Pedagojik Formasyon Başvuru Tarihleri ve şartları 2012-2013

Pedagojik Formasyon Başvuru Tarihleri ve şartları 2012-2013
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (11 Oy Verildi) 5 üzerinden ortalama 5,00 puan
Loading...

Pedagojik Formasyon Başvuru Tarihleri ve şartları 2012-2013Pedagojik Formasyon Başvuru Duyuruları,Üniversitelerin Pedagojik Formasyon Duyuruları,Formasyon Başvuru Tarihleri 2013 2012,Pedagojik Formasyon Başvuru Tarihleri ve şartları 2012-2013,Ahi Evran Üniversitesi Formasyon Başvuru,Bahçeşehir Üniversitesi Formasyon Başvuru,Bülent Ecevit Üniversitesi Formasyon Başvuru,Dicle Üniversitesi Formasyon Başvuru,Ege Üniversitesi Formasyon Başvuru,Gaziosmanpaşa Üniversitesi Formasyon Başvuru,İnönü Üniversitesi Formasyon Başvuru,İstanbul Üniversitesi Formasyon Başvuru,Muğla Üniversitesi Formasyon Başvuru,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Formasyon Başvuru,Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Başvuru,Pamukkale Üniversitesi Formasyon Başvuru,Sakarya Üniversitesi  Formasyon Başvuru hakkında detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.


Pedagojik Formasyon Başvuru Tarihleri

Üniversite Başvuru Tarihleri Kesin Kayıt Tarihleri Duyuru
Ahi Evran Üniversitesi 26 Eylül – 1 Ekim 3 – 5 Ekim 2012 TIKLA
Bahçeşehir Üniversitesi 25-30 Eylül 2012 2 – 4 Ekim 2012 TIKLA
Bülent Ecevit
Üniversitesi
26 Eylül – 1 Ekim 3 – 8 Ekim 2012 TIKLA
Dicle Üniversitesi 26 Eylül – 8 Ekim 12-16 Ekim 2012 TIKLA
Ege Üniversitesi 01-03 Ekim 2012 8-9 Ekim 2012 TIKLA
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
20 – 28 Eylül 2012 08-10 Ekim 2012 TIKLA
İnönü Üniversitesi 26 Eylül- 05 Ekim TIKLA
İstanbul Üniversitesi 20-27 Eylül 2012 03-05 Ekim 2012 TIKLA
Muğla Üniversitesi 27 Eylül 3 Ekim 9-10 Ekim 2012 TIKLA
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
26 Eylül – 8 Ekim 15-22 Ekim 2012 TIKLA
Onsekiz Mart Üniversitesi 24-28 Eylül 2012 01-03 Ekim 2012 TIKLA
Pamukkale Üniversitesi 26 -28 Eylül 2012 1 – 3 Ekim 2012 TIKLA
Sakarya Üniversitesi 17 Eylül – 5 Ekim 8-10 Ekim 2012 TIKLA

 

[stextbox id=”info”]

 

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz
[/stextbox]

T.C. 
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖN KAYIT DUYURUSU

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 17.09.2012 tarihinde aldığı karar uyarınca Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında mezunlara yönelik Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılacaktır. Üniversitemize 200 öğrencilik kontenjan ayrılmıştır. Söz konusu kontenjanın alanlara göre dağılımı ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programının başvuru ve kayıt-kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.09.2012 tarih ve 4049 sayılı yazısı gereği üniversitemize ayrılan 200 öğrencilik kontenjanın yüzde 50’si Ahi Evran Üniversitesi mezunlarına, yüzde 50’si ise diğer üniversite mezunlarına ayrılmıştır.

2) Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kesin kayıt ölçütleri olarak lisans mezuniyet not ortalaması ve 17/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda aşağıda tabloda belirtilen program/bölüm mezunları dikkate alınacaktır.

Atamaya Esas Olan Alanlar Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Matematik Öğretmenliği Matematik Bölümü
Tarih Öğretmenliği Tarih Bölümü
Fizik Öğretmenliği Fizik Bölümü
Fizik Mühendisliği
Kimya Öğretmenliği Kimya Bölümü
Kimya Mühendisliği
Biyoloji Öğretmenliği Biyoloji Bölümü
Hemşirelik Tıp Fakültesi
Hemşirelik Yüksek Okulu
Sağlık Yüksek Okulu
-Sağlık Memurluğu Bölümü
-Ebelik Bölümü
-Hemşirelik Bölümü
Sağlık Bilimleri Fakültesi
-Hemşirelik Bölümü
-Ebelik Bölümü

 

3) Söz konusu sertifika programına başvuracak adaylar için Üniversitelere 2009-2010 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir. Bu şart,  Pedagojik Formasyon Sertifika Programı için başvuracak adaylardan 2009-2010 eğitim öğretim yılından önceki yıllarda lisans programına kayıt yaptırmış olanlardan aranmamaktadır.

4) Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıtlar, 26 Eylül 2012 -1 Ekim 2012 (saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında http://www.ahievran.edu.tr/formasyonkayit  internet adresinden yapılacaktır. Adaylar, Ziraat Bankası’nın Kırşehir şubesindeki TR24 0001 0002 6158 8995 5650 01 IBAN no’lu hesabına 40 TL ön kayıt ücreti yatıracak ve dekont numarasını ön kayıt formunu doldururken kullanacaklardır. İlgili web adresindeki başvuru formunda adaylar, nüfus, diploma, dekont ve lisans mezuniyet not ortalaması gibi bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmalıdır. Adayların lisans mezuniyet not ortalaması sıralamasında 100’lük sistemdeki notları kullanılacaktır. Bu nedenle, transkriptlerinde veya diplomalarında mezuniyet not ortalaması 100’lük sistemde verilmemiş olan adayların mezun oldukları üniversitelerden lisans mezuniyet not ortalamasını 100’lük sistemde gösteren belgeleri edinmeleri gerekmektedir. Not dönüşümü gerekli olan bu adayların ilgili belgeyi kayıt sırasında ibraz etmemesi kayıt başvurusunun iptali anlamına gelecektir. Ayrıca, ön kayıt başvuru formunda istenen bilgileri doğru beyan etmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır. Not ortalaması aynı olan adaylarda mezuniyet tarihine dikkat edilecek ve daha önce mezun olan adaylara öncelik tanınacaktır.

5) Ön kayıt sonucunda başvurular değerlendirilecek ve kontenjanların bölümlere dağılımı yapılacaktır. Kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl adaylar listesi 2 Ekim 2012 tarihinde Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır. Asıl adayların kesin kayıtları Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü  (Adres: Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Terme Cad. Merkez/Kırşehir) tarafından yapılacaktır.egitim-dunyasi.net

6) Asıl adaylar için kesin kayıt tarihleri  3 Ekim-5 Ekim 2012’dir. Kayıtlar 8:00-17:00 arasında yapılacaktır. Bu tarihler arasında kesin kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

7) Kesin kayıt sonucunda kontenjanlar dolmadığı takdirde birinci yedek liste 6.10.2012 günü ilan edilecektir. Yedek adaylar için kesin kayıt tarihleri 8 Ekim-9 Ekim 2012’dir.    Kayıtlar 8:00-17:00 arasında yapılacaktır. Bu tarihler arasında kesin kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

8) Kontenjanların ilk yedek listenin açıklanması ile birlikte dolmaması durumunda yeni yedek listeler Üniversitemiz web adresinde ilan edilecektir.

