Açık İlköğretim veya Orta Okulu Kayıt Yenileme Tarihleri 2012-2013

Açık İlköğretim veya Orta Okulu Kayıt Yenileme Tarihleri 2012-2013
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (24 Oy Verildi) 5 üzerinden ortalama 4,54 puan
Loading...

Açık İlköğretim veya Orta Okulu Kayıt Yenileme Tarihleri 2012-2013

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt yenileme ve kayıt 2012 2013 ,Açık İlköğretim Okulu Kayıt Yenileme ve kayıt Tarihleri 2012 2013 eğitim öğretim dönemi hakkında detaylı bilgiler yazımızın devamındadır.

 

Açık İlköğretim Kayıt Yenileme ve Kayıt Tarihleri

 • III. Dönem Yeni Kayıt Yenileme tarihleri – 13.05.2012 ~ 28.05.2013
 • III. Dönem Sonu Sınavı – 30.06.2013
 • III. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının yayınlanması – 29.07.2013

2012-2013 II. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenilemeleri 03 Aralık 2012 – 01 Mart  2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme yaptıracakların bankalara ücret yatırırken “Açık Öğretim Ortaokulu kayıt ücreti” adı altında ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. “Yeni Kayıt” için başvuru yapacakların gerekli belgelerle  en yakın ilkokul veya ortaokul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. “Kayıt Yenileme” yapacak öğrencilerimiz ise kayıt ücretini yatırdıktan sonra ilkokul veya ortaokul müdürlüklerine başvuracaklardır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir ?

Örgün eğitim kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlardan;

İlkokul mezunları ve 4. sınfı bitirmiş olanlar

İlköğretim okullarının 6, 7, veya 8. sınıfından ayrılanlar ile ortaokul veya imam hatip orataokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıfından ayrılanlar,

Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,

Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar, (21 Temmuz 2012 tarihinden önce II. kademe belgesi alanlar 6. sınıftan bu tarihten sonra alanlar 5. sınıftan Açık Öğretim Ortaokulu’na başlatılırlar)

Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.

Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt yaptırabilir.

Ancak; özel eğitime muhtaç , tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT KILAVUZU

Açık Öğretim Ortaokulu 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem yeni kayıt işlemleri 13 Ağustos 2012 –14 Eylül 2012, II. Dönem yeni kayıt işlemleri 03 Aralık 2012 – 01 Mart 2013 ve III. Dönem yeni kayıt işlemleri 13 Mayıs 2013 – 28 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni kayıt işlemleri, İl, ilçe ve belde merkezlerindeki ilkokul ya da ortaokullar tarafından http://aio.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınacaktır. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı süresince yapılacak yeni kayıt iş ve işlemleri, Açık Öğretim Ortaokulu internet sayfasında  “Kayıt ve Sınav Tarihleri” altında belirtilmiştir.

1 ) AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU KAYIT EVRAKLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

