıda ve­rildiği gibi olsun.

Harf notlarının anlaşılabilmesi için Ali ÇAVUŞ’un bir dönemde sorumlu olduğu tüm dersl e­rinden aldığı harf notlarını yorumlayalım.

BASARI HARF AA
1. Yarıyıl (Güz Dönemi) m m m m I m I I mm İmiNOTU NOTU DURUM
AB
ADALET MESLEK ETİĞİ 67,50 BA Geçti BA
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 53,50 CB Geçti BB
İNGİLİZCE I 51,50 CB Geçti BC
MEDENİ HUKUK I 49,40 CB Geçti CB
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 56,00 CC Geçti CC
CD
TÜRK ANAYASA HUKUKU 35,00 DC KoşulluGeçer DC
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ 27,00 FF Kaldı DD
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 16,00 FF Kaldı FF

 

Ali ÇAVUŞ almış olduğu notlara bakıldığında FF aldığı “Halkla İlişkiler ve İletişim” ve “İdare Hukukuna Giriş” dersinden tekrara kalmıştır.

CC ve üzerinde harf notu aldığı derslerden geçmiştir.egitim-dunyasi.net

CC ve FF arasında harf notu almış olduğu “Türk Anayasa Hukuku” dersinden geçip geçmediği ise genel not ortalamasına göre belirlenecektir.

 

8.Dönem Not Ortalamasının Ve Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten ba­ğıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değer­lerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bu­lunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.

Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.

Örneğimizdeki Adalet Önlisans Programı öğrencisi Ali ÇAVUŞ’un sorumlu olduğu güz dö­nemi derslerinin ECTS yani Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredileri aşağıdaki tabloda ol­duğu gibidir. Tüm programlarımızda belirlenmiş olan kredi değerleri ECTS kredileridir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/AKTS) bir akademik denklik sistemi olup temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak ta­nınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise kredi ve notlandırma konuların­da Avrupa çapında standartlaşmayı, şeffaflığı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesi­nin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Bu bakımdan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yük­seköğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir “ortak dil” olarak nitelendirilmektedir. Üniversitemiz de bu konuda Türkiye’de öncü yükseköğretim kurumlarından biri olarak dönemlik sisteme geçişle birlikte tüm derslerini ECTS kredileri olarak tanımlamıştır.

 

Ali ÇAVUŞ güz döneminde yapılan sınavlar sonucunda bu tabloda verilen harf notlarını almıştı.

■ 1
1. Yarıyıl (Güz Dönemi) HarfNotu Harf Notu Kat­sayısı (HNK) (*) ECTSKredisi ECTS xHNK
HNK
ADALET MESLEK ETİĞİ BA 3,3 4 13,2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I CB 2,3 3 6,9
İNGİLİZCE I CB 2,3 3 6,9
MEDENİ HUKUK I CB 2,3 4 9,2
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI CC 2,0 4 8,0
TÜRK ANAYASA HUKUKU DC 1,3 4 5,2
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ FF 0,0 4 0,0
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM FF 0,0 4 0,0
TOPLAM KREDİ 30 49,4

(*) Harf Notu Katsayısı (HNK

 

DNO=∑(ECTSxHNK)/ ∑ECTS

=49,14/30=1,646=1,65

Ali ÇAVUŞ’un güz döneminde Dönem Not Ortalaması 1,65. Öğrencimiz birinci yarıyılda olduğu için bu ortalama aynı zamanda Genel Not Ortalaması olmaktadır.

 1. Dönem Sonunda Genel Not Ortalaması

GNO=∑(ECTSxHNK)/ ∑ECTS=

=49,14/30=1,646=1,65

 

 

Bir öğrencinin genel not ortalamasının her dönem sonunda en az 2,00 olması gerekir. Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye in­ternette öğrenci sayfasında “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır. Örneğimizdeki Ali ÇAVUŞ’un GNO 1,65 olduğundan bu öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılacaktır.egitim-dunyasi.net

9.Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı

Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır. “Akademik Yetersizlik Uyarısı” http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenciye duyurulur. “Akademik Yetersizlik Uyarısı” alan öğrencinin, bir son­raki dönem sonundaki GNO’nın en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle GNO’nı en az 2.00’ye yükseltmek zorunda­dır. Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 GNO’nı sağla­ması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersleri, derslerin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarına kalan öğrenci kayıt yenileme döneminde ders ekle-sil işlemi sırasında, CC’nin altında not aldığı dersleri almak zorunda olduğundan bu dersleri eksiltemez.