9) Kesin kayıt için adayın bizzat kendisinin başvurması gerekmektedir.

10) Kayıtlar için alınan belgeler kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

11) Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
a) Onaylı diploma veya mezuniyet belgesi örneği
b) Onaylı transkript örneği
c) Lisans mezuniyet not ortalamasını 100’lük sistemde gösteren belge (100’lük sistemde eğitim veren okullarda bu bilgi diploma veya transkripte yer alacağı için farklı bir belgeye gerek görülmemektedir, ancak 4’lük sistemde eğitim veren okullarda üniversitenin yetkili birimince 4’lük sistemdeki notun 100’lük sistemdeki karşılığının açıkça ifade edildiği mühürlü ve imzalı bir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. (Not dönüşüm tablosu kabul edilmeyecektir.)
d) Formasyon ücreti birinci taksitinin ödendiğini gösteren banka dekontu (Ziraat Bankası’nın Kırşehir şubesindeki TR24 0001 0002 6158 8995 5650 01 IBAN no’lu hesabına 1.000 TL yatırılacaktır)
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
f) İkametgâh belgesi
g) 2 adet vesikalık fotoğraf

12) Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 2.000 TL olup, 2 taksit halinde tahsil edilecektir. Birinci taksit ödeme dekontu yukarıda belirtildiği şekilde kayıt esnasında alınacaktır. İkinci taksit Bahar dönemi başlangıcında ödenecektir.

13) Pedagojik Formasyon Sertifika Programı dersleri 13 Ekim 2012 tarihinde başlayacaktır. Dersler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blokta yapılacaktır. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 14’er haftalık, 2 yarıyıl şeklinde yürütülecektir. Söz konusu programda güz yarıyılında 6 ders, bahar yarıyılında 5 ders olmak üzere toplam 10 ders yer almaktadır. Ayrıca bahar yarıyılında öğretmenlik uygulaması dersi için Kırşehir ilindeki ortaöğretim kurumlarında staj uygulaması olacaktır.

14) Kesit Kayıt hakkını kazanan öğrenciler, Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi olacaktır.

 

ONLINE ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Ön kayıt esnasında, her aday mezun olduğu Üniversitesi adına diğer bir deyişle Diplomasındaki Üniversite ismine göre elektronik formu dolduracaktır. Tarihi gelişim esnasındaki Üniversite değişikliği durumunda“Diplomadaki Üniversitesinin Adı” ön kayıtta dikkate alınacaktır.egitim-dunyasi.net

 

 

T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖN KAYIT DUYURUSU

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ön kayıtları başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurumu’nun almış olduğu 13 Eylül 2012 tarihli kararı gereğince, (17 Eylül 2012 tarih ve B.30.0.EÖB-104.01.07-4049-40322 sayılı yazı)  2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında mezun durumda bulunan öğrenciler için Bahçeşehir Üniversitesi’ne 200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilen 200 kişilik kontenjanın % 10’u Bahçeşehir Üniversitesi mezunlarına, % 90’ı diğer Üniversite mezunlarına ayrılmıştır.

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı için Formasyon Programında Üniversitemize ayrılan 200 kişilik kontenjan Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlara öncelik verilecek şekilde planlanmıştır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf adresinde yer alan 80 sayılı kararında, atamaya esas olan alanlar ve o alanlarda öğretmenlik atamasına kaynak olarak gösterilen programlar belirtilmektedir.

Aşağıdaki tabloda pedagojik formasyon programı açılacak alanlar ve ilgili kontenjan sayıları verilmektedir:

Alanlar

Başvuruda Bulunabilecek Bölümler/Anabilim Dalları

Ayrılan Kontenjan

Matematik Matematik Bölümü 25
Fizik Fizik BölümüFizik Mühendisliği Bölümü 10
Kimya Kimya BölümüKimya Mühendisliği Bölümü 10
Biyoloji Biyoloji Bölümü 10
Rehber Öğretmen Psikoloji BölümüEğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü 40
Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi BölümüÇocuk Gelişimi Bölümü 25
Felsefe Grubu Felsefe BölümüSosyoloji Bölümü 20
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı BölümüÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 30
İngilizce İngiliz Dili ve Edebiyatı BölümüAmerikan Kültürü ve Edebiyatı BölümüMütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)İngiliz Dil Bilimi BölümüÇeviribilim Bölümü (İngilizce)İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü 30

BAŞVURU ŞEKLİ

Programa başvuru tamamen on-line olarak web sayfasındaki adres üzerinden yapılacaktır. Adayların başvuru formunu özenle doldurması ve akabinde formun alt kısmında bulunan ödeme kısmından ücretini ödemesi gerekmektedirBaşvuru ücreti 100TL’dir. Ödemesini kredi kartı ile gerçekleştirmeyecek adaylar başvuru formunun ödeme kısmında ödeme tipini Elden veya Havale olarak seçip, kredi kartı ile ödeme adımını geçebilirler.egitim-dunyasi.net

Kredi kartı ile ödeme yapamayacak olan adaylar Bahçeşehir Üniversitesi’nin Denizbank Güneşli Ticari Merkez Şube’sinde bulunan TR63 0013 4000 0019 9214 6003 54 IBAN numaralı hesabına, “pedagojik formasyon başvuru ücreti” açıklamasıyla havale/eft yaparak veya doğrudan Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde bulunan Mali İşler Daire Başkanlığı’na şahsen gelerek ödeme yapabilirler.

Başvuru ücreti yatırmayan adayların kayıtları kabul edilmeyecektir. Başvuru ücreti adaylara daha sonra iade edilmeyecektir.

Başvuru formundaki bilgiler ile kayıt sırasında orijinalleri istenen belgelerdeki bilgilerin tutmaması durumunda aday kayıt hakkını kesinlikle kaybeder.

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvurular: 25-30 Eylül 2012
Asil ve Yedek Listelerinin Duyurulması: 2 Ekim 2012
Kesin Kayıtlar: 2 – 4 Ekim 2012
1.Yedek listenin ilanı: 5 Ekim 2012
1.Yedek liste kesin kayıtları: 8-9 Ekim 2012
2.Yedek listenin ilanı: 10 Ekim 2012
2.Yedek liste kesin kayıtları: 11-12 Ekim 2012
Boş Kalan Kontenjanların Duyurulması: 15 Ekim 2012
Boş Kalan Kontenjan Kesin Kayıtları: 15-17 Ekim 2012
Derslerin Başlama Tarihi: 22 Ekim 2012*

*Kontenjanların 12 Ekim itibariyle dolması halinde dersler 15 Ekim’de başlayacaktır.

DERS SAATLERİ VE YERİ

 • Dersler, Pazartesi 08:30-21:30 arası tek gün yapılacaktır.
 • Dersler, Beşiktaş, Şişli veya Karaköy’de, Bahçeşehir Eğitim Kurumlarına ait binalarda / kampüslerde yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Tüm başvurular mezun olunan bölümlere göre sınıflandırılacaktır.