1.1. Kayıt Kabul Koşulları:
1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlar. Ancak; özel eğitime muhtaç , tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.
2. İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,
3. İlköğretim ya da ortaokullarının 5., 6., 7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,
4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.
1.2. Kayıt Ücreti:
1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesine adı-soyadı ve TC Kimlik numaralarını bildirerek 10,00 (On) TL kayıt ücreti yatıracaklardır.
2. Ayrıca adaylar kaydı alan Öğrenci Bürolarının vereceği hesaba da 5,00 (beş) TL yatıracaklardır.
3. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında “Şehit birinci derece yakını veya gazi, eş ve çocukları” ifadesi seçilecektir.
4. Mahkemelerce, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında “Eğitim tedbiri” konulan adaylardan da kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında “Eğitim tedbiri” ifadesi seçilecektir.
5. Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret yatırma, çift ücret yatırma, kayıt iptali vb. gibi nedenlerle yatırılan ücretler iade edilmez.
1.3. Öğrenim Belgesi:
1. Kayıt için öğrenim belgesinin aslı olacaktır. Bu belgenin asıl olup olmadığı kayıt alan okullarda ki görevlilerce kontrol edilecek, asıl olmayan hiçbir öğrenim belgesi kabul edilmeyecektir.
2. Öğrenim belgesinin aslını kaybedenler ise, en son ayrıldıkları okullarından alacakları “kayıt örneği” belgelerinin aslı ile kayıt olabileceklerdir.
3. Okunamayan, silinti ve kazıntı yapılmış, imzasız veya mühürsüz öğrenim belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4. İlköğretim okulları ve ortaokulların ara sınıflarından ayrılarak başvuran öğrenci adaylarının, not dökümleri veya yılsonu başarı puanlarının öğrenim belgelerinde bulunması gerekmektedir. Bulunmaması durumunda yılsonu notlarını yada yılsonu ortalamasını gösteren ek bir belgenin istenmesi gerekmektedir.
5. Yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin kabul edilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüklerince denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerden ayrıca not dökümü istenmeyecektir.
6. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki eğitim kanunu kapsamında alınan; Kalfalık,ustalık veya usta öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olanlar 6. Sınıftan muaf olurlar. İlgili belgenin fotokopisi Öğrenci bürosunca aslı gibidir şeklinde onaylanarak öğrenci dosyasına konulacaktır. (Bu belgelerin asılları öğrencide kalacaktır.) Esnaf dernekleri ve federasyonlar tarafından verilen belgeler geçersizdir.
7. Açık Öğretim Ortaokulu’ndan öğrenim belgesi (tasdikname) ile ayrılmış olan öğrenciler için yeni kayıt yerine kayıt yenileme işlemi yapılır.
1.4. Fotoğraf:
Adaya ait son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 ebatlarında, tanınmasına engel teşkil etmeyen 1 adet renkli vesikalık fotoğraf alınacaktır.
1.5. Öğrenci Dosyası:
Kayıt evraklarının içine konacağı zarftır. Kayıt bitiminde alınacak rapor zarf üzerine yazdırılacak veya A4 kağıda çıktı alınarak zarf üzerine yapıştırılacaktır.
1.6. Kayıt Evraklarının Öğrenci Bürolarındaki Görevli Tarafından Teslim Alınması:
Öğrenci dosya içerisinde bulunması gereken belgeler:
1. Öğrenim belgesinin aslı.
2. Bir adet fotoğraf.
3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi.
4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi
5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi
6. Ad, soyad, doğum tarihi vb değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi
7. Kesin Kayıt Form çıktısı.
Internet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra alınacak iki nüsha Kesin Kayıt Formu çıktısı, bilgilerin öğrenciye teyit ettirilmesinden sonra bir nüshası öğrenciye verilecek, diğer nüshası da öğrencinin dosyasına konulacaktır. (Özellikle atandığı sınıf, seçilen yabancı dil, adres, telefon, sınava giriş yeri bilgileri ve kalfalık-ustalık belgesinin olup olmadığını öğrenciye teyit ettirilecektir.)
1.7. Arşiv Numarası:
Öğrenci kaydı tamamlandığında sistem tarafından verilecek olan numaradır. Dosya arşivleme işlemi buna göre yapılacaktır.
1.8. Ders Seçme:
Bir öğrenci bulunduğu sınıftaki derslerin yanında bir üst sınıftan en fazla dört ders seçerek sınava girer. Eğer öğrenci üst sınıftan ders seçimi yapmazsa dersler sistem tarafından seçilir.
1.9. Kayıttan Vazgeçmek:
Kesin kaydı yapılan ve sistemde aktif hale gelen öğrencinin kayıttan vazgeçmesi halinde başvuru esnasında verdiği belgeler kendisine iade edilemez. Bunun yerine Ek1 Öğrenim Belgesi (Tasdikname) düzenlenerek verilir.
1.10. Kayıta İtiraz:
Durumlarına itiraz eden ve kayıtlarının düzeltilmesini isteyen öğrenciler; varsa belgeleriyle birlikte öğrenci bürolarına başvururlar. Öğrenci bürosu öğrenciden gelen belgeye göre gerekli düzeltmeleri yapar. Ancak; yapılacak düzeltmeler ilgili öğretim döneminin sınav kütüğünün kesinleşmesinden sonra yapılamaz.
1.11. Adres ve Sınav Merkezi Değişikliği:
Kaydını yaptırdıktan sonra adresinde zorunlu değişiklik olanların, sınav takviminde belirtilen süreler içerisinde adres güncelleme ve sınav giriş yeri belirleme işlemi öğrenci bürolarınca yapılacaktır.
1.12. Nakil İşlemleri:
“Nakil İsteme” , “Nakil Gönderme” ve “Öğrenci Nakil Kesin Kayıt” başlıkları altında yapılacak işlemler e- okul sistemi ile bire bir aynıdır.
8. Sınav Giriş Yeri ve Sınav Sonuç Belgeleri:
Bu belgeler http://aio.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak, ayrıca öğrenci adreslerine gönderilmeyecektir. Sınav giriş yeri bilgileri dönem sınavı tarihinden 10 gün öncesinde internet sayfamızda duyurulacaktır.