 

Örneğimizdeki Ali ÇAVUŞ adlı öğrencinin 2. yarıyıl (Bahar Dönemi) derslerini inceleyelim. Öğrencinin 2. yarıyıl dersleri ve harf notları aşağıdaki gibi olsun.

ECTS Harf Harf Notu ECTS x HNK
2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Kredisi Notu Katsayısı
(HNK)
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR 4 BA 3,3 13,2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 3 BB 3,0 9,0
MEDENİ HUKUK II 4 BC 2,7 10,8
İNGİLİZCE II 3 BC 2,7 8,1
KALEM MEVZUATI 4 CB 2,3 9,2
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 4 CC 2,0 8,0
İNFAZ HUKUKU 4 DC 1,3 5,2
İDARİ YARGI 4 CC 2,0 8,0
TOPLAM KREDİ 30 71,5

 

 

 1. Dönem Not Ortalaması

 

DNO=∑(ECTSxHNK)/ ∑ECTS=71,5/30=2,38

 

 

 

Ali ÇAVUŞ’un bahar döneminde Dönem Not Ortalaması 2,38. Şimdi bu öğrencimizin Ge­nel Not Ortalamasını hesaplayacak olursak.

Genel Not Ortalaması

GNO=∑(ECTSxHNK)/ ∑ECTS=

=(49,14+71,5)/60=120,9/60=2,02

 

Ali ÇAVUŞ 2. yarıyıl sonunda Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkardığı için 1. yarıyıl­dan DC harf notu almış olduğu “Türk Anayasa Hukuku” dersinden geçmiş olacaktır.

1. yarıyıldan, FF aldığı “Halkla İlişkiler ve İletişim” ve “İdare Hukukuna Giriş” dersle­rini ise; bu derslerin ilk verildiği dönemde yani 3. yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Örneğimizdeki Ali ÇAVUŞ 2. yarıyıl sonunda GNO 2.00’in altında kalacak şekilde örneğimizi değiştirelim.

ECTS Harf Harf Notu x

H Z C E2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)KredisiNotuKatsayısı   (HNK) TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II3BC2,78,1KALEM MEVZUATI4CB2,39,2MEDENİ HUKUK II4CB2,39,2İDARİ YARGI4CC2,08,0İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ4CC2,08,0HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR4DC1,35,2İNFAZ HUKUKU4DC1,35,2İNGİLİZCE II3DD1,03,0TOPLAM KREDİ30  55,9

 

 

 

DNO=∑(ECTSxHNK)/ ∑ECTS=55,9/30=1,86

Ali ÇAVUŞ’un 2. yarıyılda Dönem Not Ortalaması 1,86 oldu, Genel Not Ortalaması ise;

Genel Not Ortalaması

GNO=∑(ECTSxHNK)/ ∑ECTS=

=(49,4+55,9)/60=105,3/60=1,76

Ali ÇAVUŞ’un 2. yarıyıl sonunda Genel Not Ortalaması 2,00’ın altında olduğu için öğrenci­nin durumu tekrara dönüşecektir.

Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkaramadığı için 1. yarıyıldan DC harf notu almış olduğu “Türk Anayasa Hukuku” dersini ve FF aldığı “Halkla İlişkiler ve İletişim” ve “İdare Hukukuna Giriş” derslerini; bu derslerin ilk verildiği dönemde yani 3. yarıyılda tekrar almak zorunda olacaktır.

HARF
1. Yarıyıl (Güz Dönemi) NOTU DURUM
ADALET MESLEK ETİĞİ BA Geçti
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM FF Kaldı
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI CC Geçti
i İDARE HUKUKUNA GİRİŞ FF Kaldı
MEDENİ HUKUK I CB Geçti
TÜRK ANAYASA HUKUKU DC Kaldı
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I CB Geçti
İNGİLİZCE I CB Geçti

 

 

 1. yarıyılda Ali ÇAVUŞ, 1. yarıyılın dersleriyle birlikte 3. yarıyılda alacağı derslerinden başarılı olup Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkarması halinde 2. yarıyıldaki CC ve FF arasındaki DC harf notu almış olduğu “Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar” ve “İn­faz Hukuku” dersi ile DD aldığı “İngilizce II” derslerini geçmiş olacaktır.