2. Başvuruların değerlendirilmesinde adayların transkriptlerindeki 4’lük sistemdeki mezuniyet genel not ortalamaları (GNO) esas alınacaktır. Transkriptinde yalnızca 100lük sistemden genel not ortalaması bulunan adayların, kendi üniversitelerinden 4’lük sisteme dönüştürülmüş genel not ortalamalarına dair resmi (imzalı-mühürlü) bir belgeyi temin etmeleri gerekmektedir. Transkriptlerinde 4’lük sistemde GNO’ları bulunmayan öğrenciler, kesin kayda hak kazanmaları durumunda, mezun oldukları üniversite tarafından yapılmış resmi 4’lük sistem dönüşüm belgesini ibraz edemezlerse başvuru haklarını kaybederler.egitim-dunyasi.net

3. Başvuran adayların branşlara göre belirlenen kontenjanlara yerleştirilmesinde 4 lük notlara göre büyükten küçüğe doğru sıralama yapılıp liste yayınlanacaktır. Her bölüm kendi içinde not ortalamasına göre sıralanacaktır. Aynı nota sahip adayların yerleştirilmesinde başvuru tarih ve saat önceliği dikkate alınacaktır.

4. Asıl adaylar belirlendikten sonra kontenjanın 2 katı kadar yedek liste ilan edilecektir. Yedek liste ile kontenjanın tamamlanmaması halinde sıradan yeniden yedek liste ilan edilecektir. (Tüm duyurular Bahçeşehir Üniversitesi Web Sayfasından yapılacağı için, adayların duyuruları sayfamızdan takip etmeleri gerekmektedir).

5. Belirtilen alanlarda kontenjanın dolmaması durumunda öncelikli alanlardan alınacak adaylarla tamamlanacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

2. Noter onaylı diploma veya mezuniyet belgesi sureti

3. Son altı ay içinde alınmış resmi Not Dökümü (Transkript) belgesi

4. Diploma notu 100’lük sisteme göre olan öğrencilerin mezun oldukları üniversitelerinden alacakları, notlarının 4’lük sistemdeki karşılığını gösteren onaylı bir belge

Eksik belge ile kesinlikle kayıt yapılmayacaktır.

FORMASYON PROGRAMININ ÜCRETİ

1. Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 10.584 (KDV Dahil)  olup, tek seferde veya kredi kartına 10 taksitle ödenebilir. Tek seferde ödemelerde %5 peşin ödeme indirimi vardır.

2. Bu ücreti yatırarak kesin kayıt işlemlerini tamamlayan aday derslere katılmadan kaydını sildirse dahi yatırdığı ücret hiçbir koşulda aday’a iade edilmez.

PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ VE ESASLAR

Programın yürütülmesinde Bahçeşehir Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.egitim-dunyasi.net

İLETİŞİM:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, İlknur Sayar: 0212 381 02 52 ilknur.sayar@bahcesehir.edu.tr

ÖNEMLİ NOT

1.  Pedagojik formasyon programı eğitimini başarı ile bitirmek öğretmen olarak başvurma ve atama garantisi vermez

2. Pedagojik formasyon belgesi, öğretmenliğe başvuruda gerekli bir belge niteliğinde olup, öğretmen olma garantisi vermez. Öğretmenlik hakkı ancak ilgili mevzuat hükümleri kapsamındadır.

PEDAGOJİK FORMASYON ONLINE BAŞVURU  İÇİN TIKLAYINIZ

TC 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

2012-2013 AKADEMİK YILI

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararının eki çizelgede yer alan branşlarda, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına öğrenci alınacaktır. Programa; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararı eki çizelgede yer alan, “Yükseköğretim programlarından Pedagojik Formasyon programını tamamlayanlar” koşulunun yer aldığı programlardan mezun olanlar başvurabilir (80 sayılı karara ve eki çizelgeye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir).egitim-dunyasi.net

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf

 

2012-2013 Akademik yılında Üniversitemizde verilecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 200 kişilik kontenjan dahilinde izlenecek başvuru koşulları ve esasları aşağıda verilmiştir. Dersler Cuma günü akşam 17.00’den itibaren hafta sonu yapılacak ve Dicle Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

Söz konusu kontenjanın kullanım şekli ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı’nın uygulama esasları aşağıdaki gibidir:

1.      YÖK’ün 13 Eylül 2012 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda 2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversitemize tahsis edilen 200 kişilik kontenjanın %40’ı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlar olan “Rehber öğretmen, Okulöncesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik, Matematik” için kaynak gösterilen alan mezunlarından,

 

2.      Kontenjanın %60’ının ise yukarıda belirtilen bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan aşağıdaki alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarından alınacaktır. Alan kontenjanlarının belirlenmesinde, ilgili alana başvuranların sayısı dikkate alınacaktır.egitim-dunyasi.net

 

Tablo : 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemizce Açılan

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alanları

 

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

REHBER ÖĞRETMEN Psikoloji Bölümü
OKULÖNCESİ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi BölümüDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİİlahiyat FakültesiİMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİİlahiyat FakültesiTÜRK DİLİ VE EDEBİYATITürk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları BölümüMATEMATİKMatematik BölümüBİYOLOJİBiyoloji Bölümü

FİZİKFizik Bölümü

Fizik MühendisliğiTARİHTarih BölümüARAPÇAArap Dili ve Edebiyatı BölümüMÜZİKMüzik bölümü/ana bilim dalları

 

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi DevletKonservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının;

 

– Temel Bilimler Bölümü

– Kompozisyon Bölümü

– Ses Eğitimi Bölümü

– Müzik Bilimleri Bölümü

– Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)

– Bando Şefliği

– Folklor ve Etnomüzikoloji

– Müzikoloji

– Opera

– Şan ve Opera

– Türk Sanat Müziği

– Çalgı Yapımı

– Şan

– Türk Halk Oyunları

– Türk Müziği

– Türk Musikisi

– Koro

– Müzik Teknolojisi

– Müzik Teorisi

– Türk Halk Müziği

– Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Anasanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı)

FELSEFEFelsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendiren)

Sosyoloji Bölümü ((En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendiren)SAĞLIK (Hemşirelik)Tıp Fakültesi

Hemşirelik Yüksek Okulu

Sağlık Yüksek Okulu

– Sağlık Memurluğu Bölümü

– Ebelik Bölümü

– Hemşirelik Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi

– Hemşirelik Bölümü

– Ebelik BölümüKİMYA / KİMYA TEKNOLOJİSİKimya Bölümü

Kimya Mühendisliği

BAŞVURU SÜRECİ:

ÖN KAYIT:

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt başvuruları 26.09.2012-08.10.2012 tarihleri arasında üniversitemiz web sayfası üzerinden yapılacaktır.egitim-dunyasi.net

Ön kayıt müracaat ücreti olarak Vakıfbank Dicle Üniversitesi Şubesi

IBAN: TR51 0001 5001 5800 7295 6345 13  Aşağıdaki açıklamayı dikkate alarak 30 TL yatırılacaktır. Ön kayıt ücretinin iadesi söz konusu değildir.

NOT: Online Kayıt sistemimizde görülebilmeniz açısından Kurumsal Tahsilatlar menüsünden “ D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon başvuru ücreti ” şeklinde  ve mutlaka T.C.Kimlik no beyan edilecektir.Para Yatırdıktan en erken 24 saat sonra online kayıt işlemi yapılabilir.