 

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU

Açık Öğretim Ortaokulu 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem kayıt yenileme işlemleri 13 Ağustos 2012 –14 Eylül 2012, II. Dönem kayıt yenileme işlemleri 03 Aralık 2012 – 01 Mart 2013 ve III. Dönem kayıt yenileme işlemleri 13 Mayıs 2013 – 28 Mayıs 2013  tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt yenileme işlemleri, İl, ilçe ve belde merkezlerindeki ilkokul ya da ortaokullar tarafından http://aio.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınacaktır. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı süresince yapılacak  kayıt yenileme iş ve işlemleri, Açık Öğretim Ortaokulu internet sayfasında “Kayıt ve Sınav Tarihleri” altında belirtilmiştir.

1. Kayıt Yenileme Ücreti:
Kayıt yenileme ücreti 10 (ON)TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesine T.C.Kimlik numarası bildirilerek yatırılacaktır. Ayrıca Kayıt Yenileme işlemini gerçekleştireceği Öğrenci Bürosu hesabına 5 (BEŞ) TL yatıracaklardır. “Kayıt Ücreti ” yatıran öğrenciler, Öğrenci Bürosuna giderek kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardır. Kayıt yenileme işlemi esnasında öğrenci bürosu, öğrencinin:
T.C. Kimlik numarasını, Sınav İli-İlçesi bilgilerini, Adres ve telefon bilgilerini kontrol ederek değişiklik varsa güncelleyecektir. Kayıt yenileme işleminde, yanlış hesaba ücret yatırma veya çift ücret yatırma durumlarında ücretler geri iade edilmeyecektir.
2. Ücret Muafiyeti:
Ücret muafiyeti olan öğrencilerin söz konusu durumları yeni kayıt esnasında sisteme işlendiğinden, kayıt yenileme dönemlerinde, ücret ödemeden, öğrenci bürosuna giderek kayıtlarını yenileyeceklerdir. Ancak, kayıt esnasında muafiyeti sisteme işlenmemiş veya muafiyeti gerektirecek durum sonradan oluşmuşsa, resmi kurumdan alınmış belgeye göre işlem yapılarak belgenin onaylı bir fotokopisi öğrenci dosyasına konulacaktır.
3. Ders Seçme:
İlköğretim ya da ortaokullarca kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrenci; Açık Öğretim Ortaokulu’nun İnternet adresi olan http://aio.meb.gov.tr/ sayfasında bulunan “Öğrenci Girişi“ bölümünden sisteme T.C. Kimlik No ve şifresi ile girerek “Kayıt Yenileme İşlemleri” başlığı altındaki “Ders Seçme” menüsünden işlemlerini gerçekleştirecektir. Ders seçme işlemini yapamayan öğrenciler kayıt yaptırdıkları okullara başvurabilirler. Eğer öğrenci üst sınıftan ders seçimi yapmadığı takdirde dersler sistem tarafından atanır.
Kayıt yenileyen öğrenci bulunduğu sınıftaki derslerin yanında bir üst sınıftan en fazla dört ders seçerek sınava girer. Bir oturumda 6 dersten fazla olmayacak şekilde toplamda 12 dersten sınava girilebilir. Bu sebeple üstten seçilecek ders sayısında 4 ten az ders seçme durumu söz konusu olabilir.
4.Dosyası Açık Öğretimi Ortaokulun’nda olan Öğrenciler:
Bu öğrenciler kayıt yenilemeleri durumunda öğrenci dosyası kayıt yeniledikleri okula gönderilecektir. Eğer öğrenci Açık Öğretim Ortaokulu’ndan tasdikname ile ayrılmış ise; öğrenim belgesinin aslı kayıt yenileme yapan okul tarafından öğrenci dosyasına konulacaktır.
5. Nakil İşlemleri:
“Nakil İsteme” , “Nakil Gönderme” ve “Öğrenci Nakil Kesin Kayıt” başlıkları altında yapılacak işlemler e- okul sistemi ile bire bir aynıdır.
6. Adres Değişikliği:
Sınav takviminde belirtilen süreler içerisinde adres değişikliği öğrenci ve kayıt yapan okullar tarafından yapılacaktır.
7. Sınav Giriş Yeri ve Sınav Sonuç Belgeleri:
Bu belgeler http://aio.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak, ayrıca öğrenci adreslerine gönderilmeyecektir. Sınav giriş yeri bilgileri dönem sınavı tarihinden 10 gün öncesinde internet sayfamızda duyurulacaktır.
8. Sınav Merkezi Seçimi:
Her dönem sınavı için sistem, tüm il ve ilçe merkezlerini öğrencilerimizin sınav merkezi olarak tercih etmesine izin verir. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilerimizin tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinin öğrenci sayıları kontrol edilir ve kesin sınav merkezleri belirlenir. Eğer öğrencinin sınav merkezi olarak tercih ettiği yer yeterli öğrenci sayısına ulaşamamışsa, en yakın sınav merkezine yönlendirilir.