Öğrencimiz Ali ÇAVUŞ 3. yarıyılda Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çı­karması halinde;

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) HARFNOTU DURUM
C HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR DC          1Geçti
İDARİ YARGI CC Geçti
j İNFAZ HUKUKU DC          1Geçti
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ CC Geçti
KALEM MEVZUATI CB Geçti
MEDENİ HUKUK II CB Geçti
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BC Geçti
İngilizce II DD  GEÇTİ

Ancak, Ali ÇAVUŞ 3. yarıyıl sonunda Genel Not Ortalaması 2,00’ın altında olması halinde ise;

 1. yarıyıldan DC harf notu almış olduğu “Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar”, “İnfaz Hu­kuku” dersi ile DD aldığı “İngilizce II” derslerini, bu derslerin ilk verildiği dönemde yani 4. yarıyılda tekrar almak zorunda olacaktır.
 2. 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
HARFNOTU  DURUM
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR DC Kaldı
İDARİ YARGI CC Geçti
\ İNFAZ HUKUKU DC Kaldı
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ CC Geçti
KALEM MEVZUATI CB Geçti
MEDENİ HUKUK II CB Geçti
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BC Geçti
j İNGİLİZCE II DD Kaldı

 

 

 1. Dönemlik-Kredili Sistemde Sınıf Kavramı

Dönemlik-kredili sistemde sınıf geçme değil, ders geçme esası getirilmiştir. Bu nedenle öğrenciler birkaç yarıyıldan ders alıyor olabilirler. Örneğin; Bir öğrenci güz döneminde 1. ve 3. yarıyıldan ders alırken, bahar döneminde ise 4. ve 6. yarıyıldan ders alabilir. Bu nedenle dönemlik-kredili sistemde sınıf kavramından bahsedilemez. Öğrencilerin, dönem- lik-kredili sistemde 1., 2., 3., 4. sınıf olarak sınıfları belirlenmez. 1., 2., 3., 4., … 8. gibi hangi yarıyıl öğrencisi olduğu belirtilir.

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz

V.  DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEMDE MEZUNİYET

1. Önlisans Ve Lisans Programlarında Mezuniyet

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için ön­lisans programlarında 120 ECTS kredilik, lisans programlarında 240 ECTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, GNO’sı en az 2.00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Bütün dersleri başarmış FF, YZ ve DZ notu olmayan ancak, GNO 2.00’ın altında kalan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek sure­tiyle GNO’nı 2.00’ye yükseltmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler, ilgili dö­nemde kayıt yenileterek CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar eder ve GNO’nı 2.00 ve­ya üstüne çıkartırsa mezun olabilirler.

2.  Lisans Programlarında Önlisans Diploması Alınması

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarında okumakta iken ilk dört yarıyıldan en az 120 ECTS kredilik ders alarak başarılı olan ve 2.00 GNO’nı sağlayarak, diğer yükümlükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla önli­sans diploması alabilirler.

Önlisans diploması alan öğrenciler isterlerse lisans tamamlama kapsamında ve lisans tamamlama kayıt tarihlerinde tekrar 5. yarıyılda kayıt yaptırarak öğrenimlerini sürdürebi­lirler.

Kaynakça

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esasları

Balaban, J., Selvi, K., (1999) Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde Uygulan­makta Olan Kredili Sistemin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri İle Değerlendirilmesi, Kurgu Dergisi, Sayı 16, 297-310

Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uy­gulamaları, Kasım 2010

Yükseköğretim Kurulu, Bologna Süreci, İnternet egitim-dunyasi.net

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz
Yazar:
YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR

Henüz yorum yapılmamış. Bu yazımız ile alakalı merak ettiklerinizi veya eklemek istediğiniz her türlü görüş ve öneriyi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR

(Yazımızla ilgili aklınızdaki soru ve düşünceleri yorum olarak aşağıya ekleyebilirsiniz.)

Yorum yapmadan önce lütfen soruyu sayıyla cevaplayınız. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.