SONUÇLARIN İLANI:

Dicle Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt başvurularının tamamlanmasının ardından kontenjan fazlası başvuru durumunda, adaylar başarı sırasına (Genel not ortalaması) göre sıralanacak ve kontenjan sayılarına göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ile yedekler ilan edilecektir. Genel not ortalaması eşit olan adayların sıralaması, mezun oldukları programa yerleştirildikleri ÖSYM puanına göre yapılacaktır.

Değerlendirme 100’lük not sistemine göre yapılacaktır. Transkriptlerinde 100’lük not sistemine göre notları bulunmayan adaylar, mezun oldukları üniversitelerden 100’lük sisteme göre mezuniyet not karşılıklarını getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır. Koordinatörlüğümüzce not dönüşümü yapılmayacaktır. Adaylar kesin kayıt hakkını, beyan ettikleri notortalamaları mezun oldukları üniversiteler tarafından onaylandıktan sonra kazanacaklardır.

Sonuçlar 11.10.2012 tarihinde www.dicle.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.

KESİN KAYIT:

Asiller:

Kesin kayıtlar 12-16 Ekim 2012 tarihlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Bürosu’na şahsen yapılacaktır. Söz konusu tarihler arasında kesin kayıt yaptırmayanlar kesin kayıt hakkını kaybetmiş olacaktır. Kesin kayıt için, Vakıfbank Dicle Üniversitesi Şubesi IBAN: TR51 0001 5001 5800 7295 6345 13 Ad-Soyadı ve TC kimlik numarası belirtilerek 1.000,00 TL yatırılacaktır.

Yedekler:

Asil kayıtlar için verilen süre dolduktan sonra boş kalan kontenjanlar 17 Ekim 2012 tarihinde ilan edilecek, 19 Ekim 2012 tarihinde yedek listedeki sıralama dikkate alınarak kesin kayıtları yapılacaktır. Kesin kayıt için,

Vakıfbank Dicle Üniversitesi Şubesi IBAN: TR51 0001 5001 5800 7295 6345 13

Ad-Soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilerek 1.000,00 TL yatırılacaktır.egitim-dunyasi.net

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti:

2012-2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ücreti 2.000,00 TL’dir. Bu ücretin (3) taksit olarak,

Vakıfbank Dicle Üniversitesi  Şubesi IBAN: TR51 0001 5001 5800 7295 6345 13

Ad-Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası belirtilerek aşağıda belirtilen tarihlerde yatırılması gerekmektedir.

1. Taksit: 1000 TL olup, 12-16 Ekim 2012 tarihleri arasında yatırılacaktır. Yedeklerden kayıt hakkı kazananlar için 1. taksit yatırma tarihi 19 Ekim 2012 dir.

2. Taksit:  500 TL olup, 14-18 Ocak 2013 tarihleri arasında yatırılacaktır.

3. Taksit:  500 TL olup, 15-19 Nisan 2013 tarihleri arasında yatırılacaktır.

 

Önemli Tarihler:

Başvuru Tarihleri 26.09.2012  –   08.10.2012
Sonuçların İlan Tarihi 11.10.2012
Kesin Kayıt Tarihi 12-16 Ekim 2012
Yedeklerin Kayıt Tarihi 19 Ekim 2012
Eğitim-Öğretim Başlama Tarihi 22 Ekim 2012

 

 ONLİNE KAYIT SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

TC

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 2012-2013 AKADEMİK YILI

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

Pedagojik Formasyon Öğrenci Alımı ilanı ekte sunulmuştur.

 

Önemli Tarihler:

 

Başvuru Tarihleri 20 – 28 Eylül 2012
Değerlendirme Tarihi 1-3 Ekim 2012
Sonuçların İlan Tarihi 4 Ekim 2012
Kesin Kayıt Tarihi 08-10 Ekim 2012
Yedeklerin Kayıt Tarihi 11-12 Ekim 2012
Ders Kayıt Tarihi 08-12 Ekim 2012
Eğitim-Öğretim Başlama Tarihi 13-14 Ekim 2012

 

Ekler
İlan Metni için Tıklayınız
Başvuru dilekçesi için tıklayınız
80 Nolu çizelge için tıklayınız

 

 

[stextbox id=”info”]

 

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz
[/stextbox]

TC
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI HAKKINDA DUYURU

 

YÖK’ün13.09.2012 tarihinde almış olduğu karar gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere İnönü Üniversitesi’ne Pedagojik Formasyon Sertifikası Programı kapsamında mezun durumunda bulunan öğrenciler için 200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Kontenjanın %40’nın Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlar öğretmenliğine kaynak gösterilen alan mezunları için ayrılması, kontenjanın %60’nın ise bu alanlarla birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 2012-2013 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon programı aşağıdaki çizelgede belirtilen bölümlere tahsis edilmiştir egitim-dunyasi.net

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI AÇILACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI

 

Fakültesi

Bölümü

İnönü Üniversitesi Kontenjanı

Diğer Üniversitelerin Kontenjanı

Fen Edebiyat

Matematik  *

16

16

Türk Dili ve Edebiyatı  *

16

16

Sosyoloji  *

15

15

Tarih

7

7

Fizik

7

7

Kimya

7

7

Biyoloji

7

7

Güzel Sanatlar ve Tasarım

Müzik  *

11

11

Resim  *

3

3

Seramik  *

1

1

İlahiyat

İlahiyat  *

10

10

TOPLAM KONTENJAN

100

100

 

* Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlar için ayrılan kontenjanlar.

 

SÖZ KONUSU KONTENJANIN KULLANIM ŞEKLİ VE PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGRAMI’NIN UYGULAMA ESASLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

Üniversitemize tahsis edilen kontenjanın %50’si İnönü Üniversitesinden mezun olan öğrencilere, %50’i ise diğer üniversitelerden mezun olan öğrencilere ayrılmıştır.

2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversitelere kayıt yaptıran ve mezun olan öğrenciler için not ortalamasının en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 65 olması aranacak; 2009-2010 eğitim-öğretim yılından önce üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerde ise bu şart aranmayacaktır.

Pedagojik Formasyon programına başvuru ve kayıt ölçütleri olarak 100’lük sisteme göre olan lisans ortalamaları dikkate alınacaktır. Diploma notu 4’lük sisteme göre olan öğrencilerin ise mezun oldukları üniversitelerinden aldıkları 100’lük sisteme göre karşılığını gösteren bir belgeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

Programın ücreti 2000TL olup, 2 eşit taksit halinde, 1. Taksit kesin kayıt işlemleri sırasında, 2. Taksit Bahar yarıyılı başında tahsil edilecektir.

Çift anadal yapmış olan mezunlar, bir başvuru döneminde sadece bir pedagojik formasyon sertifika programına başvurabilirler.

Ön kayıtlarda posta ile müracaat kabulü ve eksik evrak ile müracaat kabulü yapılmayacaktır. Müracaat evrakı eksik olmamak kaydıyla öğrenci adına üçüncü şahıslar de başvuru evrakını teslim edebilecektir.

 

BAŞVURULARIN SEÇİMİNDE İZLENECEK YÖNTEM

1 – Tüm başvurular çizelgede belirtilen bölümlere göre sınıflandırılacak,

2 – Her bölüm kendi içinde not ortalamasına göre sıralanacak; belirtilen kontenjan kadar asıl aday belirlenecektir. Belirlenen kontenjanın üçte biri kadar yedek liste belirlenecektir.