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz
Yazar:
YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR - 66 YORUM
 1. ASLI dedi ki:

  MERHABA BEN ŞİFREMİ UNUTTUM VE DERS SEÇİMİMİ NET ÜZERİNDEN NASIL YAPABİLİRİM ? YENİ Bİ ŞİFRE NASIL ALABİLİRİM ACABA??

  1. Cenk Hoca dedi ki:

   Merhaba, en yakın AÖF bürosundan şifreni tekrar temin edebilirsin. İyi günler

 2. ferhat dedi ki:

  bn ilk okul 5te okulu terk ettim açıktan okumak istıyorum kayıtların nezaman olduğunu bılmıyorum yardımcı olun lütfen..

 3. kartal dedi ki:

  berhaba hocam ben 33 yaşında 2 çocuk annesiyim ilkokul 5 kadar okudum ve dışarıdan orta ve liseyi bitirmek istiyorum başlarsam kaçtan başlıcam yeni sistem degiştigi için ve kaç senede bitiririm yeni kayıtları kaçırdım busene giremezmiyim teşekkürler.

 4. nihat dedi ki:

  yurt disindan enternet uzeri acik ogretim lisesine kayit yapmak istedim bir turlu basaramadim ne yapabilirim

 5. meliha dedi ki:

  Ayrica ben Avusturya vatandasiyim ve Türkiyeye gitme imkanim cok yok o yüzden buradan nasil okuyabilirim
  simdiden tesekür ederim

 6. meliha dedi ki:

  Ben Ilkokul mevzunu 44 Yasinda ev hanimiyim 22 yildir Avusturyadayim Ilkokul Ortaokul ve Liseyi disaridan bitirmek istiyorum.
  Ilkokul mevzunu olmama ramen Ilkokula dair Egitimimin ve Temelimin yeterli olmadigini düsünüyorum bu yüzden Ilkokul Egitimden itibaren baslamak istiyorum.
  Ancak Yurtdisinda oldugum icin bu isi nasil basaricagimi bilmiyorum Buradan da Türkiyedeki egitimimi bittirme imkanim var mi ? Varsa nasil yapabiliriz neler gerekiyo
  Cevap yazarsaniz memnun olurum.