3 – Ön kayıt sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi 8 Ekim 2012 tarihinde internet üzerinden duyurulacaktır. Kesin kayıtlar ile ilgili bilgi de bu tarihte verilecektir

4 – Kesin Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılar, asıl ve yedek liste ilanı ile birlikte ayrıntılı olarak duyurulacaktır.

ÖN KAYIT TARİHLERİ VE  İSTENECEK BELGELER

–          Ön Kayıtlar; 26 Eylül- 05 Ekim 2012 tarihleri arasında alınacaktır.

Müracaat Sırasında istenen belgeler;

     1- Müracaat Formu (Aşağıda bir örneği sunulan müracaat forumu eksiksiz doldurulacaktır)

2-Not Transkripti (Aslına bakılarak sureti alınacaktır.)

3-Not Dönüşüm Tablosu (Üniversitemiz mezunlarında istenmeyecektir.)

4-Ön Kayıt Başvurusu için Ziraat Bankası  İBAN TR 350001 0014 9035 0329 915002                nolu hesaba 50 TL. ücret yatırdığına dair Banka Dekontu.egitim-dunyasi.net

 

ÖN KAYIT MÜRACAAT ADRESLERİ:

Fen-Edebiyat Fakültesi için;                            Fen-Edebiyat Fakültesi Yazı İşleri Bürosu

 Kampüs/MALATYA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi için;     Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yaz

İşleri Bürosu           Kampüs/MALATYA

İlahiyat Fakültesi için;                                      İlahiyat Fakültesi Yazı İşleri Bürosu

Kampüs/MALATYA

Formun Altı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
FORMASYON ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU

 

T.C. Kimlik No  

 Lisans Öğrenciliği Sırasındaki Öğrenci No 

 Adı 

 Soyadı 

 Mezun Olduğu Üniversite 

 Fakülte 

 Bölüm 

 Mezuniyet Tarihi 

 Doğum Tarihi 

 Doğum Yeri 

 Baba Adı 

 Cep Telefon 

 Not Sistemi 

 Kümülatif Akademik
Not Ortalaması 

 

100 Tam Nota Dönüştürülmüş Notunuz

 

Müracaat Eden Şahsın İmzası

 

Not: Formdaki tüm alanlar doldurulacaktır. Not sistemi ve not dönüşüm bilgilerindeki beyan esas alınacaktır. Yanlış ve eksik beyanda bulunanlar kesin kayda hak kazansa dahi kaydı yapılmayacaktır.

FORUMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

[stextbox id=”info”]

 

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz
[/stextbox]

TC
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

2012-2013 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ön Kayıt Başvuruları Başlamıştır.

 

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul-SEM) 2012-2013 Akademik yılında Mezunlar için Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açacaktır.

Sertifika programının kontenjanı 350 öğrenci olup, bu kontenjanın %50’si İstanbul Üniversitesi mezunlarına, geri kalan kısmı ise diğer üniversite mezunlarına tahsis edilecektir.

Kontenjanın Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 80 Sayılı Kararı’ndaki “öğretmen olarak atamaya esas olan alanlar” arasındaki dağılımı ve T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının B.30.0.EÖB-104.01.07./4049 sayılı yazısının “b” maddesine göre  İstanbul-SEM tarafından belirlenen alanlarda ön kayıt alınacaktır. Bu ön kayıtlar İstanbul-SEM web sitesi üzerinden (http://sem.istanbul.edu.tr) yapılacaktır. ÖN KAYIT FORMUNA GİTMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

Bu alanlara ayrılacak kontenjanlar daha sonra merkezimizce ön kayıt oranları ve ilgili YÖK yazısının “b maddesi” dikkate alınarak belirlenecektir.

Adaylar aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmelidirler.

 1. Ön kayıtlar sadece internet sitemizden alınmaktadır. İstanbul-SEM internet sitesinde bulunan ön kayıt formunun zamanında, doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Eksik veya yanlış beyanlardan aday sorumludur. Bu durumdaki adayların başvuruları kesinlikle geçersiz sayılır ve ön kayıt ücreti iade edilmez. ÖN KAYIT FORMUNA GİTMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
 2. Ön kayıt başvuru ücreti 50 TL’dir. Bu ücret İstanbul-SEM’in aşağıda belirtilen hesabına online ön kayıt işlemi yapılmadan önce yatırılmalıdır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HALK BANK BEYAZIT ŞUBESİ
IBAN NO: TR87 0001 2009 8200 0006 2004 04

 1. Ödeme yaparken açıklama kısmına TC Kimlik Numaranızı ve Ad Soyadınızı aşağıda belirtilen biçimde yazmanız oldukça önemlidir.             (AdayınTCKimlikNo-Ad Soyad) . ÖRNEK: (12345678911-Barış Akyurt).
 2. Alınan ön kayıt ücreti hiçbir durumda iade edilmeyecektir.
 3. Ön kayıt ücretini zamanında yatırmayan adayların ön kayıt başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 4. Adaylar merkezimizce açılacak olan bölümlere başvurabilirler. Bu bölümler haricinde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.Merkezimizce açılacak bölümlerin listesine ulaşmak için tıklayınız.
 5. Adaylar başvuru yapacakları alanları kendileri belirleyecektir. Yanlış alana yapılan başvurulardan aday sorumludur.
 6. Adaylar birden fazla alana başvuru yapamazlar. Çift anadal yapmış olan mezunlar, bir başvuru döneminde sadece bir pedagojik formasyon sertifika programına başvurabilirler.
 7. Söz konusu  sertifika  programına  başvuracak adaylar için üniversitelere  2009-2010  eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir. Önceki yıllar için bu şart aranmayacaktır. 
 8. Merkezimiz adayların sıralanmalarında 4’lük sisteme göre olan notlarının dikkate alınmasına karar vermiştir. Adayların sıralanmasında 100’lük not sistemini kullanmayacaktır. Bu yüzden adayların 4’lük sisteme göre olan notlarını 100’lük sisteme göre kendi üniversitelerinde dönüştürmelerine gerek yoktur.
 9. Adaylar lisans not ortalamalarını ön kayıt formuna 4’lük sistem üzerinden girmelidir. Adayın resmi belgesinde (diploma, transkript, mezuniyet belgesi vb.) 4’lük sisteme göre not ortalamasının bulunmaması durumunda, aday mezun olduğu kurumdan not ortalamasının 4’lük sistemde karşılığını gösteren bir belge alıp bu resmi belgeye istinaden başvuru formuna 4’lük sisteme çevrilmiş notunu girebilir. Adayın böyle bir belgeye ulaşamaması durumunda, not ortalamasını YÖK not dönüşüm cetvelini kullanarak  4’lük sisteme çevirmesi ve sonucu ön kayıt formuna girmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış beyanlardan aday sorumludur. Bu durumdaki adayların başvuruları kesinlikle geçersiz sayılır ve ön kayıt ücreti iade edilmez.
 10. Adaylar, kesin kayıt esnasında, mezun oldukları kurumdan aldıkları not ortalamasını gösteren belgeyi ibraz etmek zorundadır. Eksik veya yanlış beyanlardan aday sorumludur. Bu durumdaki adayların başvuruları geçersiz sayılır.
 11. Kesin kayda hak kazanmış adaylar, ilan edilen yer ve zamanlarda kayıtlarını yaptıracaklardır.
  Bu tarihlerde kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listeden adaylar yerleştirilecektir.
 12. Adaylar internet sitesinden farklı zamanda bilgi güncellemek ve/veya değiştirmek amacıyla mükerrer giriş yapabilirler. Bu girişlerden en son tarihli olan merkezimizce dikkate alınacaktır.egitim-dunyasi.net
 13. Program Ücreti ve Ödeme Şekli
  2012-2013 Akademik  yılı eğitim ücretimiz, 2050 TL + %8 KDV olarak 2 taksitle alınacaktır. İlk taksit kesin kayıt öncesinde yatırılacaktır.