 7. fatih dedi ki:

  Merhaba ben lise 1 nci sinifta biraktim 2 yil oldu 17 yasindayim universite okumak istiyorum ne önerirsiniz

  1. egitimdunyasi dedi ki:

   merhabalar, tabiki açıköğretimi bitirip üniversite sınavlarına girerek iyi bir puan alıp veyahut barajı geçerek ister özgün istese açıköğretim şeklinde üniversite okuyabilirsiniz..
   tamamen sizin azim ve çalışma gayretininize bağlı bir durum, başarılar dilerim…

 8. ömer yıldırım dedi ki:

  açıkortaokulu bu yıl bitirdim. imam hatip lisesine kayıt yaptırabilirmiyim? selamlar

 9. emine dedi ki:

  merhaba ben ceşitli sorunlardan ilk okulu 2 sınıftan bırakmak zorunda kaldım yaşım 30 bu arada yetişkinler 2.kademe egitim basarı belgesi aldım bu belgeyle acık ögretime kayıt yaptıra bilirmiyim bu belge 25 06 2013 tarihli lutfen bana yardımcı olurmusunuz tesekkur ederim

 10. sezgin dedi ki:

  slm ben kayıt yenileme yapmak istiyorum ama şuan şehir dışındayım burdan yapsam olurmu ama sadece kayıt yenilemeyi burdan yapsam

 11. murat dedi ki:

  Selam ben ilkokul mezunuyum benim dışardan okumam lazım ancak orta okul okuyum liseye öylemi geciliyo yoksa devletin bişey acıkladı ilkokul mezunları acıldan direk liseyi okucaklar diye söylemişlerdi aydınladırmısınız rica etsem

 12. aysel kurt dedi ki:

  bu yıl dısradan vereyım dedım ters köse yaptılar o nasıl sorulardı allah aşkına hiçmı ınsanın çalıştıgı yerden çıokmaz bırakın allah aşkına mılletle oynamyın

  1. egitimdunyasi dedi ki:

   öncelikle geçmiş olsun, Aslında açıköğretimide giderek zorlaştırıyorlar ilköğretim, lise ve üniversite olarak her yıl genel bir zorlaşma gözlenmekte yakında kokusu çıkar..

 13. aşkın dedi ki:

  merhaba ben 9 mart 2014 orta öğretim açık öğretim sınavına girmedim 8 .sınıf telafisi yapılcak mı ne yapmam gerekiyor

 14. ebru dedi ki:

  merhaba ben belirli bi sebebten dolayı 2012 yılında liseden ayrıldım ve açık öğretime kaydoldum 4+4+4 kapsamına giriyorum ve ben ikinci dönem kaydımı yaptırmadım bana herhangi bi cezası fln varmı bidaki dönem kayıt yaptırabilirmiyim ? lütfen acill bi şekilde cevap verirseniz sevinirim teşekkürler.

 15. sabahattin babadagı dedi ki:

  Ben şifremi ve öğrenci numaramı kaybettim ben neyapmalıyım sınavlar kaçında ben orta okul 6.sınıftayım.

 16. kadir dedi ki:

  Hocam ben 08,06,1990 tarihinde ilk okul diplomamı aldıktan sonra ekonomik şartlar ve anne ve babamın yanlış yönlendirmeleri sonucu ne yazık ki sistemli eğitim hayatım sonlandı, şu an 34 yaşındayım şimdi ise üniversite okumak istiyorum. Sırasıyla tüm eksik sınavlarımı vermek ve teker teker diplomalarımı tamamlamak istiyorum.lütfen yardımcı olun para sorun değil ne gerekirse yaparım.

  1. egitimdunyasi dedi ki:

   2014 açıköğretim sınav kayıt tarihlerinde, elinizde olan diplomanız ile herhangi bir açıköğretim bürosuna giderek kayıt yaptırıp sınavlara girerek istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz…. başarılar dilerim

 17. kevser dedi ki:

  Mrb ben 8.sinifi disardan okumak istiyrm ve lise 1ayni zamanda hizlandirabilirmiyim. Parayi nerden yatirmam gerek gereken bilgiyiverirseniz sewinirim tesekkur ederim 🙂

YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR

(Yazımızla ilgili aklınızdaki soru ve düşünceleri yorum olarak aşağıya ekleyebilirsiniz.)

Yorum yapmadan önce lütfen soruyu sayıyla cevaplayınız. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.