  1. Taksit: 1000 TL

  2. Taksit: 1214 TL

Eğitim Programı Yetkilileri

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Zeki Akyurt,  Dr. Barış Kiremitci

 

 

[stextbox id=”info”]

 

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz
[/stextbox]

T.C. 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Eğitim  Fakültesi tarafından 200 kontenjanlı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmıştır.

BAŞVURU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ön Kayıt Tarihi 27 Eylül-3 Ekim 2012
Sonuçların İlanı 8 Ekim 2012
Kesin Kayıt 9-10 Ekim 2012
Yedek Kayıtları 12 Ekim 2012
Derslerin Başlangıcı 13 Ekim 2012
Başvuru Adresi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı-Muğla
Telefon 0 252 211 17 72-211 16 42
Ücret ( programa kabul edilenler için ) 2.054.-TL. (Kesin kayıtta 1.027.-TL., bahar yarıyılı ders kayıtlarında 1.027.-TL.)

1-      Programa müracaat edenlerin sıralaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama 100 lük not sistemine göre yapılacaktır.

4  lük sisteme göre mezun olanların ; 4’ lük sistemdeki notların 100 ’ lük sisteme dönüştürülmesini; her öğrenci mezun olduğu üniversiteden alacağı resmi yazı ile yapabilecektir. Aksi halde başvuruları kabul edilmeyecektir.

 Kontenjan dahilinde öğrenci notlarında eşitlik olması halinde öğrencinin transkriptine  bakılarak  4. Sınıftan 1.Sınıfa doğru dönem not ortalamasına bakılarak başarı durumuna göre sıralanacaktır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise mezuniyet  tarihi,  kayıt tarihine yakın olan tercih edilecektir.egitim-dunyasi.net

2-      Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Postayla yapılacak başvurularda    3 Ekim 2012 günü mesai sonuna kadar evrakların ilgili birime ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak , eksik evrakla müracaat halinde işleme konulmayacaktır.
3-  Sonuçlar hakkında  telefon ile bilgi verilmeyecek olup, Üniversitemizin www. mu.edu.tr. web sayfasında ilan edilecektir.

KONTENJANLAR

Sıra No Bölüm Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Mezun Öğrencilere Ayrılan Kontenjan

(%50)Diğer Üniversitelerden Mezun Öğrencilere Ayrılan Kontenjan

(%50)1Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği1- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü37372Matematik Öğretmenliği1- Matematik Bölümü

20203Felsefe Grubu Öğretmenliği*1- Felsefe Bölümü (En az 16 Kredi Sosyoloji, 16 Kredi Psikoloji dersi aldığını belgelendirenler)

2- Sosyoloji Bölümü (En az 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji, 8 Kredi Mantık dersi aldığını belgelendirenler)10104Tarih ÖğretmenliğiTarih Bölümü10105Hemşirelik1-      Tıp Fakültesi

2-      Hemşirelik Yüksek Okulu

3-      Sağlık Yüksek Okulu

-Sağlık Memurluğu Bölümü

-Ebelik Bölümü

-Hemşirelik Bölümü

 

4-      Sağlık Eğitim Fakültesi

-Sağlık Eğitimi Bölümü

5- Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Hemşirelik Bölümü

– Ebelik Bölümü

 

556Biyoloji ÖğretmenliğiBiyoloji Bölümü447Fizik Öğretmenliği1- Fizik Bölümü

2- Fizik Mühendisliği338Kimya Öğretmenliği1- Kimya Bölümü

2- Kimya Mühendisliği449Su Ürünleri1- Su Ürünleri Bölümü / Mühendisliği

2- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

3- Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü2210Görsel Sanatlar/ResimResim Bölümü55

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

2- Not durum (transkript) belgesi  (Felsefe Bölümü (En az 16 Kredi Sosyoloji, 16 Kredi Psikoloji dersi aldığını gösterir belge ile başvurabilir.) Sosyoloji Bölümü (En az 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji, 8 Kredi Mantık dersi aldığını gösterir belge ile başvurabilir.)*

3- Başvuru Formu için tıklayınız.

 

 

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2012-2013 ÖĞRETİM YILI

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

 

      Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararıyla ekli çizelgede yer alan branşlarda, Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına öğrenci alınacaktır.

      Programda uyulması gereken esaslar

      Programa; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararına ekli çizelgede yer alan “Yükseköğretim programlarından Pedagojik Formasyon programını tamamlayanlar” şartlarının yer aldığı programlardan mezun olanlar başvurabilir (80 sayılı karara ve eki çizelgeye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir).

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar.pdf

     Mezun olan öğrencilere, 2012-2013 Akademik Yılında Üniversitemizde verilecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 200 kişilik kontenjan dâhilinde izlenecek başvuru koşulları ve esaslar şu şekildedir:
      Başvuru Koşulu:

 

      Adaylar başvurularını 100’lük not sistemi üzerinden yapacaklardır. 4’lük not sistemine göre mezun olan adayların not dönüşümleri kendi üniversiteleri tarafından yapılacaktır. 4’lük sisteme göre yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır.

 

      Başvuru Süreci:

      Ön Kayıt: Mezun olan öğrencilerin Pedagojik Formasyon Sertifika Programına   ön kayıt başvuruları 24 – 28 Eylül 2012 tarihleri arasında http://bue.comu.edu.tr/formasyon web adresindeki online başvuru linki aracılığıyla yapılacaktır. Ayrıca ön kayıt yapılmayacaktır.

      Ön kayıt müracaat ücreti olarak Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi 12157748-5002 NOLU hesaba (IBAN: TR630001000813121577485002) isim ve TC kimlik numarası belirtilerek 30 TL yatırılacaktır. Ön kayıt ücretinin iadesi söz konusu değildir.     

      Başvuru ücreti yatırıldıktan sonra web sayfasında bulunan link üzerinden      (http://bue.comu.edu.tr/formasyon)  gerekli bilgiler sisteme kaydedilmelidir. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvurunuzun tamamlandığına ilişkin, sistem tarafından mail adresinize e-posta gönderilecektir. Yanlış bilgi, ön kayıt ücretinin yatırılmaması ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.egitim-dunyasi.net

 

      Sonuçların İlanı:

      ÇOMÜ Pedagojik Formasyon Programına ön kayıt başvuruların tamamlanmasının ardından müracaat edenlerin sıralaması, mezuniyet genel not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama, 100’lük not sistemine göre yapılacaktır.

      4’lük sisteme göre mezun olanlar öğrenciler, 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmesini, mezun olduğu üniversiteden alacağı resmi yazı ile yapacaktır. Bu yazının aslı, kesin kayıtlarda istenecektir.

      Ön kayıtta beyan edilen not ortalaması ile not dökümündeki (Transkript) not ortalaması bilgileri aynı olmadığı takdirde kesin kayıt hakkı iptal edilecektir.

      Sonuçlar 28 Eylül 2012 tarihinde saat 17:00’den sonra egitim.comu.edu.tr web sayfasında “Öğretmenlik Sertifika Programı” linkinde ilan edilecektir.

      Sonuçlarla ilgili telefonla bilgi verilmeyecektir.

* Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar, başarı sırasına (Genel Not Ortalaması) göre sıralanacak ve kontenjan dahilinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ile yedekler ilan edilecektir. Genel Not Ortalaması eşit olan adayların sıralaması, mezuniyet tarihi esas alınarak yapılacaktır. Mezuniyet tarihi diğerine göre önce olan aday, ön sırada yer alacaktır (Örn. 25.07.2011 mezuniyet tarihli aday 25.07.2012 mezuniyet tarihli adaya göre önceliklidir.).

      Kesin Kayıt:

      Kesin kayıtlar  01-03 Ekim 2012 tarihlerinde  yapılacaktır.

      Başvuruda istenen belgeler;

1-Dilekçe (Matbu dilekçe için tıklayınız.)

2-Onaylı Mezuniyet Belgesi 

3-Onaylı Transkript     (Transkript belgesinde, mezuniyet genel not ortalaması 100’lük sistemde olmayıp 4’lük sistemde olan öğrenciler 100’lük not karşılığını belirten mezun oldukları üniversiteden alacakları resmi bir yazı sunmak durumundadırlar. Bu yazı, mezun olunan üniversite tarafından transkripte işlenmiş resmi bir açıklama veya not çevrimini ifade eden resmi bir yazı olabilir.)     

4- Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

5-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6- İlk taksitin yatırıldığına dair banka dekontu [Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi 12157748-5002 NOLU hesaba
(IBAN: TR630001000813121577485002), isim ve TC kimlik numarası belirtilerek 1054 TL olarak yatırılacaktır.)

 

İstenen evrakların eksiksiz olarak şahsen veya birinci dereceden bir yakını aracılığıyla ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine 01-03 Ekim 2012 tarihleri arasında mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru evraklarında eksik veya geçersiz beyanda bulunan adayların işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.

 

Not: Belgelerin asıllarını getiren adayların fotokopileri kurumumuzca onaylanacaktır.

 

 

Yedekler:    

 

      Asıl listede olanlar kayıt yaptırdıktan sonra boş kalan kontenjanlar, 03 Ekim 2012tarihinden itibaren saat 17:00’den sonra ilan edilecek; takip eden 2 günlük sürede ise (04-05 Ekim 2012) yedeklerin kesin kayıtları yapılacaktır.

      Boş kontenjanların doldurulmasında;

·     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunları listesinde boş kontenjan olması durumunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunları yedek listesi değerlendirilecektir. Bu listenin de boş kontenjanlar için yeterli olmaması durumunda “Diğer” üniversite mezunlarından kayıt hakkı elde edemeyenler değerlendirilecektir.egitim-dunyasi.net

·     “Diğer” üniversite mezunları listesinde boş kontenjan olması durumunda “Diğer” üniversite mezunları yedek listesi değerlendirilecektir. Bu listenin de boş kontenjanlar için yeterli olmaması durumunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunlarından kayıt hakkı elde edemeyenler değerlendirilecektir.

·     04-05 Ekim 2012 tarihlerinde yedeklerin yerleştirilmesi sürecinden sonra boş kontenjan kalması halinde, 08 Ekim 2012 tarihinde daha önceden başvurusu olan adaylar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine şahsen başvuru yapacaklar ve başvuru yapanlar arasında yapılacak sıralama ile boş kontenjanlar doldurulacaktır.

Pedagojik Formasyon Ücreti ve Ödeme Tarihleri

2012-2013 Pedagojik Formasyon ücreti, 2054 TL’dir. Bu ücret, iki (2) taksit olarak Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi 12157748-5002 no’lu hesaba
(IBAN: TR630001000813121577485002) isim ve TC kimlik numarası belirtilerek aşağıdaki tarihlerde yatırılacaktır.

1.Taksit: 1054 TL olup 01-03 Ekim 2012 tarihlerinde yatırılacaktır. Yedeklerden kayıt hakkı kazananlar ise, bu taksiti 04-05 Ekim 2012 tarihlerinde yatıracaktır.

2.Taksit: 1000 TL olup 04-08 Şubat 2013 tarihlerinde yatırılacaktır.

 

     Süreçle İlgili Takvim

 

Ön Kayıt 24-28 Eylül 2012
Sonuçların İlanı 28 Eylül 2012
Kesin Kayıt 01-03 Ekim  2012
Yedeklerin Kayıt İşlemleri 04-05 Ekim 2012
Dersler (Güz Dönemi) 06 Ekim 2012 – 06 Ocak 2012
Final 12-13 Ocak 2013
Bütünleme 19-20 Ocak 2013

 

     2012-2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik takvimine paralel olarak yürütülecektir.

 

Not: Dersler Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır.

 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2012-2013 AKADEMİK YILI MEZUN ÖĞRENCİ FORMASYONU

KONTENJAN DAĞILIMI

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

ÇOMÜ MEZUN KONTENJANLARI

DİĞER ÜNİVERSİTE MEZUN KONTENJANLARI

FEN EDEBİYAT

Arkeoloji

2

0

Biyoloji

4

4

Coğrafya

4

4

Fizik

4

4

Kimya

4

4

Matematik

15

15

İngiliz Dili ve Edebiyatı

10

10

Tarih

9

9

Türk Dili ve Edebiyatı

25

25

GÜZEL SANATLAR

Grafik Tasarımı

2

2

Resim

3

5

İLAHİYAT

İlahiyat

15

15

MÜHENDİSLİK MİMARLIK

Bilgisayar Müh.

2

2

Gıda Müh.

1

1

GENEL TOPLAM

100

100

Başvuru süreci ile ilgili sorularınız için pformasyon@comu.edu.tr adresine
E-posta atabilirsiniz.(Not:Telefonla Bilgi Verilmeyecektir.)

Online başvuru için lütfen tıklayınız.

 

[stextbox id=”info”]

 

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz
[/stextbox]

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ön kayıtları başlamıştır.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun almış olduğu 13 Eylül 2012 tarihli kararı gereğince, (17 Eylül 2012 tarih ve B.30.0.EÖB-104.01.07-4049-40322 sayılı yazı)  2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında mezun durumda bulunan öğrenciler için Pamukkale Üniversitesi’ne 200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilen 200 kişilik kontenjanın %50’si Pamukkale Üniversitesi mezunlarına, % 50’si diğer Üniversite mezunlarına ayrılmıştır.

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı için Formasyon Programı’nda üniversitemize ayrılan 200 kişilik kontenjanın % 40’ının Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlar; “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik” için kaynak gösterilen alan mezunlarına, kontenjanın % 60’ının ise bu alanlar ile birlikte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının (http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf) 80 sayılı Kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılacaktır.egitim-dunyasi.net

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

Atamaya Esas Olan Alanlar Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği -Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları BölümüMatematik Öğretmenliği-Matematik Bölümüİngilizce Öğretmenliği-İngiliz Dili ve Edebiyatı BölümüFelsefe Grubu Öğretmenliği-Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji dersi aldığı belgelendirenler)

-Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji,

8 kredi Mantık dersi aldığını belgelendirenler)Müzik Öğretmenliği-Müzik Bölümü

– Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Devlet Konservatuvarının ilgili bölümleriTarih Öğretmenliği-Tarih BölümüFizik Öğretmenliği-Fizik Bölümü, Fizik MühendisliğiKimya Öğretmenliği-Kimya Bölümü, Kimya MühendisliğiBiyoloji Öğretmenliği-Biyoloji BölümüCoğrafya Öğretmenliği-Coğrafya BölümüSanat Tarihi-Sanat Tarihi BölümüTeknoloji ve Tasarım-Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü

-Endüstriyel Tasarım BölümüDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt.-İlahiyat Fakültesi ilgili bölümleriOkul Öncesi-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

-Çocuk Gelişimi Bölümü

 

ÖN KAYIT BAŞVURU ŞEKLİ

- Başvurular WEB ortamında  http://formasyon.artipark.com  adresinden yapılacaktır.

DERS SAATLERİ

– Dersler hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Tüm başvurular mezun olunan bölümlere göre sınıflandırılacaktır.

2- Herhangi bir alana alınacak öğrenci sayısı, toplam başvurudaki yüzdelik dilimine göre belirlenecektir. Bu sayı, 10 kişinin altında olması durumunda ilgili alana kayıt yapamayacaklardır.

3- Kesin kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin lisans mezuniyet not ortalaması (100’lük sisteme göre) dikkate alınarak belirlenecektir. Başvuruda bulunan adayların not ortalamalarının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.

4- Her bölüm kendi içinde not ortalamasına göre sıralanacaktır. Diğer alanlardan yapılan başvurular ise bölüm bazında başvurunun yoğunluğuna göre sıralanacaktır.

5- Başvuruların bitiminde asıl ve yedek liste ilan edilecektir. Yedek liste ile kontenjanın tamamlanmaması halinde sıradan yeniden yedek liste ilan edilecektir. Tüm duyurular Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Web Sayfasından (http://pau.edu.tr/egitim/) yapılacağı için, adayların duyuruları sayfamızdan takip etmeleri gerekmektedir.

6- Belirtilen alanlarda kontenjanın dolmaması durumunda öncelikli alanlardan alınacak adaylarla tamamlanacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

2- Mezun olunan üniversite tarafından onaylı 100’lük sistemde veya dönüştürülmüş not durum belgesi

3- Nüfus cüzdan fotokopisi

4- 2 adet vesikalık resim

ÖNEMLİ TARİHLER


Başvurular         26-28 Eylül 2012
Asil ve Yedek Listelerin Duyurulması 29 Eylül 2012
Kesin Kayıtlar 1-3 Ekim 2012
Boş Kalan Yedek Kontenjanların Duyurulması 3 Ekim 2012 (mesai bitimi)
Yedekten Kayıtlar    4-5 Ekim 2012
Derslerin Başlama Tarihi    6 Ekim 2012

 

Başvuru Yeri : PAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Telefon : 0 258 296 1231
E-mail egitim@pau.edu.tr
Web adresi http://pau.edu.tr/egitim/

 

FORMASYON PROGRAMININ ÜCRETİ

1- Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 2.050 (ikibinelli) TL olup, iki eşit taksitle alınacaktır.

2- Belirlenen ücretin ilk taksitini yatırarak formasyon bürosunda kesin kayıt işlemlerini tamamlayan adaya, kayıtların son bulmasından sonra derslere katılmadan kaydını sildirse dahi yatırdığı ücret hiçbir koşulda adaya iade edilmez.egitim-dunyasi.net

PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ VE ESASLAR

– Programın yürütülmesinde Pamukkale Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

 

 

[stextbox id=”info”]

 

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz
[/stextbox]

TC
Sakarya Üniversitesi

FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU

Pedagojik formasyon başvuruları YÖK’ün 17/9/2012 tarihli duyurusundaki esaslar doğrultusunda yapılacaktır. Başvurular 5 Ekim tarihine kadar uzatılmıştır.
Pedagojik Formasyon için YÖK’ün belirlediği ücret; 2.054 TL olup bunun 1000 tl si birinci dönem kesin kayıt başvurusu sırasında kalanı ise ikinci dönem başlangıcında alınacaktır. (Bu tutar kesin kayıt hakkını kazanmanız halinde yatıracağınız tutardır, Ön başvuru ücreti 45 TL dir)

Başvuru tarihi 17 Eylül – 5 Ekim 2012 saat 17:00 ye kadardır.egitim-dunyasi.net

Eğitim almaya hak kazanan adayların kesin kayıtları ise 8-9-10 Ekim 2012 tarihlerinde saat 17:00?ye kadar yapılacaktır.

Başvuruların sıralamasında YÖK’ün belirlediği kriterler ve aşağıdaki yüzdelik dilimlerine göre yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu’nun formasyon ile ilgili duyuru dosyası için buraya tıklayınız.


Ön başvurunuzu yapabilmeniz için, aşağıdaki dökümanları başvuru esnasında sitemize yüklemeniz gerekmektedir.
1. Nüfus cüzdanının önlü arkalı olarak jpg formatında taranmış hali (Maksimum boyut 2048 Kbyte),
2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin ön yüzünün jpg formatında taranmış hali (Maksimum boyut 2048 Kbyte),
3. Transkriptinizin jpg formatında taranmış hali (Maksimum boyut 2048 Kbyte),
4. Banka dekontunun jpg formatında taranmış hali (Maksimum boyut 2048 Kbyte),
Banka dekontu olarak yükleyeceğiniz dosya; aşağıda bilgileri bulanan banka hesabına yatırmış olduğunuz 45 TL lik ön başvuru ücretine ait dekonttur. Ücreti ATM üzerinden yatırmanız durumunda, ATM cihazının size verdiği fişin üzerine TC Kimlik numaranızı yazdıktan sonra tarayıp sisteme yükleyiniz.

Banka Bilgileri : 
BANKA ADI : Garanti Bankası
IBAN NO : TR10 0006 2001 4140 0006 2991 50

Başvuru esnasında yatırılan 45 TL lik ücretin iadesi yapılmayacaktır.

FAKÜLTE veya BÖLÜM ADI TOPLAM ÖĞRENCİYE GÖRE YÜZDELİKLER
Güzel Sanatlar Fakültesi %8
İlahiyat Fakültesi %12
Devlet Konservatuarı %6
Sağlık Meslek Yüksek Okulu %3
Spor Bilimleri %5
İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme Fak./Siyasal Bil.F. vb. %1
Fizik %5
Matemaik %10
Kimya %5
Biyoloji %4
Sosyoloji %8
Felsefe %8
Edebiyat %8
Tarih %8
Coğrafya %3
Yabancı Diller %3
Diğer Bölümler %3

TOPLAM

%100

 Ön başvuru için lütfen buraya tıklayınız

 

[stextbox id=”info”]

 

 • egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz
[/stextbox]
Yazar:
YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR

Henüz yorum yapılmamış. Bu yazımız ile alakalı merak ettiklerinizi veya eklemek istediğiniz her türlü görüş ve öneriyi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR

(Yazımızla ilgili aklınızdaki soru ve düşünceleri yorum olarak aşağıya ekleyebilirsiniz.)